Subota, 2 Decembra, 2023

Ovca pramenka

Share

Ovca pramenka
http://bs.wikipedia.org/wiki/Pramenka
Pramenka je autohtona bosanskohercegovačka pasmina ovce. Osim Bosne i Hercegovine ova pasmina ovaca je autohtona i u Hrvatskoj (lička i dalmatinska pramenka), kao i u ostalim balkanskim zemljama.
Slika

Osobine

To je ovca kombinovanih proizvodnih svojstava (meso-mlijeko-vuna). Živa mjera ovaca se kreće između 25 i 55, a ovnova između 35 i 80 kg. Proizvodnja mlijeka je relativno mala, a znatno varira između sojeva (od 40 – 100 l i više u laktaciji od 6 mjeseci) i zavisi također od ishrane. Težina runa u prosjeku iznosi 1,4 kg. Boja runa je najčešće bijela, mada kod nekih sojeva može biti mrko pa i crno. Plodnost pramenke je relativno dobra. Od 100 ojagnjenih ovaca dobija se 100-110 jagnjadi. Porođajna težina jagnjadi je između 2 i 4 kg, što zavisi od soja i nivoa ishrane majki. Jagnjadi su otporna a mortalitet je nizak.

Vlašićki soj

U Bosni i Hercegovini postoji određeni broj sojeva pramenke, koji su nastali u različitim klimatskim i hranidbenim uslovima. Imena su dobijali, obično, prema području postanka, planini i slično. Najpoznatiji soj u Bosni i Hercegovini je vlašićki soj, koji se uzgaja na bosanskim planinama, pretežno na Vlašiću po kojem je i dobio ime.

Vlašićka ovca pramenka
http://poljoprivredaiselo.com/2009/09/v … -pramenka/
Postavio Dejan Ilić dana septembar 8, 2009
Slika

Pramenka je ovca kombinovanih proizvodnih svojstava (meso – mlijeko – vuna). Živa mjera ovaca se kreće između 25 i 55, a ovnova između 35 i 80 kg. Proizvodnja mlijeka je realtivno mala, a znatno varira između sojeva (od 40-100 litara i više u laktaciji od 6 mjeseci) i zavisi takođe od ishrane. Težina runa u prosjeku iznosi 1,4 kg. Boja runa je najčešće bijela, mada kod nekih sojeva može biti mrko pa i crno. Plodnost pramenke je relativno dobra. Od 100 ojagnjenih ovaca dobije se 100 – 110 jagnjadi. Porođajna težina jagnjadi je između 2 i 4 kg, zavisi od soja i nivoa ishrane majki. Jagnjad su otporna, a mortalitet nizak.

U Bosni i Hercegovini postoji određeni broj sojeva pramenke, koji su nastali u različitim klimatskim i ishrambenim uslovima. Imena su dobijali obično prema području postanka, planini i slično.

Ova ovca se obično gaji u regionu Travnika i to posebno u području Vlašića (po kome je dobila ime), na nadmorskoj visini od 800 – 1200 metara. Vlašićka ovca spada među najkrupnije sojeve grube pramenke. Visina grebena odraslih ovaca iznosi 65 – 67, a ovnova 72 – 74 cm. Tjelesna masa ovaca je 45 kg, a ovnova 60 – 65 kg. Ukupna proizvodnja mlijeka varira od 70 – 100 litara po ovci (što zavisi od ishrane i faktora spoqne sredine). Godišnja proizvodnja vune po ovci iznosi oko 1,5, a po ovnu oko 2 kg.

Plodnost ovaca se kreće od 103 -105%. Ovce su kasnostasne. Porast završava u četvrtoj godini života, a dviske ulaze u priplod u starosti sa 18 – 19 mjeseci. Spada u grupu dugorepih ovaca. Ovnovi, a i dobar dio ovaca, imaju dobro razvijene rogove.

Čitaj više

Možda vas zanima...