Subota, 9 Decembra, 2023

Upravna podjela Bosanskog Pasaluka u 19 stoljecu

Share

1)Sarajevski kajmakamluk dijelio se na mudirluke:1 Travnik, 2 Fojnica sa nahijama:Busovaca i Kresevo,3 Neretva,4 Visoko sa nahijom Vares i 5 Rogatica

2)Travnicki kajmakamluk dijelio se na mudirluke:1 Travnik,2 Livno sa Grahovom,3 Glamoc,4 Rama(Prozor),5 Zenica,6 Skoplje(Akhisar),7 Jezero i 8 Jajce sa Varcar Vakufom

3)Banjalucki kajmakamluk dijelio se na mudirluke:1 Banja Luka sa Prnjavorom i Kobasom,2 Derventa sa Brodom, 3 Tesanj sa Zepcem i Dobojem i 4 Gradiska

4)Bihacki kajmakamluk imao je mudirluke:1 Bihac,2 Novosel ili Kulen Vakuf sa Petrovcem i Uncem,3 Ostrozac ili Cazin,4 Krupa sa Buzinom,5 Stari Majdan, 6 Prijedor,7 Kozarac,8 Dubica,9 Kljuc i 10 Novi

5)Zvornicki kajmakamluk dijelio se na mudirluke:1 Donja Tuzla,2 Gracanica,3 Gradacac s Modricom,4 Brcko,,5 Bijeljina s Janjom,,6 Zvornik,,7 Birce sa Novom Kasabom,8 Srebrenica,9 Kladanj sa Olovom i 10 Maglaj

6)Novopazarski  kajmakamluk dijelio se na mudirluke:1 Novi Pazar sa Mitrovicom i Banjskom,2 Visegrad,3 Sjenica glavno mjesto kajmakamluka, 4 Akovo(Bijelo Polje sa Bihorom)5Trgoviste s Rozajem i  6 Nova Varos

7

Hercegovacki ajalet bio je podijeljen na kajmakamluke,mudirluke i nahije ovako:

1)Mostarski kajmakamluk dijelio se na mudirluke 1)Mostar sa Blagajem,2 Duvno,3 Ljubuski,4 Konjic,5 Pocitelj,6 Stolac,7 Foca.8 Gacko,9 Bileca i 10 Niksic

2)Trebinjski kajmakamluk imao je tri mudirluka:1 Trebinje, 2 Ljubinje i 3 Korjenici

3)Pljevaljski kajmakamluk dijelio se na mudirluke:Pljevlja, Kolasin i Prijepoje

Takva podjela ostala je  sve do Jula  1865 godine, kada je donesena uredba za Bosanski vilajet

Po clanu 2 te uredbe opet je obnovljen Bosanski vilajet u jednu provinciju koji je bio podijeljen na 7 Sandzaka:1Sarajevski, 2Travnicki, 3Bihacki,4Banjalucki, 5Zvornicki sa sjedistem u Tuzli,6 Novopazarski sa sjedistem u Sjenici i 7 Hercegovacki sa sjedistem u Mostaru

 

1)Sarajevski sandzak dijelio se na sedam kaza i to Sarajevo, Fojnica.Visoko, Kladanj.Rogatica, Visegrad i Cajnice

2)Zvornicki Sandzak dijelio se na kaze:Donja Tuzla.Gradacac,Brcko.Bijeljina.Zvornik, Srebrenica.Vlasenica(Birce).Maglaj i Gracanica

3) Travnicki sandzak bio je podijeljen na kaze:Travnik,Jajce, Prusac, kasnije sjediste preneseno u Donji Vakuf, Glamoc, Duvno i Livno

4)Banjalucki Sandzak imao je kaze:Banjaluka,Gradiska.Derventa, Tesanj i Zepce

5)Bihacki Sandzak dijelio se na kaze:Bihac, Petrovac.Ostrozac sa sjedistem u Cazinu.Kostajnica.Stari Majdan, Prijedor, Krupa i Kljuc

6)Hercegovacki sandzak dijelio se na kaze:Mostar, Nevesinje, Trebinje, Stolac,Bileca, Niksic, Gacko.Foca, Konjic,Ljubuski i Piva

7) Novopazarski sandzak imao je kaze:Novi Pazar, Sjenica,Pljevlja.Nova Varos, Prijepolje,Bijelo Polje.Mitrovica.Berane, Kolasin i Trgoviste

Iz knjige Bosanski Pasaluk,,autora Hazima Sabanovica, stranice 233-234

 

Čitaj više

Možda vas zanima...