Pavao Anđelić – Bobovac i Kraljeva Sutjeska

Share

Bobovac i kraljeva sutjseskaKao početak obnavljanja ove, veoma vrijedne izdavačke djelatnosti, ponovo je javnosti publicirana knjiga pokojnog Pave Anđelića “Bobovac i Kraljeva Sutjeska, stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću”. Sa punim pravom knjigu Pave Anđelića možemo smatrati jednim od vrhunskih djela historijske nauke u Bosni i Hercegovini, posebno arheologije bez čijeg sudjelovanja izučavanje srednjovjekovne historije Bosne ne bi bilo moguće. Tema ove knjige, kako se to već zna iz njenog prvog izdanja, su rezultati arheološkog istraživanja Bobovca i Kraljeve Sutjeske, ali i proučavanje drugih, za historiju Bosne i Hercegovine, vrlo važnih lokaliteta. Knjiga je nastala na osnovu višegodišnjih arheoloških istraživanja, kojima je rukovodio lično Pavao Anđelić. Istraživanja na Bobovcu su obavljena od 1959. do 1967. godine, a Kraljeve Sutjeske od 1964. do 1970. godine. Ovako dug rad na ova dva lokaliteta govori o ozbiljnosti i kvalitetu poduzetih istraživanja. Potrebno je naglasiti da su ova dva lokaliteta, sasvim sigurno, za poznavanje povijesti srednjovjekovne Bosne, najvažnija i daje posao pri ubikaciji, otkrivanju i ispitivanju pojedinih objekata na njima bio izuzetno težak. Anđelić je taj posao obavio stručno i sa punim pravom ga autor predgovora drugog izdanja, dr. Dubravko Lovrenović, naziva bosanskim “Schliemannom”.

Knjiga je podijeljena u pet poglavlja. U prva četiri autor iznosi rezultate svojih istraživanja na Bobovcu i u Kraljevoj Sutjesci, te na osnovu i drugih historijskih izvora, čitatelju stvara, vrlo živu, sliku o značaju i ulozi pomenuta dva lokaliteta srednjovjekovne Bosne.

 

http://www.scribd.com/doc/66936552/Pavao-An%C4%91eli%C4%87-Bobovac-i-Kraljeva-Sutjeska


Čitaj više

Možda vas zanima...