Hrvati su potomci Srba

Share

Srbi i Hrvati su nekada bili plemena iranskog porijekla.

Panika u redovima: Naučno potvrđeno da su Hrvati potomci Srba Hrvati su potomci Srba i genetska podudarnost dva naroda su gotovo identična sa tom razlikom šti su Srbi stariji narod i samim tim su praktično i stvorili Hrvatsku naciju! Panika u redovima: Naučno potvrđeno da su Hrvati potomci Srba Ovo ekskluzivno otkriće nije plod nikakvih trač rubrika ili šaljivih novinara već je rezultat istraživanja uglednog hrvatskog instituta FA iz Zagreba koje je vršeno posljednjih devet godina. Ovaj institut, koji ima više međunarodnih priznanja iz genetičkog istraživanja, objavio je da je na osnovu istraživanja na uzorku od 7320 ispitanika hrvatskih državljana dobijena najveća genetska podudarnost hromozoma Y i haplotipa sa slovenskim haplotipom srpskog naroda iz desetog vijeka. Prema nekim novijim istrazivanjima, u vrijeme prije velikih seoba naroda (prije pada zapadnog Rimskog carstva ), dva plemena iranskog porijekla pošla su u veliku avanturu. Srbi i Hrvati su nekada bili plemena iranskog porekla, iz predjela sjeverno od Crnog Mora i Kavkaza. Prvobitni Srbi i Hrvati su bili samo dio nacije koja je kroz hstoriju bila najpoznatija pod imenom Skiti. Prema hronoloskom redoslhedu, prvo su bili poznati kao Kimeri (Simerijanci), Skiti, Sarmati, Alani, a danas su jedini direktni potomci ovih drevnih ratnika kavkaski narod Oseti. U daljim razmatranjima sa hrvatskog instituta FA kaže se da je Haplotip Eu7, odnosno takozvani hrvatski haplotip, moguće povezati jedino s haplotipom Eu13, koji je takozvani starosrpski haplotip, a povezan je sa Srbima do 10 vijeka. To bi otprilike značilo, kaže se dalje u zaključcima Instituta, da su sve dosadašnje pretpostavke o porijeklu Hrvata bile potpuno pogrešne i da Hrvati nisu uspjevali da vide ono što je očigledno: “Hrvati su potomci Srba koji su negdje tokom desetog vijeka prešli na područja naseljena manjim slovenskim plemenima, koja su se priklonila toj grupi i tokom desetog vijeka preuzeli ime Hrvat (latinski Skorbatus)”, kaže dr Milorad Pavić iz Instituta FA. Takođe se naglašava kako ovakvo otkriće dosad nije bilo moguće jer su se uzimali uzorci hromozoma Y od Srba koji danas žive u Srbiji pa su zato dosadašnja istraživanja davala drugačije rezultate. Naime, prema Hrvatima, današnji stanovnici Srbije najveću gensku povezanost i gotovo identičan broj hromozoma Y i podudarnost haplotipa imaju sa Turcima, a to se uglavnom objašnjava time da su Turci tokom pet vijekova kolonizacije, posebno nakon pogibije velikog broja Srba na Kosovu, mješali svoje gene sa domaćim stanovništvom. Razlike između gena “originalnih” Srba i današnjih jednake su kao i između Rumua i Francuza, iako oba naroda pripadaju romanskoj grupi, objašnjavaju u Institutu i naglašavaju kako je hrvatski gen zapravo više povezan sa genom srpskih predaka nego genetska struktura današnjih Srba. Iz Instituta su takođe poručili kako su posljednja dva mjeseca razmišljali hoće li objaviti ove rezultate jer time dovode u pitanje cijelu hrvatsko-srpsku historiju i odnose dva naroda. Brojne društvene mreže i portali širom Hrvatske i Srbije već su očekivano prepuni negativno/pozitivnih komentara javnosti.

Čitaj više

Možda vas zanima...