Subota, 9 Decembra, 2023

Osman Sehdi efendija Kadic

Share

Iz Bijelog Polja je, jedan od visokih drzavnih cinovnika u Istanbulu, od hadzegana carskog divana. Sagradio je masovnu kutubhanu pod kupolom 1172 godine (1758/1759) u haremu dzamije Ebu-l-Feth sultana Mehmed-hana u gradu Sarajevu. Serijatsko pravna djela koja je uvakufio u Istanbulu poslao je tamo 1173 godine (1759/1760). Iz te obitelji u gradu Sarajevu, u Gazi Mehmed-begovoj mahali je Bakir Sidki-efendija Kadic, sin Sabit-efendije, unuk Ismail Efendije, praunuk Hadzi Ibrahim efendije, sukunuk Selim-Efendije.

Iza gore spomenutog Bakira efendije koji je umro 1876,prema dokumentima Bosanskog vilajeta ostao je jedinac sin Enveri efendija. Sigurno se neki Kadic mozda sjeca, da mu je Enveri bio did ili pradid, i eto, mu rodoslova dobrog od 1750 godine.

Čitaj više

Možda vas zanima...