Cinovi Armije BiH

Share

Na osnovu člana 33. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj 4/92), Predsjedništvo RBiH, donijelo je odluku: “Pravilo o vojnim uniformama, zastavi, oznakama činova, rodova i dužnosti pripadnika Armije RBiH za vrijeme ratnog stanja”. PE. broj: 1263/92, 1. avgusta 1992. godine, Sarajevo. Navedena uredba se nalazi u pravilniku Armije RBiH iz 1992 čiji je izdavač Glavni Štab Armije RBiH. U prilogu sam uradio slikovni izgled činova Armije RBiH kakvi su bili na osnovu tog pravilnika.

Činovi za ramena:

Članovi Predsjedništva – Ministar Odbrane – Armijski General – Divizijski General

Brigadni General – Brigadir – Pukovnik – Major

Nadkapetan – Kapetan – Nadporučnik – Poručnik

Glavni Narednik – Viši Narednik – Narednik 1. Klase – Štabni Narednik

Narednik – Kaplar – Vojnik 1. Klase – Vojnik

http://www.bosanskehistorije.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=771

Vise na forumu

Čitaj više

Možda vas zanima...