Slobodne teritorije BiH (1992-1993)

Share

Slobodne teritorije Bih 1992-1993

Kao sto vidite Slavna Visegradska Brigada pod komandom zlatnog ljiljana komandanta Ahmeta Sejdica vodila borbe na lijevoj obali Drine u gradu Visegradu, 500 metara od Mehmed-Pashinog mosta, plan bio nastaviti niz Drinu i sastaviti se sa slobodnim teritorijama Zepe, Srebrenice i Bratunac i osnovati 8. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ali padom Rogoja i Trnova izgubismo koridor preko Grebaka i tako logisticku pomoc Podrinju.

Čitaj više

Možda vas zanima...