Dzamije i Islamski vjerski objekti sruseni u Sarajevu 1697

Share

1700 Defterdar Sarajeva, nakon potpisivanja mira u Sremskim Karlovcima, i 3 godine skoro od provale Eugena Savojskog biljezi ove spaljene i unistene objekte u Sarajevu.

 • Dzamija Duradzik u istoimenoj mahali. Za vrijeme provale izgorjela i srusena. I sada je srusena.
 • Dzamija Ajas-pasina u istoimenoj mahali. Izgorjela za vrijeme provale, i sada je u rusevnom stanju. Samo se imam, hatib i mujezin placaju iz mukata. Drugog vakufa nema.
 • Dzamija Mula Arab Dzedid u istoimenoj mahali. Izgorjela za vrijeme provale, i sada srusena.
 • Dzamija Mula Arab Atik u istoimenoj mahali. Za vrijeme provale izgorjela, i sada srusena.
 • Dzamija Nebrdilo hadzi Alije, u istoimenoj mahali.Za vrijeme provale, izgorjela i sada srusena
 • Dzamija Hadzi Hasanova u Kucuk Katibovoj mahali. Za vrijeme provale izgorjela. Obnavlja se posredstvom mutevelije i sluzbenika.Ima uvakufljenog novca.
 • Dzamija Kebkebir u istoimenoj mahali. Za vrijeme provale nevjernika izgorjela i srusena. Poceo je graditi hadzi Ahmed-aga, stanovnik te mahale.
 • Dzamija Vekil Harc, u istoimenoj mahali.Izgorjela je u velikom pozaru za vrijeme provale nevjernika. Sa nesto vakufskog novca i uz pomoc stanovnika spomenute mahale, obnovljena je. U njoj se obavlja namaz. Nakon poravnanja racuna pojavile se dvadeset i jedna hiljada akci.
 • Dzamija sejh Ferruh, u istoimenoj mahali. U provali je spaljena. Stanovnik mahale hadzi Musa-aga uvakufio je novac, za njenu opravku, i ona je posredstvom njenih sluzbenika obnovljena. Sada se u njoj namaz obavlja. Za sluzbenike navedene dzamije, odredjen je timar, drugih novaca ni mukata nema.
 • Dzamija Pacadzi hadzi Nesuh, u istoimenoj mahali.Izgorjela u velikom pozaru, prilikom provale nevjernika. Obnovio ju je stanovnik istoimene mahale hadzi Mustafa, i sada se u njoj namaz obavlja.
 • Dzamija Bali-zade u mahali Sunbul-zade, u provali izgorjela, ali joj je munara ostala. Pola navedene dzamije pokrilo je navedeno stanovnistvo. Sada se u njoj klanja.
 • Dzamija Kartal u istoimenoj mahali. Iako je i okolo i unutra porusena, u njoj se klanja.
 • Mehmed-begova dzamija, u istoimenoj mahali, u velikom pozaru prilikom provale izgorjela. Njeni vakufi su nekretnine i ubiru se mukate. Obnovljena je i sada se u njoj klanja pet namaza. Sluzbenici se placaju od mukata ducana, koji su dati pod zakup.
 • Mesdzid Haracdi u istoimenoj mahali. U dobrom je stanju i u njemu se klanja.
 • Dzamija Nesib hadzi Dervisa  u istoimenoj mahali. U dobrom je stanju i u njoj se klanja.
 • Mesdzid Nesid hadzi Dervisa u Tabackoj carsiji. Sada je u dobrom stanju i u njemu se klanja.
 • Mesdzid Cokadzi hadzi Sulejmana, u istoimenoj mahali. U navali nevjernika je potpuno spaljen. Sadasnji bosanski muhafiz vezir Halil-pasa, obnovio ga je i u njemu se klanja pet vakat namaza.
 • Dzamija Dzedid u mahali Bakir-baba, za vrijeme provale izgorjela, sada je srusena.
 • Dzamija Kalin hadzi Alije u istoimenoj mahali. Izgorjela je u velikom pozaru, sada je srusena.
 • Dzamija Sarac Ismaila u istoimenoj mahali. Izgorjela je u velikom pozaru, sada je srusena.
 • Dzamija Uzun hadzi Mustafe u istoimenoj mahali. Izgorjela u velikom pozaru, sada je srusena.
 • Dzamija Uzun hadzi Mustafe u istomenoj mahali. Dzamija, koju je merhum vakif izgradio, izgorjela je i srusena za vrijeme provale nevjernika. Obnovljena je posredstvom mutevelije i sluzbenika.
 • Dzamija Coban-Hasana u istoimenoj mahali. Za vrijeme provale, izgorjela, sada je srusena.
 • Dzamija Kose-hadzi Sinana, u istoimenoj mahali. Izgorjela za vrijeme provale, sada je rusevina.
 • Dzamija Armagandzi hadzi Sinana, u istoimenoj mahali. Izgorjela za vrijeme provale, sada je rusevna.
 • Dzamija sejh Magribije u istoimenoj mahali. Bila je rusevna i prije provale. Prilikom provale, potpuno izgorjela, sada je srusena.
 • Dzamija Emir-efendije u mahali Ahmed Celebije. U velikom pozaru izgorjela, sada je srusena.
 • Dzamija Sarac Alije, u istoimenoj mahali.Izgorjela za vrijeme provale, sada je srusena.
 • Dzamija Kadi Bali-efendije u istoimenoj mahali. Za vrijeme provale izgorjela, sada je srusena, munara joj se raspukla.
 • Careva Dzamija u Atik mahali, okolo i unutra porusena, medjutim namaz se u njoj obavlja. Hatibska, imamska i mujezinska duznost placa se timarom. Drugih mukata-prihoda novca i vakufa nema.
 • Gazi Husrev-begova dzamija u istoimenoj mahali. U dobrom je stanju, u njoj se namaz obavlja. Vakuf su joj cifluci i gradjevine.
 • Ferhad-begova dzamija u istoimenoj mahali. Sada je u dobrom stanju, u njoj se obavlja namaz. Nema svog vakufa. Imam i mujezin se placaju iz Skender-cehajina vakufa, pa je za to odredjena mukata od nekoliko ducana
 • Skender-pasina dzamija, u istoimenoj mahali. Sada je u dobrom stanju, ali joj je harem rusevan. U njoj se obavlja namaz.
 • Od novaca nakon poravnanja pokazalo se da ima sto trinaest hiljada cetiri stotine akci na dugu kod poznatih osoba.
 • Jahja-pasina dzamija u istoimenoj mahali. To je dzamija koju je podigao umrli Jahja-pasa. Spaljena je i srusena u najezdi nevjernika. Stanovnik te mahale, ugledni Salih-aga Curcic obnovio je spomenutu dzamiju i sada se u njoj namaz obavlja. Hatibska i mujezinska sluzba placa se od mukata.

Čitaj više

Možda vas zanima...