Sanski Most,Bosanska Krupa i Kljuc:Etnicka pripadnost tih gradova danas prema birackim spiskovima

Share

Demografija 3 grada prema birackim spiskovima

Grad Sanski Most prema birackom spisku iz 2014 godine ima 12 907 redovnih biraca
Podijeljen je na slijedece mahale ili dijelove grada:

Lijeva obala 1;958 redovnih biraca/929 Bosnjaka,29 Srba i Hrvata
Lijeva obala 2:955 Redovnih biraca/941 Bosnjaka,14 Srba i Hrvata
Lijeva obala 3:873 Redovna biraca/832 Bosnjaka i 41 Srba i Hrvata
Lijeva obala 4:723 Redovna biraca/658 Bosnjaka i 65 Srba i Hrvata
Lijeva obala 5:932 Redovna biraca/918 Bosnjaka i 14 Srba i Hrvata

Lijeva obala ima 4441 redovnog biraca u 2014 godini:
4274 Bosnjaka
167 Srba i Hrvata

Procentualno
96,2% Bosnjaka redovnih biraca
3,8% Srba i Hrvata redovnih biraca lijeva obala grada

Onda imamo Mahala 1 i 2,dio grada Sanskog Mosta sa 1529 redovnih biraca,od kojih cak 1520 Bosnjaka i 9 Srba i Hrvata.Ili procentualno preko 99% Bosnjaka u ovom dijelu grada

Zdena se dijeli na Zdenu 1 i Zdenu 2

Zdena 1:945 Redovnih biraca/854 Bosnjaka i 91 Srbina i Hrvata
Zdena 2:758 Redovnih biraca/691 Bosnjaka i 67 Srba i Hrvata

Naselje Zdena ima 1703 redovna biraca:1545 Bosnjaka i 158 Srba i Hrvata

Procentualno:
90,7% Bosnjaka
9,3% Srba i Hrvata u dijelu grada Zdena prema birackom spisku iz 2014 godine

Imalo onda naselje 17 Krajiske brigade koje se dijeli na 1 i 2

17 Krajiska brigada 1:617 redovnih biraca/550 Bosnjaka,67 Srba i Hrvata
17 Krajiska brigada 2:613 redovnih biraca/570 Bosnjaka,43 Srba i Hrvata

Ukupnp 17 Krajiske brigade imaju 1230 redovnih biraca:1120 Bosnjaka,110 Srba i Hrvata

Procentualno :
91% Bosnjaka
9% Srba i Hrvata

 

Mali dio naselja Krkojevci 48 redovnih biraca:47 Bosnjaka pripojen je gradu.Bosnjaci su tu na oko 98% redovnih biraca

Ostaje nam onda Desna obala grada
Desna obala se dijeli na Desnu obalu 1,2,3,5 i 6.Da,nema broja 4

D.obala 1:973 Redovna biraca/913 Bosnjaka,60 Srba i Hrvata
D.Obala 2:940 Redovnih biraca/831 Bosnjaka,109 Srba i Hrvata
D.Obala 3:415 Redovnih biraca/351 Bosnjaka.64 Srba i Hrvata
D.Obala 5:845 Redovnih biraca/808 Bosnjaka,37 Srba i Hrvata
D.Obala 6:783 Redovna biraca/771 Bosnjaka,12 Srba i Hrvata

Desna obala ima 3956 redovnih biraca:3674 Bosnjaka i 282 Srba i Hrvata

Procentualno
92,9% Bosnjaka
7,1% Srba i Hrvata

Ukupno cijeli grad

94,35% Bosnjaka
5,65% Srba i Hrvata

Bosanska Krupa ima 9439 redovnih biraca.Dijeli se na slijedece mahale ili dijelove grada,tj biracke jedinice prema birackom spisku iz 2010 godine

Prvomajski put 540 redovnih biraca/534 Bosnjaka,6 Srba i Hrvata
Ssc 1 814 biraca:790 Bosnjaka,24 Srba i Hrvata
Luke 335 redovnih biraca/327 Bosnjaka,8 Srba i Hrvata
Amratedz 1 794 redovnih biraca:771 Bosnjaka,23 Srba i Hrvata
Ssc 872 redovna biraca:863 Bosnjaka,9 Srba i Hrvata
Krcana AB:1156 Redovna biraca:1149 Bosnjaka,7 Srba i Hrvata
Medjumostovi 672 redovna biraca:659 Bosnjaka.13 Srba i Hrvata
Amratedz AB:1040 Redovnih biraca:956 Bosnjaka,84 Srba i Hrvata
Stari Grad 1:757 Redovnih biraca/722 Bosnjaka,35 Srba i Hrvata
Stari Grad 2:919 Redovnih biraca/886 Bosnjaka,33 Srba i Hrvata
1 Osnovna 959 redovnih biraca:933 Bosnjaka,26 Srba i Hrvata
Govedarnica 581 redovnih biraca:561 Bosnjaka,20 Srba i Hrvata

 

Ukupno 9147 Bosnjaka,288 Srba i Hrvata
Ili oko 97% Bosnjaka i 3% Srba i Hrvata

Kljuc:Prema birackom spisku iz 2012 godine.Grad Kljuc je imao 4620 redovnih biraca.Podijeljen u 6 gradskih izbornih jedinica Kljuc 1-6

Kljuc 1 788 redovnih biraca/720 Bosnjaka,68 Srba i Hrvata
Kljuc 2 846 redovnih biraca/805 Bosnjaka,41 Srba i Hrvata
Kljuc 3 850 redovnih biraca/831 Bosnjaka,19 Srba i Hrvata
Kljuc 4 752 redovnih biraca/723 Bosnjaka i 29 Srba i Hrvata
Kljuc 5:699 Redovnih biraca/691 Bosnjaka i 8 Srba i Hrvata
Kljuc 6 685 redovnih biraca/655 Bosnjaka i 30 Srba i Hrvata

Procentualno za grad Kljuc gradske izborne jedinice

Kljuc 1:91,3% Bosnjaci,8,7% Srbi i Hrvati
Kljuc 2:95% Bosnjaci,5% Srbi i Hrvati
Kljuc 3:97,8% Bosnjaka,2,2% Srba i Hrvata
Kljuc 4:96% Bosnjaka,4% Srba i Hrvata
Kljuc 5:Oko 99% Bosnjaka,1% Srba i Hrvata
Kljuc 6:95,6% Bosnjaka,4,4% Srba i Hrvata

 

Ukupno grad Kljuc:

95,75% Bosnjaka,4,25% Srba i Hrvata

 
 

Čitaj više

Možda vas zanima...