Subota, 2 Decembra, 2023

Niksic i prezimena Bosnjaka Niksica

Share

Ademovići – ne znaju odakle
Adrovići, došli iz Bihora (Vrbica, Laze, Goduša)
Adžajlići – starosjedioci
Agovići – došli iz Bihora (Orahovo, Bare, Vrbica)
Ajanovići – došli iz Pljevalja
Hajdarpašići – došli iz Vrševa, Bihor
Altići, došli iz Plava
Hamidovići, došli iz Ivanja, Bihor
Arslanagići, došli iz Trebinja
Asanovići, iz Like
Asovići, starosjedioci. Od njih je narodni heroj i nosilac Spomenice 1941.g. Muharem Asović
Avdići, došli iz Vrba i Crhlja, Bihor
Babovići, došli iz Bileće
Bajraktarevići, došli iz Plava
BAnda, došli iz Kukulja kod BIjelog Polja
Bakovići, došli iz Plava
Balići, došli iz Zmijanca kod Bijelog Polja
Bazdulj, došli iz Duvna
Bašići, došli iz Plava
Bećirovići, došli iz Kukulja kod B. Polja
Begzići, davno doseljeni sa područja opštine Bar
Bjelovođani – došli iz Bijelih Voda kod Novog Pazara
Berkovići, nema podataka, možda iz Berkovića
Biso, došli iz Crniša kod B. Polja
Bošnjaci, došli iz Hazana i Goduše kod B. Polja
Canovići, došli iz Plava
Cirikovići, došli iz Plava

 

Crnovršani, došli iz Jasena, Bihor
Cucak, došli iz Pešteri, Sjenica
Čelebić, došli iz Crhlja u Bihoru
Čelik, došli iz okoline Foče
Čindrak, došli iz Bistrice kod B. Polja
Čivović, došli iz Godočelja u Bihoru
Ćosovići, došli iz Brodareva
Deletići, došli iz Rožaja
Dervišbegovići, došli za vrijeme rata 1992-95. g., ne zna se odakle
Derviševići, došli iz Gusinja
Draškovići, došli iz Plava
Drekovići, došli tokom rata 1992-95., ne znaju odakle (moguće da su od tutinskih Drekovića, koji su porijeklom Kuči – ovo je moja pretpostavka)
Durakovići, došli iz Trpezi, Bihor
Durovići, došli iz Goduše, Bihor
Hećo, došli iz Crniša, Bihor
Eminovići, došli iz područja Sjenice (moja pretpostavka – vjerovatno su iz Tutina, Raduhovci – Hoti, ili iz Smoluće, Bačevci – Kuči)
Herovići, došli iz Poda, Bihor
Fatići, došli iz Plava
Frljučkići, došli iz Vranja kod Podgorice
Garčevići, došli iz Petnjie, Bihor
Gegići, došli iz Pešteri (vjerovatno Dolovo ili Reževiće, Kuči)
Grbovići, došli iz Bistrice kod B. Polja
Hadžići, došli iz Hadžića kod Sarajeva
Hadžimanovići, nema podataka
Hadžimahovići, nema podataka
Harovići, starosjedioci
Hasanagići, došli iz Srđevca kod B. Polja
Haznadari, došli iz Gostuna kod Brodareva
Hodžići, došli iz Milova i Paljuha, Bihor
Isakovići, došli iz Zenice 50-ih godina 20. vijeka
Jaganjci – došli 1882. g. iz Bileće
Jašarevići, došli iz bioča, BIhor
Jevrići, došli iz Plava

 

Kadići, došli iz B. Polja
Kajevići, došli iz Brodareva
Kalezići, došli iz Ulcinja (ili Bara)
Kahrovići, došli iz N. Pazara
Karamehmedovići, došli iz Trebinja
Kekereš, nema podataka
Kočan, došli iz Godočelja, Bihor
Korać, došli iz Godočelja, Bihor
Koljenovići, došli iz Gusinja
Koruglija, došli iz Godijeva, Bihor
Krcići, došli iz Plava
Kuči, došli iz Gusinja
Lačevići, davno doseljeni iz Podgorice
Ličine, došli iz Radmanaca, Bihor
Latići, došli iz Lagatora, Bihor
Maljevići, došli iz Podgorice
Medunjani, došli iz Plava
Međedovići, došli iz Sutivana kod B. Polja
Mehmedovići, starosjedioci

 

Mehovići, došli iz Savinog Bora i Ponora, Bihor
Mrkulići, došli iz Gusinja
Muhovići, došli iz Trpezi, Bihor
Mujevići, došli iz Rožaja
Mulići, došli iz Goduše, Bihor
Muratovići, došli iz Petnjice i Boljhanine, Bihor
Musići, došli iz Godijeva, Bihor
Mustajbašići, došli iz Lozne, Bihor
Mušovići, došli iz Goduše, Bihor
Nokići, dosli iz Rožaja
Nukovići, došli iz Trebinja tokom rata 1992-95
Omerovići, starosjedioci
Osmanagići, staropodgorička familijakoja je davno doseljena u Nikšić
Palamari, došli iz Godočelja, Bihor
Pepići, starosjedioci
Piranići, došli iz Podgorice davno
Plakalo, došli iz Mostara
RAdončići, došli iz Gusinja
Ramdedovići, došli iz Lagatora, Bihor
Rastoderi, došli iz RAdmanaca i Savinog Bora, Bihor
Rebronje, došli iz Goduše, Bihor
Redžići, starosjedioci
Redžići, došli iz Plava i B. Polja
Redžovići, starosjedioci
Rujovići, došli iz Lagatora, B. Polje
Salići, došli iz Plava
Selmanovići, nema podataka
Sijarići, došli iz Godijeva, Bihor
Softići, došli iz Vrba, Bihor
Šabanovići, dosli iz Stubla kod B. Polja
Šabotići, došli iz Tucanja, Hazana, Dobrodola i Goduše, Bihor
Šainovići, starosjedioci
Šahmani, došli iz Jagoča, B. Polje
Šiljevići, došli iz Brodareva
Šukurice, došli iz Berana, RAklje, Bihor
Tiganj, došli iz Vrbice, Bihor
Trubljanin, došli iz Goduše, Bihor
Tuzovići, starosjedioci. Poznati član ove porodice je Šemsudin Dino Tuzović, novinar i publicista
Višnjići, došli iz Crniša, Bihor
Vukotići, došli iz Gacka
Zoranići, došli iz Žiljaka, dio Bistrice u Bihoru
Zverotići, došli iz Vrševa u Bihoru

Pored njih, 1948-2003. g. su u Nikšiću živjele sljedeće familije, a danas viže ne žive

Abazovići, došli iz B. Polja, napustili Nikšić 1980-ih.

Alispahići – živjela porodica Zećira Alispahića, odselili u Foču nekoliko godina prije rata 1992. g.

Ašani, došli iz B. Polja, danas ne žive više u Nikšiću.

 

Babačići, u Nikšiću je živjelo više porodica Babačić, od kojih je posljednji za Podgoricu odselio Ćamil Babačić sa porodicom.
Bavčići, došli iz BiH, ne žive više tu
Bakići, nema podataka
Ćarovići, boravili u Nikšiću tokom rata 1992-95
Ćatići, boravila porodica Edina Ćatića iz Maglaja 1992-95
Ćemani, živjela porodica Zulfa Ćemana, danas žive u SAD (inače došli iz Bihora)
Ćirković, došli iz Plava, nema ih više
Dizdarević, jedna porodica iz trebinja živjela 1992-94, a potom otišli za Švedsku
Ekinovići, nema podataka
Feratovići, živjela dva brata Halit i Halil iz Berana, vratili se u berane
Fetahovići, došli iz Rožaja
Gerini, došli iz Priboja, živjeli u Nikšiću 60-ih godina 20. vijeka (mogli bi biti Hercegovci, jer oko Stoca ima Gerina)
Hajdarević, došli iz Bara, a radili u Željezari, vratilii se u Bar
Halilović, nema podataka
Hot, došli iz Rožaja
Jahdadić, došli iz Plava, a preselili u Švedsku
Jusufranić, živjeli u Nikšiću do kraja 60-ih godina 20. vijeka, iz ove porodice potiče nekoliko poznatih fudbalera Sutjeske. Odselili za Sarajeva. Od njih je i direktor sarajevskog GRASA, Ibrahim Jusufranic
Kolašinac, došli iz plava
Kožar, došli iz Radmanaca, Bihor, nekoliko porodica
Krnić, porijeklom iz Podgorice, jedno vrijeme živjeli u Nikšiću i bavili se trgovinom, vratili se u Podgoricu
Kreso, nema podataka (mogli bi biti Hercegovci)
Kujovići, Senad kujović iz Metanjca kod B. Polja bio službeno lice u VJ, preselio u Podgoricu
Lekić, nema podataka. Džeko i Sead Lekić bili dugogodišnji uspješni bokseri B.K. Nikšić i da su se nakon toga preselili u Bar (ja mislim da su iz Podgorice, jer je tu bilo Lekića, a neki su odseljeni za Sarajevo, znam barem jednog u Sarajevu)
Lukač, došli iz Goduše u Bihoru, zadnja umrla Amira Lukač, rođena Haznadar
Mekići, došli iz. B. Polja. Ćamil Mekić 1990-ih godina odselio za Novi Pazar
Mujahodžić, nema podataka
Muminović, iz Bosne, odselili za Sarajevo 90-ih godina 20. vijeka
Muratbašić, došli iz Godijeva u B. Polju, odselili u BAr i Zapadnu Evropu
Omerbašić, došli iz Bosne 1992.-95 i potom iselili
Orahovci, porijeklom iz Podgorice, Kuči
Pepeljak, došli iz Godijeva, Bihor. Redžep Pepeljak odselio u Dobru vodu kod Bara
Pilica, došli iz Zmijanca kod B. Polja, braća Halita i Halila, vratili se u B. Polje
Radović, porodica Dauta Radovića iz Mrkojevića, vratila se u Bar
Redžepagić, došli iz Plava
Rovčanin, došli iz Brodareva. Vahid Rovčanin odselio za B. Polje 1995. g
Sejdinović, porodica iz BiH kratko boravila u Nikšiću
Smailović, porijeklom iz Konjica u BiH. Šefkija Smailović bio u JNA i VJ i nakon rata 1992-95 odselio za SAD
Spahić, porodica Selma Spahića došla iz okoline B. Polja
STrinić, porijeklom iz Stare Podgorice, davno doselili u Nikšić, ali ga i napustili
(mislim da su iz Spuža prvobitno)
Šahmanovići, došli iz Plava, otišli za Podgoricu
Šćuk, došli iz BiH
Škrijelj, došli iz Gornjeg Bihora, prešli u Podgoricu
Šoro, došli iz Foče 1992-95 i odselili
Trtovac, došli iz N. Pazara. Halko Trtovac se vratio u Novi Pazar
Torlo, nema podataka (mislim da su iz Stoca, jer znam ovdje Torle iz SToca)
Vesković, Zulfo Vesković iz B. Polja živio s porodicom
Tranjar (Zaimović), Hemo Tranjar odselio s porodicom za Rožaje i promijenio prezime u Zaimović po svom pretku
Zeković, došli iz B. Polja

1882. g., u NIkšiću je nakon Berlinskog sporazuma živjelo 19. bošnjačkih porodica.

1. Mehmed (Haskov) Ibričić, prvi nikšićki kapetan nakon okupacije Nikšića, ostao 4 godine, preselio u B. Polje.
2. Hodža Đolević-Gruda
3. Zulica Šolević Gruda
4. Hamid Džogo Gruda
5. Meho Krnjević Gruda
6. Mujo Mekić Gruda
7. Suljo Erkočević
8. Ibro Suljov Ferizović
9. Zajo Mujković
10. Zuljica Erković
10. Dedo Erković
11. sin Bećira Erkovića
12. Paša Erkovića, udovica
13. Sali Hadži Bećirov
14. Mujo Hadžajlić
15. TAhir Ljutović
16. Arslan Dizdarević
17. Adem Hadžimusić
18. Pašo Džidic

Dakle, nakon 1878. g., ove porodice su jedno vrijeme obrađivale svoja imanja, držale stoku, bavile se trgovinom, a najviše radile na gajenju duhana dok nije uveden monopol na duhan u CG.

Potom su pojedinačno, gotovo sve porodice prešle na teritoriju u sastavu Osmanske imperije

Od građana je nakon toga ostalo svega pet domova u Nikšiću:

1. Ihtijarevići.
2. i 3. Dvije porodice Jarkočevića, Danevića
4. i 5. Dvije porodice Hadžajlića (Sukića)
Najveći dio nikšićkih Bošnjaka (2.200) se preko klanca Duge iselio u Hercegovinu i Bosnu
u Mostar su se  doselile porodice Bajrovića, GAševića i Džinića.
u Sarajevo Šahmanića, Šahinagića i Ljuca
u Bileću JAganjci
u Stolac Ihtijarevići

u Konjic Gaševići
Manji dio je otišao u centralnu Albaniju i obalst Šijak kod Drača gdje su se naselili i begovi Mušovići
Veći dio njih se naselio u mjesta Godžaz i Borak, zatim Fieri na jugu Albanije, kao i u rejonu Vrake na obali Skadra
Mušovići su se prvobitno naselili u okolini VAlone. Zna se da se neki njihovi potomci prezivaju Sandžaktaru, što znači “sa Tare iz Sandžaka”.
Manji dio Nikšićana se iselio preko Bara i Ulcinja u Malu Aziju
Najbrojnija grupa muhadžira je pošla prema Novopazarskom Sanždaku, u Pljevlja, Bijelo Polje, Berane i Novi Pazar.

Dio nikšićkih muhadžera je iz ovih mejsta vremenom upućivan prema Izmiru i Istanbulu

 

 

Čitaj više

Možda vas zanima...