Subota, 2 Decembra, 2023

Bosanci i Hercegovci autohtoni i preteca ostalih naroda u Evropi

Share

GENETSKA ISTRAŽIVANJA POTVRĐUJU

BOSANCI I HERCEGOVCI AUTOHTONI I PRETEČA OSTALIH NARODA U EVROPI

Mirsad Đulbić Zenica
17.02.2008

Poslednjih desetak godina antropološka genetika na do sada najprecizniji naučan način određuje starost i migracije naroda diljem Planete. Prvi rezultati istraživanja sredinom i krajem 1990-ih godina su potvrdili da su najstarije grupe naroda u Evropi Baski u sjeverozapadnoj Španiji i narodi na tlu današnjeg srednjeg Balkana, odnosno Bosne i Hercegovine.

Ponovo provedena istraživanja tokom 2007. godine nova su potvrda prethodnih rezultata. Više od polovine stanovnika sjeverne BiH („Bosanaca”) te više od 70% stanovnika južne BiH („Hercegovaca”) vode porijeklo od autohtonog stanovništva koje je starosti između 20-25 hiljada godina, donosno 27 hiljada godina prema ranijim podacima.

U genetici se stoga govori o haplogrupi „I” koja je karakteristična samo za Evropu. Na ovaj način se potvrđuju teze iznesene svojevremeno u knjizi Semira Osmanagića „Bosanska piramida Sunca” da je područje BiH bila „jedna od kulturnih oaza Evrope dok je njen najveći dio bio prekriven debelim naslagama leda”. Da li su ovi narodi i graditelji piramida u Visokom to će pokazati daljnja istraživanja.

O HAPLOGRUPAMA

Saradnik Fondacije Mirsad Đulbić iz Zenice pripremio je sažetak nekoliko naučnih studija i analiza o antropološkoj genetici.

„Y-kromozom nalazimo samo kod muškaraca. Haplogrupa je određeni dio kromozoma koji se jako rijetko značajnije mijenja, tek nekih 8.000-10.000 godina. Postoje i haplotipovi koji su stariji i od 40.000 godina.

Prenose se sa oca na sina i stoga muškarci mogu (ako im je poznato koju haplogrupu posjeduju) zaključivati kad i odakle je njihov pra-pra-pra… djeda stigao u Evropu. Haplogrupe koriste genetičari kao mogućnost istraživanja i pojašnjavanja seoba naroda, kao i koliko i gdje su se doseljenici zadržavali u određenim područjima.

Svako slovo označava drugo porijeklo. Što znači da E3b ima drugačije porijeklo (i s time drugo vremensko razdoblje dolaska u Evropu) od I1b ili R1a. Ista slova imaju isto porijeklo. Dakle, R1a i R1b su se odvojili od R1 (putem mutacije i genetičke izolacije). Isti slučaj je sa E3 haplotipovima (npr. E3b*, E3b1, E3b2 itd.)”.

HAPLOTIPOVI

J (J2e*, J2e1, J2*, J2f1):

Anatolijsko porijeklo je navjerovatnije sa Osmanlijama došlo u Evropu.

Populacije J2e* + J2e + J2* + J2f1

Hrvati 1,9
Bosanci 0
Hercegovci 1,4
Srbi 8,0
Kosovski Albanci 16,7
Makedonci 12,6
Makedonski Romi 1,8

 

E (E3b*, E3b1, itd):

Nije sigurno da li je rimskog, grčkog ili ilirskog porijekla (obuhvata sredozemno područje).

Populacije E3b1 + E3b1- + E3b2 + E3b3

Hrvati 5,6
Bosanci 10,14
Hercegovci 8,9
Srbi 21,25
Kosovski Albanci 47,4
Makedonci 24,06
Makedonski Romi 29,82

 

K*:

Hunsko-turskog porijekla, korijenom iz Mongolije.

Populacije K*

Hrvati 0,9
Bosanci 0
Hercegovci 2,84
Srbi 7,08
Kosovski Albanci 0
Makedonci 1,27
Makedonski Romi

 

 

R

R1a:
Slavensko porijeklo. Srodno sa Rusima, Ukrajincima i Balticima.

Populacije R1a:

Hrvati 34,30
Bosanci 24,60
Hercegovci 12,06
Srbi 15,93
Kosovski Albanci 4,42
Makedonci 15,19
Makedonski Romi 1,70

 

R1b:
Nosioci ovog haplotipusa su većinom u zapadno-evropskom dijelu, sa velikom populacijom u špansko-francuskom području i sa najvećim postotkom u Velikoj Britaniji i Irskoj.

Populacije R1b

Hrvati 15,70
Bosanci 1,40
Hercegovci 3,55
Srbi 10,62
Kosovski Albanci 21,10
Makedonci 5,06
Makedonski Romi 1,75

 

I

Ovaj haplotipus nalazimo samo u Evropi. Stoga se smatra da je ovdje i nastao kod prvih Evropljana između dva ledena doba prije 20.000 do 25.000 godina.

I1a:
Maksimum u Skandinaviji i Islandu. Ovaj tipus se naziva i Wiking Marker.

I1b*:
Maksimum je u Bosni i Hercegovini kao i u zemljama s kojima graniči, pri čemu se sa udaljenošću od BiH procenat smanjuje (npr. u Hrvatskoj pri granici ka Sloveniji samo 2%).

Nižu vrstu nalazimo i u Sardiniji. Trenutno se ovo otkriće ne može pojasniti jer se do prije četiri godine smatralo da van područja Skandinavije (Vikinzi) nema potomaka praevropljana. Stoga ih odrediti nekom historijskom narodu nije moguće. Paleonska-genetika će najvjerovatnije u budućnosti to bolje rasvijetliti.

Populacije I* + I1a + I1b* + I1c

Hrvati 37,0
Bosanci 53,65
Hercegovci 70,91
Srbi 36,28
Kosovski Albanci 7,96
Makedonci 34,17
Makedonski Romi 5,26

 

H

Ovaj tipus je nastao u Indiji i najvjerovatnije je sa Sintima i Romima stigao i na Balkan, odnosno Evropu.

Populacije H1

Hrvati
Bosanci 0
Hercegovci 0
Srbi 0,9
Kosovski Albanci 0
Makedonci 0
Makedonski Romi 59,6

Zaključci:

– samo 34,3% Hrvata su slavenskog porijekla. (Haplotip: R1a)

– samo 25% Bosanaca i 12% Hercegovaca su slavenskog porijekla.

– samo 15,93% Srba su slavenskog porijekla

.

Ovi podaci se ne razlikuju od podataka ostalih institucija koje su poonasob istraživale haplotipove na Balkanu (studij je iz 2007. godine):

Institute for Anthropological Research, Amrusˇeva 8, 10000 Zagreb, Croatia; Estonian Biocentre, University of Tartu, Tartu, Estonia; ŕSchool of Public Health Andrija Sˇ tampar, University of Zagreb Medical School, Zagreb, Croatia; §University of Edinburgh Medical School, Edinburgh, Scotland; kMedical Faculty, University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina; {Clinical Hospital Center ‘‘Bijeli Brijeg,” Mostar, Bosnia and Herzegovina; #Emergency Unit of Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia and Montenegro; **Medical Faculty, University of Prishtina, Prishtina, Kosovo; and Medical Faculty, University of Skopje, Skopje, Macedonia .

Anatolijsko porijeklo ima:

– 1,4%Hercegovaca
– 1,9% Hrvata
– 8,0% Srba

Hunsko-tursko porijeklo ima

– 7,08% Srba (Haplotip K)
– 0,90% Hrvata
– 2,84 Hercegovaca

U BiH nalazimo šest različitih haplotipova, u Hercegovini 11, u Hrvatskoj 12 a u Srbiji 13. U Hrvatskoj i u Srbiji ne dominira nijedan haplotip i stoga je krivo pozivati se na “čistokrvne” Hrvate ili Srbe ili “čisto porijeklo” istih. Dakle, i oni – kao i ostali Evropljani – su samo “mješavina” raznih naroda.

Samo Bosanci i Hercegovci imaju jedan dominirajući haplotip. To je zapravo, začuđujuće s obzirom da su se oni smatrali najviše “izmiješani” s raznim drugim narodima.

Iznimka su i Romi i Sinti. No, oni su dosta “mladi” kao Evropljani (tek nekih 800-1000 godina).

Ovi podaci su naravno (iako identični sa podacima ostalih studija) samo početak određivanja porijekla stanovništva Balkana (tačnije na području ex-Jugoslavije) i vjerovatno će se malčice i promijeniti (pri još većem broju učesnika), ali će procentualni odnos navjerovatnije ostati isti.

Čitaj više

Možda vas zanima...