Petar Ohmucevic: Bosanski Kraljevski Rodoslov iz 1482 godine

Share

BOSANSKI KRALJEVSKI RODOSLOV IZ 1482 GODINE –  PETAR OHMUĆEVIĆ

Godine 1482

1.

Kotromanići – koljeno Kraljeva Bosanskijeh.

Tvrtko – Bosanski parvi Kralj.

Jelena – Kraljica.

Dabiša – Kralj drugi.

Cvijeta – Kraljica

Ostoja – Kralj B(osanski).

Kraljica Gruba

Stipan – Kralj Bosanski.Neoženjen.

Tvartko – Kralj Bosanski.Pohodi i Cvijetu od Diogena.

Jelena – Kraljica.

Tomaš – Kralj Bosanski.

Katarina – Kraljica mu.

Stjepan – Kralj,koga pogubi Car pod Blagajem i uze mu gospoctvo…

2.

Biše Kralj Bosanski
plemenit gospodar,
kako Kralj Ugarski
aliti kako Car.
Imaše slavan glas
po svitu daleko –
od njega biše nam
vladanje veliko…

3.

Petar,istije Ohmućevića,po starini Bošnjanin,a radi nepovoljnog razumirja i pogube Bosanske,prišašćah njegovijeh starijeh – sad je Dubrovčanin,koji za milost njegove stare gospode složi i postavi ovo rodoslovlje,za slavu Bosansku i svakoga vridnoga Bošnjanina,dokole Bog dopusti i njegova sveta volja izvrši.

Pisano lita Hristova na 1482.

M. Dizdar : Antologija Starih Bosanskih Tekstova,Alef,1997

KOMENTAR:Navedeni tekst je potpisao Petar Ohmućević,clan stare Humske Bošnjačke porodice Ohmućević,a napisan je na pergamentu,koji je poslije bio nalijepljen na poledjinu jedne slike radjene u drvetu,smjestene u samostanu u Sutjesci.U prvom dijelu donosi rodoslov Bosanske Kraljevske porodice Kotromanić,kao i Nemanjića,ciju su krunu,pored Bosanske Krune,uzimali poslije Tvrtka i ostali Bosanski vladari da bi time omogucli dugotrajnu vlast Bosne nad Srbijom.Tekst je smjesten na pojedina polja grbovnika,cije je vrijeme nastanka ubiljezeno kao godina 1482,a potekao je iz stare Humske Bošnjačke porodice Ohmućević.Prema misljenju Aleksandra Solovjeva,ovaj tekst je nastao od strane Ohmućevića da,kao porodica, dokazu svoje visoko plemicko porijeklo te da stoga nema veliku historijsku vrijednost,ali ipak ovo pitanje jos uvijek nije u potpunosti rasvijetljeno.Tekst je napisan,Bosanskim Pismom,Bosančicom.

Čitaj više

Možda vas zanima...