Subota, 2 Decembra, 2023

STATISTIČKI PODACI ŽUPE VAREŠ

Share

STATISTIČKI PODACI ŽUPE VAREŠ
Saturday, 12 January 2008
Duboštica / i Kopališta /: 20 kuća i 56 ljudi
Pogar: 87 kuća i 205 ljudi
Semizova Ponikva: 7 kuća i 18 ljudi

Strica: 24 kuće i 48 ljudi
Zarudje: 22 kuće i 55 ljudi
Javornik: 30 kuća i 58 ljudi

Zvijezda: 4 kuće i 14 ljudi
Osoje: 6 kuća i 14 ljudi
Ponikva: 6 kuća i 18 ljudi

Bijelo Borje: 6 kuća i 11 ljudi
Mir: 12 kuća i 22 ljudi
Tisovci: 42 kuće i 95 ljudi
Pržići: 38 kuća i 72 ljudi

Diknići: 12 kuća i 22 ljudi
Daštansko: 10 kuća i 20 ljudi
Višnjići: 12 kuća i 24 ljudi

Sva sela imaju: 340 kuća i 750 ljudi

Vareš Majdan ima: 178 kuća i 380 ljudi

Grad Vareš ima: 570 kuća /stanova/ i 1180 ljudi

Župa VAREŠ ima: 1088 kuća i 2310 ljudi

Čitaj više

Možda vas zanima...