O nama

Share

Misija:

Projekat digitalizacije kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Bošnjaka.

Moto:

Što se pamti nestaje, što je zapisano ostaje.“

Ciljevi:

Respektabilan i relevantan faktor izvor informisanja, dalje jačanje i pospješivanje rada institucija i organizacija koje rade u skladu sa našom platformom, te koordinacija sa  drugim projektima koje rade u cilju jačanja bošnjačkog korpusa.

Ekipa:

Mi smo grupa mladih, obrazovanih, patriotski nastrojenih volontera i entuzijasta  koja je itekako svjesna  značaja situacije i trenutka u kom se bošnjački korpus nalazi. Ne vidimo se ni klečeći, ni na koljenima, ni pognute glave, već ponosni i gordi na tragu naših slavnih, hrabrih, čestitih  i pravednih predaka. Apsolutno ne podržavamo podanički mentalitet pojedinaca koji pod krinkom zaštite “naših interesa” bezobzirno pljačkaju i osiromašuju našu kuću ili to omogućavaju, te se u njoj ponašaju kao podstanari, a ne domaćini.

Želimo aktivno da kreiramo svoju stvarnost i učestvujemo u zauzimanju što boljih i čvršćih pozicija kao preduslov za prosperitetnu i sigurnu budućnost našeg korpusa i generacija što dolaze. Za budućnost u kojoj ćemo da budemo subjekt odlučivanja, a ne objekt ili predmet sporazuma, odnosno odluka na našu štetu.  Proučavajući i razlučujući ono što jesmo od onoga što nismo, želimo  na tekovinama naše tradicije da primjenimo najnovija naučna dostignuća i saznanja.

Činjenica da rastemo, živimo, radimo i obrazujemo se u različitim sredinama naša je komparativna prednost, jer možemo jasnije, konkretnije i kvalitetnije da sagledavamo procese  i objektivnije ih ocjenjujemo, te implementiramo.

Nismo članovi političkih partija, niti udruženja, pa kao takvi ne baštinimo i ne zastupamo stavove drugih, osim svojih koji su na dobrobit svih Bošnjaka, poštujući druge i drugačije u mjeri koliko nam je to pruženo i sa druge strane.

Koncept:

Realizacija naše misije obavlja se putem sadržaja (sekcije webportala) koje biraju i objavljuju urednici u skladu sa našim deklarisanim ciljevima,  te interaktivnih sadržaja (Forum) na čiji sadržaj možete uticati i vi. Kao takvi odražavaju isključivo stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove urednika webportala Bosna Historija.

Pokrenuti projekti (na Forumu):

Bošnjačka prezimena i genealogija bošnjačkih porodica (Porijeklo, značenje prezimena i imena, rodoslovlje porodica)
Džamije (Objedinjavanje saznanja, zapisa i fotografija džamija sa Balkana na jednom mjestu )
Žrtve zločina
(Prilog proučavanju teze o 10 genocida nad Bošnjacima)

Progres:

Osim knjiga i članaka koji su dosad objavljeni na sekcijama Webportala, na Forumu možete pronaći obilje članaka, naučnih radova i e-knjiga koje se bave tematikom projekta (sada ih je već oko 500).

Pozivamo sve one koji imaju slične ciljeve da nam se pridruže.

Čitaj više

Možda vas zanima...