Porijeklo familije Puskar

Share

Rod: Jedna od najvećih rodovskih zajednica ogulinskog kraja koja je nastala na području starohrvatske Psetske župe (Cazinska krajina) u prvoj polovici 15. st. kada se u Hrvatskoj počinju rabiti prve vojne puške. Riječ je o plemićkoj obitelji čiji je rodonačelnik bio puškar iz Novigrada koji je imao privilegiju i znanje rukovati puškom – tada novim, rijetkim i skupocjenim vatrenim oružjem (riječ je o najstarijim vrstama tog vatrenog oružja – teškim bedemskim puškama uvezenim početkom 15. st. iz njemačkih zemalja, tzv. Hackenbüchse ili Stangenbüchse, u svrhu obrane od Turaka). Prvi se spominje 1549. plemić Grgur Pukšar u Novigradu (danas selo Todorovo sjeverno od Cazina).

Prodori Turaka u cazinski kraj podijelili su rodovsku zajednicu na dio koji je iselio u sigurnije krajeve i na dio koji je ostao na starim ognjištima. Potonji su za turske vlasti prešli na muslimansku vjeru a danas su vrlo brojni u Cazinskoj krajini gdje su nastanjeni u rodovskom selu Puškari, u Cazinu i u Čoralićima.

Skupina koja je krajem 15. i početkom 16. st. uslijed turskih prodora napustila staru cazinsku postojbinu, dijeli se na tri ogranka, ovisno o kraju naseljavanja:

* Puškarići u ogulinskom kraju: Bili su zasigurno među prvim žiteljima tvrđavnog naselja Ogulin oko 1500. godine. Prvotno su nosili prezimenski oblik Pukšar/Puškar (o njima opširnije u nastavku članka).

* Pukšari/ Puškari/Puškarići u karlovačko-jaskanskom kraju: Frankopani dovode sredinom 16. st. nekoliko istaknutih Puškara iz Ogulina u svoje gradove Dubovac i Ozalj. U Dubovcu se 1550. spominje sudac Ivan P., a godine 1577. građanin Marko P. U Ozlju se 1560. spominje službenik Stjepan P. Ozaljski službenik Ivan P. izvršio je prijepis Modruškog urbara krajem 16. st. Frankopani su taj stručni posao povjerili dobrom poznavatelju tamošnjih prilika čovjeku koji je rodom iz ogulinskog kraja. U ozaljskom se kraju nastanjuju u selima Zorkovac (47-9) i Ozaljsko Polje (21-3) a nose prezime Puškarić. U Pribiću (kod Krašića) spominje se 1568. pop Štefan Pukšar. Ondje razvijaju Puškari rodovsko selo Puškarov Jarek (60-12). U isti ogranak ubrajamo i Pukšare nastanjene u selu Braslovlje (28-5) nedaleko Samobora.

* Puškarići u austrijskom Gradišću: Iselili su negdje na prijelazu iz 16. u 17. st. iz Ogulina. Ondje se spominju 1715. u selu Čemba/Schachendorf u južnom Gradišću gdje i danas žive.

(Valja spomenuti da se u vrbovečkom kraju već 1514. spominju plemići braća Anton i Matija Pukšarić u selu Dvorišće koji po svemu sudeći nisu srodni s opisivanom rodovskom zajednicom.)

U ogulinskom kraju Puškari/Puškarići su bili prvotno građani ogulinskog tvrđavnog naselja gdje su kao pripadnici starohrvatskog plemićkog roda zauzimali više vojne i upravne službe. Prvi se put spominju u ispravi kneza Vuka Krste Frankopana iz 1630. ogulinski građani Ivan, Mate i Miko P. Tom istaknutom ogulinskom rodu Frankopani daruju zemlje zapadno od grada Ogulina gdje će se razviti rodovsko naselje selo Puškarići.

Pojedini Puškarići se tijekom 17. st. posebno ističu u turskim ratovima. Tim povodom kralj potvrđuje i jamči 1661. posebna građanska prava te vlasništvo nad darovanom zemljom dvojci rodovskih glavara te u potvrdi navodi: “Vuk i Miko Puškarić i njihovi preci su nama i našoj slavnoj nadvodvojskoj austrijskoj kući dokazali vjernost i revnost u različitim okolnostima i zgodama protiv neprijatelja duhovnog imena na ogulinskim granicama.” Zatim godine 1664. ogulinski kapetan grof Petar Zrinski dodjeljuje u ime kralja navedenim Puškarićima i njihovom potomstvu plemstvo. U ispravi kralja Leopolda I., izdanoj u Grazu 1668., navodi se i da su potomci Vuka i Ivana Puškarića plemeniti ljudi te da ih se kao takve treba poštivati.

U izvješću o porazu ogulinskih vojnika u borbi s Turcima kod Ostrošca 1693. navodi se da je Ivan P., knez otočki (selo Otok Oštarijski), zarobljen.

Popis vojnika iz 1699. bilježi 10 Puškarića u Ogulinu.

Zemljišne knjige (1775.) sadrže podatke za 32 kućne zadruge: Sv. Petar – Ogulin (9), Ogulin (6), Donje Zagorje (12), Gornje Zagorje (4) i Zagorje (1).

Nakon oslobađanja Hrvatske od Turaka u 18. st. Puškarići u velikom broju sudjeluju u naseljavanju novooslobođenih područja. U izvješću o iseljavanju Ogulinaca 1715. spominje se da su ogulinske iseljenike u južnu Ugarsku predvodili Šimun P. i zastavnik Ivan P. U ogulinsko-modruškoj kolonizaciji Korduna nastanjuju se u sljedećim selima: Gornje Taborište (10), Donji Kremen (29), Gornji Kremen (32), Kruškovača (46) i Rakovica (10).

Sredinom 18. st. Puškarići sudjeluju u seobi ogulinsko-modruškog stanovništva u Poilovlje gdje se nastanjuju u selu Gornja Garešnica (22).

U razdoblju od 1765. do 1768. sudjeluju u ogulinsko-modruškoj seobi u virovitičko-slatinski kraj. Ondje se naseljavaju u selima Bistrica (16), Gornje Predrijevo (34), Gradina (31), Kapinci (18) i Lukavac (13). Krajem 19. i početkom 20. st. sele većinom kordunski Puškarići i u sljedeća slavonska sela: Sibinj (16) i Bučje (9) kod Sl. Broda, Vođice (20) kod Vinkovaca i Vrbova (13) kod N. Gradiške.

Krajem 19. st. sudjeluju u ogulinsko-modruškom seljenju u sisački kraj gdje se nastanjuju u selu Dužica (29).

Puškarići sudjeluju u velikom iseljeničkom valu ogulinsko-modruškog stanovništva u SAD (1890.-1914.). Trajno se nastanjuju u ogulinsko-modruškim kolonijama u McKeesportu i Duquesneu, zatim u Pittsburghu, Aliquippi, Cokeburgu, Uniontownu, Washingtonu, Benteyvilleu, Exportu i Ellsworthu (Pennsylvanija), u Youngstownu, Clevelandu, Cantonu i Columbusu (Ohio), te u Weirtonu (Zapadna Virginija).

U ogulinskom kraju Puškarići su razvili više rodovskih naselja na području Ogulina i Zagorja Ogulinskog. U Ogulinu se nalaze u istoimenom naselju Puškarići (180), te u Lomostu (17), Podvrhu (88), Prapućama (16), Sv. Petru (41) i Zagradu (25). U zagorskom kraju nastanjeni su u zaseoku Puškarići (232) u Donjem Zagorju zatim u Gornjem Zagorju (97), Zagorju (23) i u Kolićima (27). Prema popisu iz 1948. u ogulinskom kraju bile su ukupno 782 osobe s prezimenom Puškarić.

Prezime je nastalo od riječi puškar koja je u doba nastanka prezimena označavala rijetki elitni vojni rod (strijelac, vojnik naoružan puškom). Riječ puška prvotno je glasila pukša a nastala je od njemačke riječi Büchse.

Puškarova djeca su Puškarići. Prezime se pojavljuje i u oblicima Puškar, Pukšar i Puškarec.

Prezime je tipično za ogulinski kraj, posebice za Ogulin i Zagorje Ogulinsko.

Čitaj više

Možda vas zanima...