Faruk Muftic: Foča kroz vrijeme

Share

Foča kroz vrijeme
Autor: Faruk Muftić

Grad šeher Foča se razvijala najviše u 16 i 17 stoljeću kada je i dobila svoje urbane cjeline, koje su činile centar grada i njegove mahale.
Interesantno je konstatovati da se grad širio samo na desnoj obali fijeke Drine i sa obje strane rijeke Ćehotine, koja se baš tu u gradu ulijeva u rijeku Ćehotinu.
Na lijevoj strani rijeke Ćehotine su mahale:
Ortakolo, Džafer-begova, Sultanije Fatime, Kadi Osman efendijina, Careva, Musala, Hadži Mustafina, Hadži Osmanova, Memi Šah-begova, Ali Čohodorova, Ćerezluk i Varoš mahala.
Na desnoj strani rijeke Ćehotine i Drine su mahale:
Hadži seferova, Aladža, Mustafa-pašina, Dev-Sulejmen begova, Atik ali-pašina, Mumin-begova mahala.
U navedenim mahalama između I i II svjetskog rata živjele su ove fočanske porodice:

 

Ortakolo mahala:
Adagići, Deovići, Džonlagići, Kurspahići, Karahasanovići, Hasanefendići, Hadžiibrahimovići, Hadžišehovići, Šoševići, Tataragići, Tuzle, Trhulji i Omanovići.

Džaferbegova mahala:
Alajbegovići, Abdegovići, Habe, Alaimi, Aganovići, Čavdari, Gotovuša, efendići, Vukovići, Sarači, Mačci, Hanjalići, Lomigore, Trhulji.

Sultanije Fatime mahala:
Balići, Džemidžići, gogalije, hasanbegovići, Hanjalići, Karabegovići, Kajgane, Loji, Murguzi, Pekušići, Đuderije, Kaknje, Vreti.

Kadi Osman efendijina mahala:
Avdagići, bešlići, Bakići, Pišmi, Čengići, Hatibovići, Njuhovići, Rašidkadići, Selimovići, Šiljci i Tafri.

Careva mahala:
Avdagići, Bahtići, Čengići, Ramovići, Loji, Ljuhari, Karahodže, Kukavaice, Kadribegovići, Isanovići, Muftići, Granovi, Hadžimusići, Zulfikarpašići, Zundže i Šiljci.

Hadži Mustafina mahala:
Čengići, Kršlaci, Dudići, Džombe, Hadžimusići, Hadžimuratovići, Hasići, Huke, Hendi, Hojići, granovi, Kukavice, Loji, Bajrovići, Šahinovići, Pilavi, Rašidkadići, Bošnje i Tahmazi.

Hadži Osmanova mahala:
Baljevići, Bitevije, Bačvići, Bulbuli, Ćulumi, Čeče, Derviševići, Hoši, hendi, loji, Kalajdžići,kurovići, Kamberi, Krami, kukavice, Manje, Pilavi, Šoševići, Šukali.

Memi Šahbegova mahala:
Bulbuli, Bradarići, Dedovići, Delje, Džini, Hasanbegovići, Hoši, Kraljići, Kahvedžići, granovi, mravi, Potureci, Panduri, Numaspahići, Tataragići, Đinalije, Gape, Škobalji, Tuleci, Žgalji, Šeri i Žige.

Šejh Pirijina mahala:
Bitevije, Bešlagići, Bučuci, Bubije, Bulje, Ćulumi, Hadžimusići, Kolubare, loji, lampe, Granovi, Gabele, Mezburi, Numaspahići, Delji, Šeri, Prci, Pohe, Pinje, Rizvanovići i Redže.

Hadži Seferova mahala:
Cagare, Ćerkezi, Dudići, Džombe, Kojići, Hadžimešići, Kljahi, Kahvedžići, Karahasanovići, Mlatišume, Panduri, Rizvanovići, Selimovići i Sudari.

Aladža mahala:
Ahmići, Ćebi, Čavdari, Hadžalići, Hadžimešići, Hafizkadići, Ireizi, Memići, Pašovići, Hubijari, Sudari, Selimovići, Silajdžići, Šuvalije, Šahbići i Šukali.

Mustafa Pašina mahala:
Bjelani, Delenti, Bećiragići, Čavdari, Hadžimešići, Hajrovići, Kapetanovići, Letići, Šiljci, Vreti, Đinalije, Jagnjei Tafri.

Dev Sulejmanbegova mahala:
Ališahi, Prči, deovići, Đinići, Jusufovići, Hadžiahmetovići, Kašme, Kubati, Kulosmani, Manje, Mandže, Fejzi, Tune, Tuzle, Sirbubali i Vreti.

Atik Alipašina mahala:
Čišije, Čolpe, Deovići, Keči, Džonlagići, Pilavi, Lomigore, Hairići, Hadžiahmetovići, Hanjalići, Hrnjevići, Njuhovići, Kumre, Kavazovići, Ekmečići i Vajzovići.

Muminbegova mahala:
Alaimi, Ćorići, budimlije, Hadžimusići, Hadžiahmetovići, Kubati, Kikalići, Pilavi, Robi, Rušpe, Mulabdići, Brdarići, Manje, Murguzi, Omerhodžići, Okovići, Sirbubali i Tataragići.

Ali Čohodova mahala:
Aganovići, Bačvići, Bešlići, Čohodari, Hadžipirići, Karovići, Muminovići, Isanovići, Pljeljaci, Prgi, Rizvani, Frašte, Tanovići, Ferhatbegovići i Vehabovići.

Vašar mahala (Ćerezluk mahala):
Hadživukovići, Kujundžići, Kočovići, Popadići, Grgurići, Ćebovići,
a tu se naseliše nešto kasnije:
Lugonići, Dragovići, Bedrići, Gerinčići, Visocki, Šarići, Kosovići, Krunići, Vasiljevići, Ćorići, guzine, Glodići, Šarići i Marići.

Ostale fočanske porodice nastanjene u fočanskim kvartovima i to u mahalama koje pripadaju Gornjem Polju, živjeli su:
Sokolovići, Glođaje, Smrekići, Mazići, Mormili, Jaglunčići, Gagovići, Kulići, Savići i Kunarci.

U mahalama koje pripadaju Donjem Polju, živjeli su.
Hadžimuhovići, Tošovići, Grujičići, Babići.

U centru su živjeli:
Hadživukovići, Sunarići, tomaševići, Jojići, Toševići, Jovičići, Ćebovići, Zečevići, Đokići, papkovići, Blagojevići, Mazepi, Nikovići, Kačajdžići, Starovići, Marinčići, Marići, Andžići, Aničići, Mormili, Gerenčići, Jaglunčići, Medići, Šivšići, Salamandići, Pukete, Bulaje, Kerlete, Lukete i Bajlovići.

Na području Aladže, živjeli su:
Jarenići, Gagovići, Komadanovići, Medići.

Iz obližnjih naselja su na područje Foče, iz Crne Gore doseliše i ove porodice:
Pavlovići, Begenišići, Popovići, Kezumovići, Dostići, Mališi, Hamovići, filipovići, Kljajići, Kovačevići, Živkovići, Nikolići, Danlovići, Elezi, Dabići.

Zatim, doseliše se, a neki samo privremeno:
Hadžići iz Jeleča, Sarači iz Jeleča, Terziči iz Jeleča, Nikšići iz Jeleča, Šadimlije iz Šadića, Hasanbegovići iz Oragova, Kajgane iz Điđer, Nožići iz Mostara, Sadikovići iz bugojna, Kapetanovići iz Bosanskog Novog, Zlatići iz goražda, Behlilovići iz mostara, pa Gavrankapetanovići, Idrizbegovići, Krdžalići, Omersoftići, Karavdići, Bahtići, Vukotići, Leperi, Kaljanci.

Porodice su se množile i mnoge je sudbina razdvojila, što se kaže «trbuhom za kruhom».

Za stalno iz Foče iselili su seove porodice:
Kaljanci i Leperi, a od II svjetskog rata u Foči ne žive ove porodice:
Hoši, Gape, Škobalji, Prci, Deverdeci, Cagare, Vajzovići, Habe, Atovići i Efendići.

 

 

Čitaj više

Možda vas zanima...