Subota, 2 Decembra, 2023

Detaljna demografska analiza grada Mostara prema birackom spisku iz 2010 godine

Share

 Stvarno nisam mogao vise da uradim ovo.Izmucen i preumoran nakon svega ovoga.Odlucih da napisem detaljniju analizu grada Mostara prema birackom spisku iz 2010.laughing

 

 

 

 

Gradsko podrucje Jugozapad prema birackom spisku iz 2010 godine ima 21 835 redovnih biraca.Navescu samo broj Bosnjaka prema birackom spisku za izborne jedinice tog dijela gradawink

1)Ilici 205 redovnih biraca:20 Bosnjaka

2)Ilici 2:39 Redovnih biraca:3 Bosnjaka

3)Ilici 3:143 redovna biraca:3 Bosnjaka

Ukupno Ilici 1-3,dio grada Mostara pod Ilicima 387 redovnih biraca:26 Bosnjaka

 

4)Bijeli Brijeg 738 Redovnih biraca:125 Bosnjaka

5)Bijeli Brijeg 2:872 Redovna biraca:52 Bosnjaka

6)Bijeli Brijeg 3:734 Redovna biraca:63 Bosnjaka

7)Bijeli Brijeg 4:767 Redovnih biraca:57 Bosnjaka

Gradsko naselje Bijeli Brijeg 1-4 ili mahala Bijeli Brijeg  ukupno 3111 Redovnih biraca:Bosnjaka 297

8)Cim 116 redovnih biraca:1 Bosnjak

9)Cim 2:40 Redovnih biraca:Bez Bosnjaka

Dio Cima u gradu Mostaru 156 redovnih biraca:1 Bosnjak

 

Pa,da nastavimo wink.Ovo ce biti prilicno duga demografska analiza jer ima jos dosta tog

 

10)10 Osnovna skola Mostar  954 redovna biraca:224 Bosnjaka

11)10 Osnovna skola Mostar 2:759 Redovnih biraca:185 Bosnjaka

12)10 Osnovna skola Mostar 3:756 Redovnih biraca:150 Bosnjaka

10 Osnovna skola Mostar 1-3 ukupno 2469 Redovnih biraca:559 Bosnjaka

 

13)Ekonomska skola 854 redovna biraca:167 Bosnjaka

14)Ekonomska skola 2:736 Redovnih biraca:191 Bosnjaka

15)Ekonomska skola 3:748 Redovnih biraca:151 Bosnjaka

Ekonomska skola 1-3 ukupno 2338 redovnih biraca:509 Bosnjaka

 

16)Kosaca  775 redovnih biraca:174 Bosnjaka

17)Kosaca 2:891 Redovnih biraca:200 Bosnjaka

Kosaca 1-2 ukupno 1666 redovnih biraca:374 Bosnjaka

 

18)Parkovi 831 redovnih biraca:218 Bosnjaka

19)Parkovi 2:930 Redovnih biraca:230 Bosnjaka

Parkovi 1-2 ukupno 1761 redovnih biraca:448 Bosnjaka

 

20)Gradjevinska skola 814 redovnih biraca:221 Bosnjaka

21)Gradjevinska skola 2:750 Redovnih biraca:194 Bosnjaka

Gradjevinska skola 1-2 ukupno 1564 redovna biraca:415 Bosnjaka

 

22)Strelcevina 964 redovna biraca:264 Bosnjaka

 

23)Rodoc 3 redovna biraca:3 Bosnjaka

24)Rodoc 18 redovnih biraca:Bez Bosnjaka

Rodoc 1-2 u Mostaru 21 redovnih biraca:3 Bosnjaka

 

25)Zahum 839 redovnih biraca:246 Bosnjaka

26)Zahum 2:888 Redovnih biraca:102 Bosnjaka

27)Zahum 3:877 Redovnih biraca:123 Bosnjaka

28)Zahum 4:687 Redovnih biraca:105 Bosnjaka

29)Zahum 5:895 Redovnih biraca:209 Bosnjaka

 

Zahum 1-5 ukupno 4186 Redovnih biraca:785 Bosnjaka

 

30)Podhum 875 redovnih biraca:265 Bosnjaka

31)Podhum 2:759 Redovnih biraca:204 Bosnjaka

32)Podhum 3:751 Redovnih biraca:141 Bosnjaka

33)Podhum 4:827 Redovnih biraca:303 Bosnjaka

Podhum 1-4 ukupno 3212 redovnih biraca:913 Bosnjaka

 

Podhum 913 Bosnjaka

Zahum 785 Bosnjaka

Strelcevina 264 Bosnjaka

Rodoc 3 Bosnjaka

Bijeli Brijeg 297 Bosnjaka

Kosaca 374 Bosnjaka

Gradjevinska skola 415 Bosnjaka

Ekonomska skola 509 Bosnjaka

Ilici 26 Bosnjaka

Cim 1 Bosnjak

Parkovi 448 Bosnjaka

10 Osnovna skola Mostar 559 Bosnjaka

 

Gradsko podrucje Jugozapad dio grada Mostara   21 835 redovnih biraca:4594 Bosnjaka ili cirka 21%

 

Na podrucju pod kontolom Hvo je takodjer bio malo manji dio grada Mostara.Ovaj dio je gradsko podrucje Zapad

 

                                                                   Gradsko podrucje zapad

Ovo podrucje ima 14 874 redovnih biraca.Dijeli se na slijedece dijelove

 

34)Knez Viseslav 751 redovnih biraca:128 Bosnjaka

35)Knez Viseslav 2:802 Redovna biraca:208 Bosnjaka

36)Knez Viseslav 3:859 Redovnih biraca:189 Bosnjaka

37)Knez Viseslav 4: 473 Redovna biraca:90 Bosnjaka

38)Knez Viseslav 5:486 Redovnih biraca:82 Bosnjaka

Knez Viseslav 1-5 ukupno 3371 redovnih biraca:697  Bosnjaka

39)Orlac 669 redovnih biraca:3 Bosnjaka

40)Vihovici 497 redovnih biraca:7 Bosnjaka

41)Rudnik 490 redovnih biraca:25 Bosnjaka

42)Rudnik 2:792 Redovna biraca:153 Bosnjaka

43)Rudnik 3:704 Redovna biraca:82 Bosnjaka

44)Rudnik 4:670 Redovnih biraca:68 Bosnjaka

45)Rudnik 5:607 Redovnih biraca:72 Bosnjaka

Rudnik 1-5 ukupno 3263 Redovna biraca:400 Bosnjaka

 

46)Zgoni 1:859 Redovnih biraca:181 Bosnjaka

47)Zgoni 2:777 Redovnih biraca:133 Bosnjaka

48)Zgoni 3 u dva dijela:1017 Redovnih biraca:196 Bosnjaka

49)Zgoni 4:747 Redovnih biraca:205 Bosnjaka

Zgoni 1-4:3400 Redovnih biraca:715 Bosnjaka

 

50) Centar 2-1:929 Redovnih biraca:214 Bosnjaka

51)Centar 2-2:891 Redovnih biraca:219 Bosnjaka

52)Centar 2-3:969 Redovnih biraca:168 Bosnjaka

53)Centar 2-4:873 Redovnih biraca:203 Bosnjaka

Centar ukupno 3662 Redovna biraca:804 Bosnjaka

 

 54)Mjesni ured Potoci 12 Redovnih biraca:2 Bosnjaka

 

Tako na podrucju gradske jedinice Zapad imamo slijedeci broj Bosnjaka

Centar 804 Bosnjaka

Zgoni 715 Bosnjaka

Mjesni ured Potoci 2 Bosnjaka

Rudnik 400 Bosnjaka

Vihovici i Orlac 10 Bosnjaka

Knez Viseslav 697 Bosnjaka

 Ili ukupno 2628 redovnih biraca Bosnjaka od 14 874 ili cirka 17,7%

 

Na podrucju koje je bilo pod kontrolom Hvo.Gradske jedinice jugozapad+Zapad imamo tacno 36 709 Redovnih biraca

Od tog broja Bosnjaka je tacno 7222 sto je nekih 20%

 

 Naravno to nije kraj.Jos cu dati pride detaljnu statistiku Centralne Zone

Centralna Zona je imala tacno 1912 redovnih biraca od tog broja bilo je tacno 1379 Bosnjaka

Centralna Zona + Gradske jedinice Zapad+Jugozapad 38 621 Redovnih biraca i 8601 redovan birac Bosnjak

 

 Gradsko podrucje Stari Grad  19 397 redovnih biraca.Kad dodamo to uz prethodne 2 gradske izborne jedinice+Centralnu zonu imamo tacno 58 018 Redovnih biraca

 Mostar Stari Grad 19 397 redovnih biraca,,sastoji se od slijedecih birackih jedinica

 

 55)Donja Mahala 564 Redovna biraca:500 Bosnjaka

56)Donja Mahala 2:871 Redovnih biraca:803 Bosnjaka

57)Donja Mahala 3:601 Redovnih biraca:543 Bosnjaka

Donja Mahala 1-3:2036 Redovnih biraca:1846 Bosnjaka

 

58)Zalik 953 Redovnih biraca:871 Bosnjaka

59)Zalik 2:852 Redovna biraca:722 Bosnjaka

60)Zalik 3:781 Redovnih biraca:667 Bosnjaka

61)Zalik 4:875 Redovnih biraca:822 Bosnjaka

Zalik 1-4 ukupno 3461 Redovnih biraca:3082 Bosnjaka

 

62)Carina 862 Redovna biraca:743 Bosnjaka

63)Carina 2:840 Redovnih biraca:724 Bosnjaka

64)Carina 3:815 Redovnih biraca:726 Bosnjaka

Carina 1-3 ukupno 2517 Redovnih biraca:2193 Bosnjaka

 

65)Sehovina 623 redovna biraca:558 Bosnjaka

66)Sehovina 2:823 Redovna biraca:794 Bosnjaka

Sehovina 1-2 ukupno 1446 Redovnih biraca:1352 Bosnjaka

67)Tekija 883 Redovnih biraca:799 Bosnjaka

68)Tekija 2:913 Redovnih biraca:836 Bosnjaka

 

Tekija 1-2 ukupno 1796 Redovnih biraca:1635 Bosnjaka

 

69)Luka 1-1:524 Redovna biraca;446 Bosnjaka

70)Luka 1-2:535 Redovnih biraca:486 Bosnjaka

Luka ukupno 1059 Redovnih biraca:930 Bosnjaka

71)Cernica 520 Redovnih biraca;387 Bosnjaka

72)Opine 664 Redovna biraca:601 Bosnjaka

73)Opine 2:950 Redovnih biraca:933 Bosnjaka

74)Opine 3:680 Redovnih biraca:637 Bosnjaka

 

Opine 1-3 ukupno 2294 Redovna biraca:2171 Bosnjaka

 

I zadnja mahala nakon teske muke i svega ovogafrown

 

75)Brankovac 907 Redovnih biraca:780 Bosnjaka

76)Brankovac 2:870 Redovnih biraca:717 Bosnjaka

77)Brankovac 3:864 Redovna biraca:740 Bosnjaka

78)Brankovac 4:841 Redovnih biraca:794 Bosnjaka

79)Brankovac 5:786 Redovnih biraca:726 Bosnjaka

 

Brankovac 1-5 ukupno 4268 Redovnih biraca:3757 Bosnjaka

Po mahalama poredano

Brankovac 3757 Bosnjaka

Carina 2193 Bosnjaka

Opine 2171 Bosnjaka

Sehovina 1352 Bosnjaka

Luka 930 Redovnih biraca

Tekija 1635 Bosnjaka

Donja Mahala 1846 Bosnjaka

Zalik 3082 Bosnjaka

Cernica 387 Bosnjaka

=17 353 Redovna biraca Bosnjaka u Starom Gradu od ukupno 19 397 Redovnih biraca Starog Grada

 

Mostar gradske jedinice Jugozapad+Zapad+Centralna Zona+ Stari Grad imaju ukupno 58 018 redovnih biraca.Bosnjaka je  25 954

 

 

 

 

 

Čitaj više

Možda vas zanima...