Dokumentacija iseljenih Bosnjaka Srbije koji su dosli u Tuzlu

Share

Dokumentacija iseljenih Bosnjaka Beograda, Uzica, Sapca prema koji su dosli u Tuzlu.

Tuzlanska naselja:

a)Džinđic mahala

Hadži Mustafa- Cugurovica (71)
Sin Mustafa (40)
Unuk Salih (11)
Unuk Ahmed (4)

Sulejman sin Huseina Sehovica (40)
Sin Mustafa (6)
Sin Smail (3)
3.Smail sin Hadži Mehmeda Saracica
Sin Ahmed (7)
Sin Mustafa (7)

b)Atik Mahala
Hadži Idriz, sin Abdulaha Mandžića
Sin Salih (7)
Sin Mustafa (2)

Hadži Hamid, sin Hadži Sulejmana Prcića
Sin Osman (15)
Sin Mehmed (2)
Sin Muhamed (6)
Sin Sulejman (6)
Sin Jusuf (-)

Mehmed Hadži Salih Prcić
Sin Salih (7)
Sin Osman (1)

Ibrahim sin Arif Mukić (40)
Sin Sulejman 3)
Sin Hasan (1)
Sin Mehmed (16)
Sin Alija (24)

Ibrahim sin Ibrahima Borogovića

c) Jala Mahala
Abdi-aga sin Hadži Ibrahima Berbića
Brat Resid (26)
Bratic Ibrahim Mehmedov (Cool
Bratic Osman Mehmedov (1)
Sin Hasan (10)

d)Turalibeg mahala
Ibrahim, sin Mula Mehmeda Prcica (25)
Salih, Sin Mufid Bogorovića (30)

Čitaj više

Možda vas zanima...