Karta bivših bošnjačkih sela jugoistočne Bosne (stara Hercegovina)

Share

Karta bošnjačkih sela Gornjeg (Starog) Kolašina, Kolašinskih Polja, Donjeg Kolašina (Mojkovac), Nikšića i sela okolo Nikšića, te Vraneške doline (Šahovići i okolna sela). Kad kliknete na neko selo imate i prezimena koja su živjela tu. Polumjesec označava mjesto nekadašnje džamije.

Kao što piše, Bošnjaci su iz Gornjeg Kolašina, Nikšića i sela Stare Hercegovine protjerani u ratu 1875.-1878., iz kolašinskih Polja 1885., iz Donjeg Kolašina 1912., i Vraneške doline 1924.

Ovdje ima i mjesta koja nedostaju, dolina Pive gdje je bila bar jedna džamija, donji tok Tare (onaj dio koji pripada Pljevljima, Đurđević Tara, Lever Tara, itd.). Također džamije u Nudolu i Grahovu u nikšićkoj općini, ali za njih nemam koordinate niti prezimena koja su tu živjela.

Inače sva ova mjesta su bila dio hercegovačkog sandžaka koji je dosezao sve do Lima na pravcu Prijepolje – Bijelo Polje, gdje je graničio sa bosanskim. Otud se ponekad sve ovo zove starom Hercegovinom. Tek u 19. stoljeću od ovih teritorija nastaje Novopazarski sandžak.

Čitaj više

Možda vas zanima...