Povelja Kulina Bana

Share

Povelja Kulina bana jedan je od najvažnijih dokumenata iz bh. historije, koji je napisan prije 818 godina (29. avgusta 1189. godine).

Njome je tadašnji bosanski vladar Kulin ban, koji ju je napisao dubrovačkom knezu Krvašu, regulisao trgovačke odnose između Bosne i Dubrovnika, odnosno dao je dubrovačkim trgovcima u Bosni slobodu trgovanja bez ikakvog poreza.

Prema riječima profesora historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Dubravka Lovrenovića, Povelja je ujedno jedan od najstarijih spomenika ćirilićne pismenosti na području srednjovjekovne Bosne. Danas postoje tri verzije teksta Povelje, a original se čuva u biblioteci Ruske akademije nauka u Sankt Petersburgu. Druga dva primjerka nalaze se u Arhivu grada Dubrovnika.

Lovrenović kaže da Povelja ukazuje i na dobru organizovanost i uređenost zemlje u tom momentu, jer se iz nje vidi da Bosna ima svog vladara, državnu teritoriju, da vladar raspolaže svojom kancelarijom…

Danas, 818 godina kasnije, kada se otvaraju pitanja o daljnjem uređenju BiH kao države, Lovrenović kaže da bi itekako bilo značajno da svi građani BiH Povelju Kulina bana uistinu doživljavaju kao svoju, kao dio svoje kulturne, političke i državne tradicije.

Klub kraljice Katarine danas će u Sarajevu upriličiti druženje za učesnike turističke karavane povodom godišnjice Povelje.

Jednako pravo

“Danas se vode polemike i postavljaju pitanja o tome ko je manje, a ko više državotvoran u ovoj zemlji. Lako je moguće dokazati da svi današnji baštinici bh. stvarnosti mogu polagati jednako pravo da ovakav jedan dokument bude njihov, a da u isto vrijeme ne gubi na svojoj zajedničkoj crti”, kaže Lovrenović.

Prijepis glavnog dijela teksta Povelje bosanskoga Bana Kulina na originalnom starobosanskom jeziku sa bosančice na latinicu:

…Ja, Ban Bosanski Kulin prisezaju Tebi, kneze Krvašu i vsim građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti Vam, od sele i do vijeka, i prav goj držati s vami i pravu vjeru do kole sam živ.

Vsi Dubrovčane kire hode po moemu vladaniju, trgujuce, gdje si kto hoće kretati, gdje si kto mine, pravov vjerov i pravim srcem držati je, bez vsake zledi, razvje što mi kto da po svojov voljov poklon, i da im ne bude od mojih častnikov sile, i do kole u mene budu, dati im svijet i pomoć kakore i sebi, kolikore može, bez vsega zloga primisla. Tako mi Bog pomagaj i sije Sveto Evanđelje.

Povelja Bosanskoga Bana Kulina je napisana 29. augusta 1189. godine na starobosanskom jeziku i bosanskim pismom bosančicom. Ovaj dokument je ne samo najstariji, dosad pronađeni bosanski državni dokument, nego je Povelja bosanskoga Bana Kulina i najstariji državni dokument od svih južnoslovenskih država.

Prijevod Povelje na današnji jezik:

…Ja, Ban Bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka.

I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.

Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon.

Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davati ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli. Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje…”

Čitaj više

Možda vas zanima...