Mufettis Mehmed Pasa 1669/1670

Share

Kako je u to vrijeme zakljucen mir sa mletackim duzdom,upuceni su ovlastenici da utvrde novu granicu za sandzake: Klis, Krku i Skradin, koji granice sa Mlecanima, u Bosanskom vilajetu.

Prema clanu 8 Mirovnog ugovora u mjesecu rebiu-l-ahiru 1081 godine (18/8-15/9/1670) predata je Mletackom duzdu tvrdjava Klis.

Kada je u mjesecu zu-l-hidzdzetu 1081 godine (11/4-9/5/1671) Mletacki duzd poceo popravljati neke utvrde u okolini Bosne, sto se kosilo sa mirovnim ugovorom, na trgu ispred Carskog dvora u Carigradu iznesen je carski tug da se ide u ratni pohod protiv njega. Cim su Mlecani culi za ovo, porusili su te utvrde i otklonili ratnu opasnost
Mehmed-pasa je umro u mjesecu zu-l-hidzdzetu 1081 godine (11/4-9/5/1671) I pokopan je u Livnu. Na njegovo mjesto je postavljen, u muharremu 1082 godine (10/4-8/6/1671) Bosanac Mahmud pasa Maglajlija koji je smijenjen sa duznosti kajmekama u Istanbulu.

Čitaj više

Možda vas zanima...