Ferman o kasabi Rude (Rudo danas)

Share

Temessuk o vakufu dzamije i ostalih zaduzbina vezira Mustafe Pase, u kasabi Rude na dne 1630 ovako je glasio:

U kasabi zvanoj Rudo, koja pripada kadiluku Cajnice, ranije dok je bio beglerbeg Budima, sada umrli Mustafa pasa, sagradio je jednu dzamiju, mualimhanu i karavan-saraj na rijeci Lim i podigao tu cupriju.

Prema visokom carskom fermanu, spomenuta kasaba, zajedno sa njenim prihodima, i svim sto je pripada, data je od (cara) u vlasnistvo navedenom Mustafa-pasi. Nekoliko sela, koja su oznacena u carskoj defterhani, odredjena su za popravak i odrzavanje spomenutih zaduzbina, njegove cuprije i karavan-saraja.

Kada plate serijatom propisanu dziziju, ispendzu i ostale serijatske usrove, oni se oprastaju od ukonacivanja vojvoda, a od njih se nece uzimati ni adzem-i oglani, avariz-i divanija i cerahorluk. Sve je to, na osnovu visokog carskog fermana dato u vlasnistvu gore spomenutom Mustafa-pasi.

Svi muslimani i muslimanke, koji su nastanjeni u gore spomenutoj kasabi, prema izlozenom, oprastaju se od nameta avariz-i divanija, tekalif-i sakke nameta, cerahorluka i uzimanja adzem-i-oglana te ukonacivanja vojvoda. O tome im je izdat carski berat i izvod iz defterhane.

Zamolili su da se izda s nase strane i poseban temessuk na osnovu visokog carskog fermana koji oni imaju
Izdaje im se ovaj temessuk sve dotle dok budu vrsili besprijekorno svoju duznost. Stanovnici gore spomenute kasabe i raja spomenutih sela, kao sto je gore izlozeno, oprastaju se, s tim da ih niko u tome ne smije ometati.

Ovo je napisano u vidu temessuka i njima dato u ruke koncem sewwala 1040 godine (23-31/5/1631).

Osman sandzak-beg Hercegovackog sandzaka

Autor: Salih Sidki Hadzihuseinovic Muvekkit
Knjiga: Povijest Bosne
Priredio: Jack/Anes

Čitaj više

Možda vas zanima...