Mrkojevici i prezimena Bosnjaka

Share

Bijela Glavica
Đurović
Perazić

Bijela Gora
Đelović

Dabezići
Asović
Bajraktarević
Bojić
Peković
Dapčević
Boljić
Omeralović
Čobalović
Vulić
Kalezić
Markičić
Kukalj
Kurtovići
Leković
Lunjić
Slaković
Spahija

Dobra Voda
Alković
Dabezić
Lisičić
Dibra
Seferović
Rašketić
Đurović
Kalamperović
Ivanović
Kolar
Nikočević
Mehmedović
Perazić
Peročević
Salaković
Vukić

Gorana
Adžić
Bilecić
Boljić
Dabecić
Dibra
Odžić
Nikezić
Maloković
Grgurević
Metanović
Isaković
Kordić
Kovačević
Suljić
Osmanović
Oručević
Ramović
Skurić
Spahić
Sulejmanović
Šabović
Vučić

Grdovići
Andrić
Brkanović
Arabelović
Duraković
Čikmirović
Seferović
Leković
Mačkić
Kadić
Kolović
Muratović
Nikičić

Kamenički Most
Čobović
Škretović
Vukić
Kovač
Pelinković
Velić

Klezna
Ceković

Krute
Čaprić
Čobović
Taganović
Niković

Kunje
Alić
Arabelović
Bajramović
Petović
Useinović
Boljić
Metanović
Fazličić
Kaplanović
Duškić
Karastanović
Žuđelović
Odžić
Tombarević

Ljeskovac
Čobović

Međureč
Ivačković
Količić

Mikulići
Peković
Nilić
Zagora
Šabović
Peročević
Perazić

Pečurice
Abazović
Bajramović
Seferović
Bećirović
Ćubić
Čikmirović
Duraković
Duškić
Muratović
Perazić
Popović
Radović

Pelinkovići
Elezović
Pelinković
Spahić

Ravanj
Petović
Radović
Spahija

Spahići
Spahići

Stari Bar
Kukalj
Sinanović
Šabić
Pontić
Metović
Leković
Matezić
Lovrović
Petović
Sulović

Tuđemile
Mustafić

Velje Selo
Odžić
Spahija
Čantić
Bajraktarević
Bidžur
Kolović
Kurtović
Dapčević
Elezović
Hamzić
Sinanović
Karastanović
Lunjić
Muslić
Redžović
Vukić
Kalezić

Vladimir
Alović
Kraja

Vukići
Vukić

Zaljevo
Lavrović
Bajmaković

Čitaj više

Možda vas zanima...