Utorak, 5 Decembra, 2023

Kadrovska struktura u Bosni i Hercegovini 1971. godine

Share

Vrhovni sud Bosne i Hercegovine imao je 39 sudija, od kojih šesnaest Srba ili 41,0%, trinaest Muslimana ili 33,3%, osam Hrvata ili 20,5%, te dvojica sudija iz grupacije “ostalih” ili 5,1%.

Predsjednik Vrhovnog suda BiH[/b] bio je Srbin. Sekretar suda bio je Srbin. Od petnaest stručnih saradnika u Vrhovnom sudu BiH bilo je sedam Srba ili 46,6%, dva Muslimana ili 13,3%, četiri Hrvata ili 26,6%, dvojica iz grupacije “ostalih” ili 13,3%.

]Viši privredni sud Bosne i Hercegovine imao je devet sudija, od kojih četiri Srbina ili 44,4%, četiri Muslimana ili 44,4% i jedan Hrvat ili 11,2%.

Predsjednik Višeg privrednog suda bio je Srbin, a od dva stručna saradnika jedan je bio Srbin ili 50%, te jedan Musliman ili 50%.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine imao je šest sudija, od kojih su dvojica bili Srbi ili 33,3%, dvojica su bili Muslimani ili 33,3%, jedan je bio Hrvat ili 16,6%, te jedan iz grupacije “ostalih” ili 16,6%.

Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bio je Srbin.

Javno tužilaštvo Bosne i Hercegovine imalo je jednog republičkog javnog tužioca koji je bio Srbin, a od trinaest zamjenika republičkog javnog tužioca bila su četiri Srbina ili 30,7%, pet Muslimana ili 38,45, jedan Hrvat ili 7.6% i trojica koji su bili iz grupacije “ostalih” ili 23,0%.

Republičko javno pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine imalo je jednog republičkog javnog pravobranioca koji je bio Srbin, te jednog zamjenika republičkog javnog pravobranioca koji je takođe bio Srbin.

Sto se tiče Republičke uprave stanje je bilo slijedeće:

Republički sekretari-starješine republičkih organa, njih je bilo jedanaest, od kojih su trojica Srba ili 27,2%, četiri Muslimana ili 36,3%, te četiri Hrvata ili 36,3%.

Republički sekretari u Izvršnom vijeću Bosne i Hercegovine – bilo je pet sekretara u Izvršnom vijeću, a od toga su bila četiri Srbina ili 80%, te jedan Musliman ili 20%.

Zamjenici republičkih sekretara u Izvršnom vijeću Bosne i Hercegovine – bilo je ukupno jedanaest zamjenika sekretara, od kojih su šest bili Srbi ili 54,5%, dva Muslimana ili 18,1%, te tri Hrvata ili 27,2%.

Podsekretari Izvršnog vijeća Bosne i Hercegovine – bilo je osam podsekretara, od čega dva Srbina ili 25,0%, pet Muslimana ili 62,5%, te jedan Hrvat ili 12,5%.

Pomoćnici republičkih sekretara Izvršnog vijeća Bosne i Hercegovine – bilo je dvadest i sedam pomoćnika republičkih sekretara, od čega trinaest Srba ili 48,1%, šest Muslimana ili 22,2%, sedam Hrvata ili 25,9%, te jedan iz grupacije “ostalih” ili 3,6%.

[Savjetnici Izvršnog vijeća Bosne i Hercegovine – bilo je sedamnaest savjetnika Izvršnog vijeća, od kojih je bilo osam Srba ili 47,0%, šest Muslimana ili 35,3%, tri Hrvata ili 17,7%.

Direktori glavnih javnih ustanova koje je postavljalo-imenovalo Izvršno vijeće – bilo ih je dvanaest, od čega pet Srba ili 41,7%, tri Muslimana ili 25,0%, tri Hrvata ili 25,0%, te jedan iz grupacije “ostalih” ili 8,3%.

Služba društvenog knjigovodstva – glavni direktor je bio Srbin, a od tri pomoćnika glavnog direktora dvojica su bili Srbi ili 66,7%, te jedan Musliman ili 33,3%.

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove – republički sekretar je bio Hrvat, a od dvadeset i osam rukovodnih radnih mjesta bilo je trinaest Srba ili 46,4%, devet Muslimana ili 32,1%, pet Hrvata ili 17,8% i jedan iz grupacije “ostalih” ili 3,7%.

Republički sekretarijat za narodnu odbranu Bosne i Hercegovine – republički sekretar za narodnu odbranu bio je Srbin, a od devet članova rukovodnog osoblja bilo je šest srba ili 66,7%, te tri Muslimana ili 33,3%.

Sto se tiče sredstava informisanja situacija je bila slijedeća:

“Oslobođenje” – u redakciji “Oslobođenja” radilo je 75 ljudi. Od toga je bilo trideset i sedam Srba ili 49,3%, dvadeset i dva Muslimana ili 29.3%, trinaest Hrvata ili 17,3%, te tri saradnika iz grupacije “ostalih” ili 4,0%.

“Večernje novine” – u redakciji “Večernjih novina” radilo je dvanaest Srba ili 38,7%, četrnaest Muslimana ili 45,1%, četiri Hrvata ili 12,9%, te jedan iz grupacije “ostalih” ili 3,2%.

“Vesela sveska” – u redakciji ovog dječijeg lista radila su dvojica ljudi i to jedan Srbin ili 50,0% , te jedan Musliman ili 50,0%.

“Male novine” – u redakciji “Malih novina” radilo je sedam Srba ili 58,4%, dva Muslimana ili 16,6%, jedan Hrvat ili 8,3%, te dvojica iz grupacije “ostalih” ili 16,6%.

Radio-televizija Sarajevo – generalni direktor je bio Srbin, a nacionalna struktura novinara na Radiju bila je pedest i šest Srba ili 63,6%, jedan Musliman ili 1,2%, sedamnaest Hrvata ili 12,5%, te trojica iz grupacije “ostalih” ili 3.4%.

Nacionalna struktura novinara na Televiziji bila je dvadeset Srba ili 45,6%, jedanaest Hrvata ili 25,0%, tri Muslimana ili 6,8%, te deset iz grupacije “ostalih” ili 22,7%.

Što se tiče institucija kulture situacija je bila slijedeća;

Narodna biblioteka Bosne i Hercegovine – direktor Narodne biblioteke bio je Srbin, a od sedam rukovodilaca pojedinih službi bilo je zaposleno pet Srba ili 71,4% i dva Muslimana ili 28,6%.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine – predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH bio je Srbin, sekretar Akademije bio je Srbin, a u predsjedništvu Akademije bila su četiri Srbina ili 40,0%, tri Muslimana ili 30,0%, jedan Hrvat ili 10,0%, te dvojica iz grupacije “ostalih” ili 20,0%.

“Bosnafilm” – direktor je bio Srbin, a od rukovodilaca pojedinih službi bila su tri Srbina ili 60,0%, jedan Hrvat ili 20,0%, te jedan iz grupacije “ostalih” ili 20,0%.

“Sutjeskafilm” – direktor je bio Srbin i svi zaposleni su bili Srbi ili 100%.

“Kinema” – direktor je bio Srbin.

Muzej revolucije Bosne i Hercegovine – direktor je po nacionalnosti bio Jevrej, a pomočnik direktora je bio Srbin, viši samostalni savjetnik je bio Srbin, a od rukovodilaca bila su tri Srbina ili 75,0%, te jedan Musliman ili 25,0%.

“Zemaljski muzej” – Direktor muzeja je bio Srbin, a načelnici odjela su bili dva Srbina ili 40,0%, 2 Hrvata ili 40,0%, te jedan iz grupacije “ostalih” ili 20,0%.

Komisija SR BiH za unapređenje kulturne saradnje sa inostranstvom – komisija je imala dvadeset i tri člana, od čega je bilo osam Srba ili 34,8%, osam Muslimana ili 34,8% i sedam Hrvata ili 30,4%.

Savjet za naučni rad SR BiH – predsjednik Savjeta bio je Srbin, dva pomoćnika predsjednika bili su srbi.

Republički arhiv SR BiH – direktor Arhiva bio je Srbin, a dva rukovodioca odjeljenja bili su Muslimani ili 66,7%, dok je jedan rukovodilac odjeljenja bio Srbin ili 33,3%.

Sto se tiče obrazovnih institucija situacija je bila slijedeća:

Univerzitet u Sarajevu – Dekana i direktora univerzitetskih institute bilo je ukupno osamnaest, od čega sedam Srba ili 38,8%, tri Hrvata ili 16,6%, dok je čak osam bilo iz grupacije “ostalih” ili 44,4%.

Republička zajednica obrazovanja BiH – direktor Republičke zajednice obrazovanja bio je Srbin, a njegov zamjenik je bio Srbin. Stručnih saradnika je bilo osam, od čega tri Srbina ili 37.5%, dva Hrvata ili 25,0%, te tri iz grupacije “ostalih” ili 37,5%.

Republički prosvjetno-pedagoški zavod – direktor je bio Srbin, a od 25 prosvjetnih savjetnika 11 su bili Srbi ili 44,0%, sedam Muslimana ili 28,0%, pet Hrvata ili 20,0%, te dva iz grupacije “ostalih” ili 8,0%.

Republički zavod za planiranje i ekonomska istraživanja – direktor Zavoda bio je Srbin.

Republički zavod za statistiku – direktor Zavoda bio je Srbin, od tri pomoćnika direktora dvojica su bili Srbi ili 66,7%, a jedan Musliman ili 33,3%.

Narodna banka Jugoslavije – filijala Bosna i Hercegovina – generalni direktor je bio Musliman, a od dvojice direktora direkcija jedan je bio Srbin ili 50,0%, a jedan Hrvat ili 50,0%.

Investiciona banka Bosne i Hercegovine – generalni direktor je bio Srbin, zamjenik generalnog direktora je bio Srbin, od tri pomoćnika direktora dva su bili Srbi ili 66,7%, a jedan je bio Musliman ili 33,3%. Pomoćnika direktora direkcija bilo je pet, od čega četiri Srbina ili 80,0%, te jedan Musliman ili 20,0%.

Nacionalna struktura u članstvu Saveza komunista SR BiH prema podacima iz 1967. godine:

1967. godine u članstvu Saveza komunista SR BiH bilo je 133.273 članova, od čega 76.069 Srba ili 57,14%, 35.049 Muslimana ili 26,30%, te 15.693 Hrvata ili 12,05%. (Ne posjedujem provjerene podatke za 1971. godinu)

Da ne nabrajamo 64% kvote diplomatskog kora SR BiH, 77% direktora osnovnih i srednjih škola, 81% direktora predškolskih ustanova, 66% direktora svih značajnijih preduzeća, itd., a sve su to bili “ugroženi” Srbi.

Prema popisu iz 1971. godine stanovništvo Bosne i Hercegovine, od ukupno 3.746.111 stanovnika, Muslimana je bilo 1,482.430 ili 39.57%, Srba 1,393.148 ili 37.18%, Hrvata 772.491 ili 20.62%, Jugoslovena 42.796 ili 1,16% i ostalih 54.246 ili 1,44%.

9. aprila 1971. godine na Republičkoj konferenciji Socijalističkog Saveza Radnog Naroda (SSRN) Bosne i Hercegovine objavljena je i jednoglasno usvojena “Informacija o nacionalnom sastavu kadrova u republičkim organima i institucijama SR BiH”. Podatke za spomenutu informaciju sakupila je i pripremila Komisija za izbore i pitanja kadrovske politike SSRN Bosne i Hercegovine čiji je predsjednik bio Srbin.

Bosjaci.net

Čitaj više

Možda vas zanima...