Bošnjaci katolici u Mađarskoj

Share

Bošnjaci katolici u Mađarskoj žive približno 350 godina. Očuvali su tradiciju, jezik i identitet. Nekada su bili većina u devet sela u okolini Pečuha, a danas žive u njih pet. Jednom godišnje organizuju i bošnjačko sijelo.

Al Jazeera Balkans

Čitaj više

Možda vas zanima...