Utorak, 5 Decembra, 2023

Hrvati-poludivlje Tursko pleme

Share

ZNate onu pjesmu “Ruzica si bila,sada vise nisi…”,tako ti je to otprilike i sa iranskom teorijom o porijeklu Hrvata.

Iranska teorija,u biti,kaze da su neka plemena iz Irana naselila podrucje sjeverno od Crnog mora,i od njih se onda odvajaju Hrvati i sele na podrucje Poljske,tu slavoniziraju,i potom,u drugoj fazi dolaze na Balkan i formiraju se u hrvatski narod,ali historicari jos uvijek tragaju za cvrstim dokazima o toj selidbi iz Irana.Nikad se to nije maklo dalje od teorije.

Po Karatayu,tvrdnja,da su Hrvati iransko pleme došlo s Kavkaza, sa sjevera Karpata i poslavenjeno tokom migracija na sjeveroistok Balkana je krajnje neutemeljena. “Ne postoji”, smatra Karatay, “nikakav trag da je pleme koje bi se moglo smatrati Hrvatima zivjelo na Kavkazu, osim nekih lingvistickih indikacija, sto nije dovoljno.”

Karatay nudi novu teoriju kojom pokusava rijesiti taj problem,eliminirajuci nikad dokazanu pretpostavku o selidbi iz Irana,i prati tursko pleme Bijele Ogure (Kurbate),koji dolaze u Evropu u drugoj polovini 5.stoljeca,a potom bivaju protjerani od strane Avara sa sjeverozapada Kaspijskog mora u Galiciju,odnosno na prostor juzne Poljske.

Nekoliko godina kasnije Avari dolaze juzno od njih,na prostor danasnje Madjarske i Slovacke,i da bi se zastitili od njih Oguri (Kurbati) organizuju lokalne slovenske mase protiv Avara,postajuci lideri lokalnim Slovenima u borbi protiv Avara.Zadnja,i kljucna faza njihove borbe protiv Avara je bila invazija u Dalmaciju u koordinaciji sa Bizantijom i Franackom i pobjeda nad Avarima.Kako su upravo oni (Kurbati) bili vodje Slovenima u tim pohodima,nametnuli su im svoje ime,a zbog cinjenice da su bili daleko malobrojniji od te slovenske mase,slovenski jezik se nametnuo njima.Karatay sve ovo potkrepljuje mnogim primarnim historijskim izvorima,grckim,ruskim,latinskim…
[b]
Sa lingvisticke strane medju strucnjacima se opcenito smatra da nije dokazano porijeklo imena “Hrvat”, Karatay smatra da je ono turskog porijekla, i da se sastoji od dvije rijeci: “Kur” i “Bat”, i istog je porijekla kao turska historijska imena Kur-Sad, Kur-Han, Kur-Tegin…[/b]

Imena brace i sestara,koje spominje Porfirogenet – [b]Klukasa, Lobela, Kosenca, Muhla, Hrvata, te Tuge i Buge takoðer su, prema Karatayu, turska.[/b]
[b]Svaka druga interpretacija – slavenska, germanska, ilirska, iranska, latinska, grcka – nije pruzila uvjerljiva objasnjenja, dok s interpretacijom tih imena kao turskih, dakle, KŸlŸk, Alpel, Kšsenci, Mugel i Korvat te sestara Tugay i Buga, nema problema ni lingvisticki ni povijesno.I imena prvih hrvatskih vladara su po Karatayu turska: Porin ili Branos.Turski element tada vise nije bio brojan.Turci (Kurbati) su bili asimilirani slavenskom vecinom, koju su organizovali u borbi protiv Avara i kojoj su dali svoje ime, a zatim su, kad je osnovana zajednicka (hrvatska) drzava u Dalmaciji, postali njeni gradjani[/b]

Karatay dalje kaze:”Ne tvrdim, i nikada nisam tvrdio, da su Hrvati Turci, ali sam rekao da su Turci zapoceli proces formiranja hrvatskog naroda. Hrvati su i Slaveni, i Turci, i Nijemci, Iliri, Talijani… Ali, Turci su zapoceli proces formiraja hrvatskog etnosa. To je kljucni moment….”

Dakle,Karatay u sustini tvrdi sto i masa drugih historicara,da su Hrvati kao narod nastali nametanjem neevropskog imena,od strane neevropskog plemena, brojnijim evropskim plemenima,tu se cak i iranska i ogurska teorija slazu,a u tome se i svi relevantni historicari slazu,sto je meni i bilo bitno da prikazem ovom temom,jer mnogi danasnji Hrvat zivi u iluzijama o svom porijeklu,ne shvatajuci da su Hrvati tek jedan konglomerat razlicitih grupacija,a ne neka uniformna grupacija,koja je oduvijek postojala kao takva.

 

I te godine 610 po gospodnjem, vladase Bizantski car Heraklijus/Heraklije na prijestolju.On bijase posten covjek, ali i veoma temperamentan[size=18].Na mjesto sadasnje Bosne, prije Srba i Hrvata postojase malo pleme.Ono nije bilo Slovensko.Nije bio dio Srba i Hrvata.To se pleme nazvase Besi.Preteca juzno Balkanskih plemena .Oni pak pricase svojim jezikom.Jezikom Ilira.[/size]

[size=24]Vec 601 se javljaju Hrvati u Bijeloj Hrvatskoj.I oni bijase Avari.[/size]

Papa Grgur I U Julu mjeseca 600 kaze Zupanu Salonskom, kako ga brine, da sve vise i vise Slovena dolazi u njegovo carstvo.A oni su nekrsteni.To su djavoli, Grgur I,

Ti Sloveni dodjose u Dalmaciju, Istru, ali takodjer poharase i Talijanske zemlje.Neki misle da su to bili Avari, ali ne Sloveni.Jer papa Grgur I, nam samo kaze da je pohara nekrstenih Barbara velika te godine 600, i da se sve vise sire.

Car Heraklije Bizantski je vladao od 610-641 godine.Po Konstantinovom pozivu, prvo su dosli Hrvati, ili Chrobatoi, Chrovati a za njim Srbi, ili Serboi.Hrvati uspijese da pobjede Avare, i preuzmu Dalmaciju

Iz Dalmacije se Hrvati rasirise i uzese posjede Iliricum i Panonium

Pod Panonijom, se misli na Posavsku panoniju, izmedju Save i Drave, tj donji dio Posavine, medju Savom, Dravom i Dunavom

Konstantin nam pak ucenjak kaze, da su Hrvati zaposjeli i Bese, uzeli im zemlju i nametnuli im jezik.Besi padnose pod Hrvatima.Oni su imali Ilirski vokabular, prije dolaska Hrvata, koji su bili mnogobrojno pleme.

Nekrsteni Hrvati su pak bili divlji.Njih se papa bojase.Medju sobom, se nazvase Belochrobatoe, ili Bijeli Hrvati.Pljacka im bijase sve.

Konstantin ucenjak kaze, da su Hrvati porijeklom od dva brata.Naime, Hrvati nisu SLOVENI, kako neki misle, nego Avari.Jedno od vecih Avarskih plemena.

Tamo, tamo iza Bagivareja, tamo smo mi, povikase Hrvati.Tada su se zvali Chroboati.Gdje je danasnji Bagiverej, ne zna se medju historicarima.

Legenda kaze da su Hrvati postali iz familije jedne.Bijase 5 brace i sestara medju njima.Jedan se brat nazva Hrvat.Cijelo pleme kasnije dobi ime Hrvat po njemu.Drugi brat se nazva Tuga.Treci brat se zvao Buga.I postojase dvije sestre medju njima

Da li je Bagivareja, mozda stari naziv za Bavarsku?
Velika ili Bijela Hrvatska je bila po konstantinu BAGIVAREJA.Konstantin ucenjak je pricao 5 jezika, i mozda je mislio na latinski izraz neke druge pokrajine.A najblize Bagivareji, dodje nam pak danasnja Bavarska, stari naziv Bagoarija.Mozda je to ta Bagivareja.A, mozda neki misle da je to Babja Gora u planinama Ceske, u planinskim vrletima Tatre u Karpati, za koje je Franjo Racki mislio da je to domovina Hrvata.

Konstantin u strani 31-32 kaze nam pak ovo

Za Heraklija, dodje pak jos jedan narod.Dosli su preko Dunava, Srbi iz bijele Srbije, susjed Bijeloj Hrvatskoj.Ali, nezadovoljni Solunom, u koje ih je Heraklije naselio, oni se vratise preko Dunava nazad u svoj stari kraj.

Na, njihovu molitvu, da im je zemlja teska, i ne mogu da zive u Solunu, dade im Heraklije zemlje na Rasu.Heraklije im dade Staru Paganiju, Neretvu i primorski kraj, Zahumlje, Konavle i Cavtat.Tamo, oni bijase susjedi Hrvatima, kao u staroj domovini preko Dunava

Kako se nisu slagali ni u staroj domovini preko Dunava, vec 634 godine, se Srbi i Hrvati pokrvise radi morske granice.Hrvati su pak bili zauzeti ubijanjem avara.Od toliko Avarskih gradova, do 641, veoma malo ih je ostalo po Dalmaciji

100 godina kasnije, Hrvati su uspjeli da asimiliraju i zadnje Avare, koje nisu pobili

Poznati historicar Du Nord, kaze ovako

Hrvati su vec 619 godine, a Srbi desetak godina iza njih pozvani od Cara Heraklija

Izidor Seviljski kaze da su Sloveni vec 615 uzeli dobar dio Europskih posjeda Heraklija

Ovdje se kaze, da su Serboi bili divlja rasa plemenska.Chrobai su se vecinom pokrstili nakon smrti cara Heraklija 641

Serboi su se tek pokrstili 877 godine, citaj kada i Bugari, tek je za Borisa Mihajla 852-889 Bugarska pokrstena, znaci 863 godine, kada je on prihvatio Krscanstvo.Prije su se Bugarski vladari zvali Khanovima, i bili su pagani

Khrum, Asparug, Presjan..itd

Knjiga je pisana u 19 stoljecu od Slovenske akademije.Posebno obraca paznju na historiju Hrvata, dobrim dijelom

Posebno podebljano procitaj.Hrvati su nastali od 2 brace.Da li su braca Tuga i Buga, ili je to sad laz.No, kronika iz 610, koji su samo Papski misionari, i veoma par vlastela pisali

Prvi pisani spomeni su Anglo-Saksonski kronikli, gdje se biljeze znacajni dogadjaji historijske Engleske od 600 nadalje.Tako, ne treba sumnjati u rijeci pape.

Čitaj više

Možda vas zanima...