Sestani, Krajina i Mrkojevici 1485. godine

Share

SESTANI, KRAJINA I MRKOJEVICI 1485. GODINE

NAPOMENA:

Turski arhivi Basvekalet Arsivi ( BV. A. ) Tapu Defterleri ( TD ) u Insatnbulu i Tapu ve Kadastro umum mudurlugunun Arsivi u Ankari ( T.K.A.) sadrze sledece dokumente vezane za Crnu Goru:
1. Defter za Hercegovacki sandzak iz 1477. g., TD 5m.
2. Detaljni i sumarni popis Skadarskog sandzaka 1485. g. BV. A., TD No. 17.
3. Defter za Pipere, Kuce, Hote i Klimente 1497. g. No. 26m.
4. Popis glavarine prikupljene od Crne Gore iz 1521. g. TD No.106.
5. Popis za Crnogorski sandzak iz 1523. g. TD 122.
6. Popis timara Rumelije od 1529. do 1536. g. BV. A. TD 367.
7. Detaljni defter za Dukadjinski sandzak iz 1570. godine, BV. A. TD 499.
8. Defter za Skadarski sandzak iz 1570. g. BV. A.  TD 500.
9. Detaljni popis Skadarskog sandzaka iz 1582. g., T.K.A. No. 59.
10. Detaljni popis za Dukadjinski sandzak iz 1591. g. T.K.A. No. 63.
Navedeni su ali nepotvrdjeni i ovi defteri:
1: Defter za Hercegovinu iz 1469. g. Istanbul Beledyje kutuphanesi – Muallim M.  Cevdet No. 0-76.
2. T.K.A 416,  T.K.A 417.
3. Popis Grblja iz 1683. godine.

Defteri i Regjistrimit te sanxhakut te Shkodres i vitit 1485, I, Tirane 1974. Autor: Selami Pulaha

str. 321

NAHIJA BRDA SESTANI, HAS JE SANDZAKBEGOV

Selo Djon Braka, has je starjesine.

Djon  Braka; Djura, njegov sin; Novak Dabov; Daba Stojin; Andrija Dedin; Nika Lazarev; Dabovan, njegov brat; Pejan, njegov brat; Djon Dedin; Pal Markov; Djin Markov; Maro, sin Dimitrije; Stoja, sin Djina; Maro, sin Djina; Djordjije Djonov; Andrija Marojev; Petro, sin Markov; Vuk Nikov; Petro Djonov; Dabo Popov; Djura Dodin; Pero Niksin; Niko Markov; Deda Stepanov; Daba Andrijin; Pal Dimitrijev; Djuro Dabov; Djerdj Stepanov; Dabko Djordjovic; Mark Kalin; Nika Djonov; Stepa Dabkovic; Djon Andrijin; Djura Stojin; Lako Andrijin; Daba Ivanov; Pal Dadkov; Rajko Hercegovic; Djuro Nikov; Dobrko Dobric; Vuk Juvkov; Dabko, sin Stajkov; Lum, sin Andrije.
Kuca 43, prihoda 2150.

Selo Sevaca ( Seoca ), has je sandzakbegov.

Vuk Rajkov; Petro, njegov sin; Djuras, njegov sin; Nikola Vardov; Branko, njegov brat; Andrija Dola ( Dula ); Vukasin Radicev; Nikca Stojin; Stoja Dabizivov; Melko, sin Dragica; Radic Djuric; Novak, sin Bojkov; Milja, sin Grubaca; Pop Bozidar; Melko; Odac Bubza ( Bobza ); Zivza Ribar; Lazar Gargovic; Radasin Nikezin; Vuko, sin Popov; Andrija Djurov; Djuro Pejacev; Dabiziv, sin Boga; Djuro, sin Popov; Vuk Rajkov; Bojin Tanusev; Petro, sin Stepana; Nikeza, njegov sin; Stepan, njegov sin.
Kuca 29, prihoda 1450.

Selo Mokrili, has je starjesine.

bastina Nika Dabova, drzi je zena Vojice.
bastina Nikole, sina Dimitrijeva, drzi je zena Spana.
prihoda 100.

Selo Senmri Magalen, pripada Skadru, has je starjesine.

Marin, sin Kokoshi; Prift, sin Suda; Vucko, sin Barca; Sica, sin Djonima; Djon, sin Suda; Rajko, sin Prosa; Stajko, sin Trebaca; Vukca, sin Mane.
Kuca 8, prihoda 400.

Selo Dramosi, pripada starjeseni, has je podstarjesine.

Andrija, sin Stojanov; Dimitrije, sin Stojanov; Djon, sin Glumine; Ola, sin Ikora; Boga, sin Glumine.
Kuca 5, prihoda 250.

Selo Bobod, pripada starjesini, has je sandzakbegov.

Mladen, sin Boboda; Djerdja, sin Boboda; Marko, sin Boboda; Maro, sin Boboda; Bodo, sin Boboda.
Kuca 5, prihoda 250.

Selo Fsas ( Selo ), pripada nahiji Bregut i Pertejme, isto je u defteru; has je starjesine.

Stepan Ermen; Martin Koron.
Kuca 2, prihoda 200.

Selo Gorica; has je sandzakbegov.

Dom Djon Bruksi, Petro, sin Perlada.
Kuca 2, prihoda 200.

Selo Bardon, pripada Skadru, has je starjesine.

Petro, sin Mide ( Mida ); Lazar Nokcilov; Djon Bonca; Nuo Mida.
Kuca 4, prihoda 400.

Selo Muricani

Dom Mihadzic.
prihoda 100.

Selo Unfasfnil, has je starjesine.

Djerdj Kuc; Kol Kacapur
prihoda 200.

Selo Valeza, has je starjesine.

Kola Djurov; Djon Glupi; Petro, sin Kodine ( Kovodina ); Djon Kostic;  Djerdj Pelumb; Djerdj Radojev; Dimitar Gradojev; Dimitrije, sin Stojanov.
Kuca 8, prihoda 700.

Selo Vidjikar, has je sandzakbegov.

Mladen Lacov; Nu Lacov ( Lakov );  Djon Mardjinov; Damjan Borojev; Nikola Kurusev ( Korosev ); Djon Lacov.
Kuca 6, prihoda 400.
ukupno: sela 13, kuca 117, prihoda 6800.

NAHIJA  MRKOJEVICI , PODALJE JE OD OBALE, ZAVISI OD SKADRA.  HAS JE SANDZAKBEGOV:

Selo Merkojevici ( Mrkojevici ), pripada starjesini, has je starjesine.

Stoja Popov; Vjakola, sin Malca, i njegov sin; Bulza, njegov brat; Milos, sin Nikse; Damjan, sin Stoje; Pejan Skradov; Milosav Novakov; Utukmo ( Otokmo ) Petrasev; Nikola Jovanov; Breza Radicev; Breza Stepanov; Dabza Gojakov; Pejan Andrijin; Andrija, brat Dabze ( Dabza ); Brabza, njegov brat; Dupko, sin Andrijin; Valza, njegov brat; Ivza ( Iveza ), sin Novakov; Ivza, sin Vukov; Dobric, njegov brat; Djurko, sin Kala; Dabza, sin Ivana; Broza, njegov sin; Branura, njegov sin; Andrija Ivanov; Nenko Ivanov; Dralza, sin Nenkov; Dimitar Zupanov; Nikeza Andrijin; Breza Brajanov; Iton Nikolin; Vukac Djurasev; Nenko, njegov brat; Marko, njegov brat; Duka Stepanov; Djurin, njegov sin; Nenko Nenkov; Vukac, njegov brat; Pejoza Nikolin; Nenko, sin Stepana; Stepko Dabzin; Petro, sin Dancula; Pop, njegov sin; Marko, sin Tole; Breza, njegov brat; Andrija, njegov brat; Stoja Bojkov; Petro, sin Nikse; Marko Nikolin; Djurica, sin Mladenov; Nikeza, sin Djuricin; Dabza, sin Cvetkov; Mladen, sin Micov; Vukac Vucicev; Marko, sin Kalodjera; Stepan Dabizivov; Ivza Nikolin; Dabza, njegov brat; Pejoza, njegov brat; Bulza, njegov brat; Buliza, sin Milosev; Dajica, njegov brat; Lekeza, njegov brat; Nulic ( Nulec ), sin Djurasina; Belic, sin Djurasina; Radic, sin Slavkov; Djuraca, sin Popov; Broza, njegov brat; Stepan Bogdanov; Marko Nikolin; Doroza, sin Petrasina; Broza Nikolin; Daboza Milosev; Daboza Bozickov; Nikza, njegov brat; Vuca Vukcev; Pejoza, njegov brat; Mastoric, njegov brat; Broza Dabzin; Bkuza, njegov brat; Djuroza, sin Djetasha; Dabza Nikolin; Groboza Prinov; Broza Corodinov; Rivanko, sin Goje; Petro, njegov brat; Nikas, sin Dabov; Dabo, njegov sin; Rado, njegov sin; Nikas, sin Lazarev; Doro, njegov brat; Tanus, njegov brat; Tomas, sin Milosa; Krajica Dukuletov; Nikolica, sin Pavlo-v; Pejan Nikolin; Dabo Bolsinov; Dobrosa, sin Djurkov; Dabo, sin Stepkov; Nulica, sin Bukmira; Maleza, njegov sin; Radic Kolicin; Ivza, sin Rajkov; Mladoza, njegov brat; Dabla, sin Kalodjera; Dabza, sin Djonov; Ilica, sin Dabze; Pavlica, njegov brat; Petric, sin Rajkov; Nulic, sin Kalimanov; Mladen Mrksin; Miloza Nikolin; Vukac, sin Dragasina; Nenko, sin Raglov; Dobroza, njegov brat; Branura, njegov brat; Dabza, sin Vise; Mlajko Basic; Debko Bogdanov; Marko, njegov brat; Dimitras Pejanov; Pejoza, sin Dabojev; Daboza, sin Djordjia; Branura Bratov; Bjela, njegov brat; Djuro, njegov brat; Tole Nikcin; Bjela, njegov brat; Petro, sin Kalimana; Shano, njegov sin; Kalza, sin Vukce; Cvetoza, njegov brat; Bogdan Kaliman; Stovic Kaliman; Milos Kaliman; Kaloza Dabizivov; Milos Kalinov; Vjako, sin Popov; Lator; Dimitras, njegov brat; Nikola, njegov brat; Andrija, njegov sin; Vlajko Niksin; Daboza Marinov; Kalza Nikolin; Lekeza Nikolin; Nikola, sin Gamrov; Pop Marko; Buleza Krabinov; Stepan Pejanov; Djuro, njegov brat; Ivan Prinov; Stoja Busarev; Vadoslav Vukasinov; Dabo, sin Ivanov; Stajko, sin Radula; Djura, sin Burdiva; Kolca Zojnikov; Virageza Bulacev.
Kuca 140, samaca 20, ispendze 4000, zita 34 kola, 1360, jecam 35 kola 1050, ovas 25 kola 500, tropa 213 mjera 1704, taksa na goveda 200, desetak na socivo 50; desetak na smokve 60, taksa na psu 700, taksa na drva 280, veprovi i krmace 100; suma 10.004

NAHIJA KRAJINA
SELO KRAJINA, HAS JE SANDZAKBEGOV.

Nenko Tomic; Radonja Petrovic; Ivza, sin Popov; Radovan Dajicic; Niksa, sin Kalodjera; Djuro, sin Popa; Nenko Radasinov; Stepo, sin Ivanov; Djuro, sin Jankov; Petro, sin Spana; Nikola Glupi; Kola Mavicev; Kola, sin Dimitrija; Dancul Djoncic; Stepan Nenkov; Ruzko, sin Petro-v; Andrija Brut; Kolas, sin Djordjija; Djon Gojsin; Zivko Borice; Nika, sin Bore ( Bure ); Pero, sin Dabov; Andrija, sin Marina; Marin, sin Djordjia; Kalo Shurdo; Dimitar Shurdo; Petro, sin Kruje ( Kroja ); Djon Kravalj; Radic, sin Djordjijev; Branko, njegov sin; Nenko, sin Djurov; Stepo Muzic; Sisa Bulsanic; Hranja Skovac; Petro, sin Stromasa; Andrija Novakov; Pep Bozic; Nika, sin Kabalona; Radic Dandac; Dimitrije, sin Sise; Brata Dabizivov; Stoja Djuravcev; Bozko Branicev; Dabo Kravica; Prinad Nikolin; Andrija Hopalovic; Pop Stepan; Djuro Prajakov; Rado, sin Popov; Pop Branic; Petro Djonov; Nikla, njegov brat; Djuro, sin Djurpopovica; Rajko Bognovic; Stoja Kolic; Daba Bucovic; Nika Dzulovic; Djuro Bozic; Marko Stovic; Rado, sin Milosev; Milos, sin Djurov; Rado Djonov; Radic Mavic; Petras, njegov sin; Nikola Bobrat; Dimitrije, njegov brat; Dalica, sin Petrov; Dabac, njegov brat; Djonas, sin Nikse; Nika, sin Djerdjev; Milasin; Dukca, sin Andrijin; Stepo Nikolin; Niksa Brumsa; Petro, sin Kukla; Djon, sin Andrije; Djordjije, sin Nenkov; Petro, sin Djordjijin; Stepan Andrijin; Nikola, sin Djurov; Vuk, sin Nenkov; Nika, sin Bojkov; Andrija Nikolin; Djordjije Nikcin; Stoja Nikolin; Nikola Andrijin; Stepo Petrov; Marin Andrijin; Vlatko, sin Marina; Petro, njegov brat; Djon Petrov; Nikola Lazarev; Djon Andrijin; Djurac Petrov; Nikola Djonov; Rajkas, sin Djordjijev; Rado Berdic; Vuko Bogov; Bora ( Bura ), sin Dimitrija; Radosna, sin Petrov; Djon Andrijin; Nikola, njegov brat; Dabo, sin Bruca; Niko, sin Lazarev; Marin, sin Nikov; Niko Andrijin; Kola Djordjijev; Djordjije Branicev; Nikola, sin Novakov; Todor, njegov brat; Dabo, sin Markov; Nikola, njegov sin; Rado Boskov; Andrija, njegov brat; Pejan Markov; Petro, sin Pavlo-v; Tole Muricev; Tole Kalicev; Debko Mirsicev; Dabo Dimitrijev; Andrija Stepanov; Nusa Dodicev; Djin Gradomanov; Vukca, njegov brat; Dabo, sin Vojanina; Pejan Kolin; Niko, sin Nenkov; Pejan Pelpicev; Djuro, sin Vjura; Radula Dabizivov; Stepan Grunic; Stepan, sin Kaca; Burza Dragozin; Vukca, sin Petrov; Pava, sin Djordjijin; Djordjije Pelpic; Nikza, sin Kalodjordjija; Niksa Pejanov; Damjan, sin Nenkov; Niko, sin Pavlov; Djon, sin Varsaca; Nikola Gojcinov; Dimitrije, sin Brankov; Vuka, sin Markov; Dokza, sin Maraskov; Ivan Radosev; Djuro, sin Darbov; Ivan Radojev; Bozidar, njegov brat; Ivan Nikolin; Pirlovic; Vuk, sin Boga.
[ Napomena ] Posto se hriscani tu smatraju ( naj )stariji i drze njihovo slovo ( jezik, pismo ) i komanduju tom pogranicnom zonom, to je uzeto u obzir ( priznato ).
Kuca 142, samaca 14, ispendze 3850, zita 46 kola 1440, jecam 26 kola 780, ovas 25 kola 500, tropa 47 mjera 3760, taksa na goveda ( stoku ) 500, taksa na pasu 720, taksa na drva 284, taksa na baste 280, suma 12.114

ukupno za has sandzakbega od Skadra: pazara 4, sela 161, zemljista 7, manastira 12, kuca muslimana 63, kuca hriscana 4171, samaca 517, udovica 210, prihoda 389.912.

DODATAK:

str. 375

TIMAR RAJKOV

Od sela Kadrun ( Caldrion ), pripada Skadru, dio starjesine.

Daba, sin Nika; Daba, sin Djona ( Ivana ); Radomir, sin Menca; Djuro, njegov sin; Vukac, njegov sin; Mihac Radovanov; Maras Stajanovic; Vukac, njegov brat; Andrija, njegov brat; Djurac Brajanov; Radac Petrosnikov; Bojko, sin Bojkov; Nikac Milic; Stojan Kodjin; Nikac, brat Stojanov; Dabo Kolar; Nika, sin Oplaza; Vlad Ugrinov; Radosav, njegov sin; Bogdan Boskov; Djura, sin Djona; Vladas Mrsov; Lazar, sin Djona; Bratas, njegov sin; Djura Cernagora; Pavlo Mirjacev; Bogra, njegov sin; Nenko Cernagora; Djon , sin Pavlov; Vukac Cvetic; … itd.
Napomena B. Vukcevica: navodim ovaj dio kao primjer kurioziteta. Potomci  Djure i Nenka Cernagora danas ( 2001. g. ) idu u skolu sa mojom ( B. Vukcevic ) djecom u T. A. Blakelock High School u Oakvilu, Ontario. Svi sebe smatraju Srbima.

Bozidar A. Vukcevic

Čitaj više

Možda vas zanima...