Kupres i jeste oslobodila Armija Bih

Share

Citam malo Kupresku Operaciju na Wikipediji i to Hrvatskoj naravno, i vise gluposti, mitomanije i lazi kod Srba nisam nasao.Tu se kaze i citiram.Neosvojiva tvrdjava Demirovac 1755 metara oslobodjena je od jedinica Hvo Bruna Busica

 

Link za Hrvatsku Wikipediju i izvor

http://hr.wikipedia.org/wiki/1._gardijska_brigada_Ante_Bruno_Bu%C5%A1i%C4%87

No, citiram i pasus iz knjige izdane 2003 godine, zove se Kupreska operacija

http://www.scribd.com/doc/77007717/kupreska-operacija-jesen-1994

 

A, kako je to izgledalo u akciji.Kopirajuci neke tekstove iz te knjige, nalazimo na slijedece

27. oktobar 1994. godine, deveti dan operacije
Snage 370. Sbbr u ranim jutarnjim satima ovladale objektom
Demirovac, tt1765. Ovladavanjem objektom Demirovac, stvorene
su realne pretpostavke za dalja djelovanja prema Kupresu, odnosno
postalo je izvjesno ovladavanje Kupreškim vratima i Kupresom.

 

Dosignuta linija Armije Bih na datum 27 Oktobar je

 

Dostignuta linija, u dotadašnjem toku borbenih djelovanja :
Rasoje, tt1514 – Gavranića solila, tt1354 – tt1360 – Križ, tt1313 –
Demirovac, tt1765 – Jame – Šabanova kosa – Stožer, tt1624 – Stožer,
tt1662 (I) – Vrana, tt1757 (I) – Viljičevac – s. Mračaj – Kalin, tt 1150
– Veliki Siver (I).

 

30 Oktobra stanje na ratistu je slijedece

 

U skladu sa izdatim zadacima, snage 17. SKbbr, sa 37. Mlbr
i 7. Db ovladale su objektima Lupoglava i Stožerac i izbile na
liniju : Viljičevac – Stožerac – Lupoglava – Vršak – Jelin – Ravni
Jelin.
Snage 370. Sbbr, sa 308. bbr i 27. bbr izvodile su napad
pravcem : Demirovac – Previja – Bukovača – Mala vrata i uspjele
ovladati manjim dijelom objekta Bukovača.
Ostale jedinice su vršile pripreme za nastavak napadnih borbenih
djelovanja.

 

Kljucna rijec ovdje je pravcem Demirovac – Previja – Bukovača – Mala vrata i uspjele
ovladati manjim dijelom objekta Bukovača.

Znaci do 30 Oktobra Armija je uspjela da oslobodi cijeli plato Demirovca, za koje Hrvatska wikipedija kaze da nije uzela Armija Bih.Cudno je to preuzimanje

 

31. oktobar 1994. godine, trinaesti dan operacije

 

U toku dana snage 370. Sbbr, 27. bbr i 308. bbr ovladale su
objektima Previja i Bukovača.
317. Sbbr uspjela je ovladati objektima Veliki i Mali Siver, a
dio snaga je uputila na lijevo krilo 37. Mlbr, u rejon Ravni Jelin.

 

14 dan operacije

 

Snage 7. korpusa Armije RBiH, angažovane na kupreškom
pravcu uspjele su osigurati potpunu nadmoć u odnosu snaga nad
agresorom, što je i vidljivo iz šeme Odnos snaga na dan 01.11.1994.
godine.
U toku dana snage 307. bbr su preuzele l/o u rn. Mali stožer.
Ostale jedinice su vršile pripremu za izvođenje napadnih
borbenih djelovanja, u skladu sa borbenim naređenjem izdatim
prethodni dan.
Dostignuta linija na dan 01.11.1994. godine : Rasoje –
Demirovac – Široko vrilo – Bukovača – 500 m od Malih vrata –
tt1161 – tt1313 – tt1624 – tt1662 (I) – tt1758 (I) – tt1577 – Stožerac –
Kukavičko jezero (I) – Lanište – Debeli javor – M. i V. Siver – Čador.

 

Naravno 13 dan operacije Hvo se ukljucuje u borbu, dosad je samo gledao kako Armija Bih samara cetnike?Zasto tada?.Cetnici koji u prvih 10 dana napada Armije ne napadaju snage Hvo i koji su vec u panicnom strahu od Armije.Napadaju bojovnici Hvo iz zbornog podrucja Tomislavgrad, koji su podsjecam rekli, da ih ne zanima rat Muslimana i Srba na Kupresu,prije nego sto su jedinice Armije uzele najvaznije tacke?Prvih 13 dana sjede, sute i gledaju kao tele u sarena vrata kako se vodi ljuti rat izmedju Srba i Bosnjaka.A, nakon totalnog sloma Srba, odjednom se ukljucuju.Podsjeca li vas ovo malo na lesinara, kada lav ubije plijen, a onda dodje orao i sup, i kruzi i kaze.Jarane, ja sam tog bizona ubio, ma kakav lav!

Postavlja se pitanje?Ako zborno podrucje Tomislavgrad ne radi nista, ne ratuje s Srbima u prvih 10 dana operacije Armije Bih, cak ni metak prema Srpskoj strani.Kako to da zadnjih dana operacija.Snage Hvo dolaze i uzimaju teritoriju od Srba?

Pa, logika je sasvim jasna.Hvo je bio posmatrac koji je gledao kako Armija uzima Kupreska Vrata i ”Neosvojivi” objekt Demirovac kojeg je Armija cudno i ”neosvojilo” preuzela uz slikanje 30 Oktobra 1994.Inace, prica se o Hrvatskom stijegu ovdje, sto je jos jedna velika i sarena laz, jer Hrvatska strana u prvih 10 dana operacije se je suncala i gledala kako Armija Bih uzima teritoriju od Srba..

No, pazite sad vrhunac iz knjige.

 

02. novembar 1994. godine, petnaesti dan operacije
Snage TG-1 ovladale su Crnim vrhom tt1522 i izbile na
liniju iznad sela Kudilji. Dostignuta linija jedinica TG-1 : Troljin
vrh, put u selu Kudilji – Javorac – V. Runjevica – Crni vrh – s.
Bakovići – s. Kukavice – Lupoglava. U toku djelovanja snage TG-1
su zaplijenile značajne količine MTS.62
Snage 370. Sbbr sa 27. bbr i 308. bbr izbile su na k.1409 i
Mala vrata.

 

U toku noći 02./03.11.1994. godine, srpski agresor je
započeo sa izvlačenjem snaga, sredstava i civilnog stanovništva iz
grada Kupresa, te povlačenje snaga sa borbenih položaja prema
jedinicama Armije RBiH i HVO. Srpski agresor je pristupio formiranju
borbenih položaja na liniji: s. Zlosela – Maglaj – V. Plazenica-
– Dekala, istovremeno dovodeći dodatne snage u rejon s. Rastičevo-
– s. Blagaj.65 (u širem rejonu s. Blagaj je uočeno oko 50 oklopnih
vozila).
U ranim jutarnjim satima naređeno je izvlačenje snaga TG-1
sa dostignutih linija, radi omogućavanja napredovanja snaga HVO.
Manji dio snaga 307. bbr je oko 10,00 sati ušao u grad
Kupres.

 

Ova recenica je krunski dokaz da je Armija Bih planski napustila crte odbrane u gradu i pustila Hvo da se useta u prazan grad!

 

U ranim jutarnjim satima naređeno je izvlačenje snaga TG-1
sa dostignutih linija, radi omogućavanja napredovanja snaga HVO.
Manji dio snaga 307. bbr je oko 10,00 sati ušao u grad

 

Do 11,00 sati snage 7. korpusa su ovladale objektima :
Grgurača, M. Plazenica, Kupreška vrata, Stožerom, selom Goravci,
a dio snaga i samim gradom.

 

Oko podneva je uspostavljen punkt na ulazu u grad iz pravca
Kupreških vrata i izvršeno izvlačenja snaga TG-1 sa prethodno
dostignutih borbenih položaja, te ostalih snaga iz samog grada.
Uspostavljena je linija odbrane : Mala Plazenica – Grgurača –
Bukovača – Demirovac.
Snage HVO su u grad ušle oko 15,30 sati i nastavile dalja
borbena djelovanja prema sjeverozapadu Kupreške visoravni.

 

U toku “Kupreške operacije” oslobođen je veći dio
Kupreške visoravni, grad Kupres i planinski prijevoj velikog
značaja, Kupreška vrata. Oslobođeno je oko 130 km2 privremeno
zaposjednute teritorije na pravcu napada jednica 7. korpusa Armije
RBiH.

 

Naročitu pažnju borbenim djelovanjima na kupreškom
pravcu posvetio je zagrebački “NACIONAL”, u svom broju objavljenom
04. novembra 1994. godine, neposredno po oslobođenju
Kupresa i dijela Kupreške visoravni. U svom članku novinar Denis
Kuljiš spominje i uspjehe postignute od strane jedinica Armije
RBiH, ali svjesno ili nesvjesno izostavlja oslobađanje teritorije od
strane 7. korpusa Armije BiH, na južnom dijelu fronta napada,
preko koje su snage HVO i ušle u Kupres, nakon izvlačenja jedinica
7. korpusa sa tog područja.

 

* Trinaesti dan operacije, 31.10. 1994. godine, snage 7. korpusa
Armije RBiH nalazile su se na liniji Bojna tt1360 – Križ tt1313
– Demirovac tt1765 – Bukovača tt1475 – Mali Stožer tt1624 – ispod
objekta Vrana – Viljičevac tt1577 – Lupoglava tt1432 – Siver tt1554.
Ovladano je objektom Demirovac, najdominantnijim objektom sa
sjeveroistoka Kupreške visoravni, a snage su se nalazile na manje
od 1.000 metara od Kupreških vrata, na manje od 500 metara od
Malih vrata, dok su komunikacije iz Vukovskog polja prema
Kupresu stavljene pod kontrolu.
Tog dana su zabilježena prva djelovanja snaga HVO iz pravca juga
prema položajima srpskog agresora na Kupreškoj visoravni

 

Četrnaestog dana operacije, 01.11.1994. godine, snage 7.
korpusa Armije RBiH izbile su u selo Pavloviće i stavile pod punu
kontrolu komunikaciju selo G. Vukovsko – s. Kukavice – Kupres.
Snage HVO na južnom dijelu Kupreške visoravni ovladale su selima
D. Malovan, Rilić, G. Vukovsko i Bućevača

 

U toku tog dana snage 7. korpusa Armije RBiH su ovladale objektima
Ogledala, tt1493, Crni vrh, tt1522, Javorac, tt1400 i Velika
Runjevica, k.1392, te selom Kukavice i Kukavičkim vratima i time
izbile jugoistočno od grada Kupresa, pri tome nemajući većih
prepreka za dalje napredovanje prema samom gradu.
Snage HVO su u toku dana grupisale snage, nisu ostvarile značajnija
napredovanja jer ista nisu bila moguća bez prethodne koordinacije
sa snagama 7. korpusa Armije RBiH.

 

Dijelovi snaga 7. korpusa Armije RBiH su u grad Kupres
ušli oko 10,00 sati 03.11.1994. godine, a oko podneva su po
naređenju izvučeni iz grada. Punkt iz pravca tunela na Kupreškim
vratima prema gradu je uspostavljen oko 12,00 sati. Snage HVO iz
pravca jugoistoka su ušle u grad tek oko 15,00 sati.

Čitaj više

Možda vas zanima...