Kompletan spisak svih nahija Bosanskog Pasaluka

Share

Da se odmorim malo od ”statistike”

I posvetim se necemu sto vise volim

Ovdje cu dati spisak svih nahija Bosanskog Pasaluka, i opis istih, te uz par rijeci iz knjige Bosanski Pasaluk, rahmetli Hazima Sabanovica, poznatog orijentaliste

Pa da krenemo

Kadiluk Srebrenica s slijedecim nahijama je bio sastavni dio Smederevskog Sandzaka u danas moze se reci ”Srbiji ” izmedju 1460-1480 godine i Zvornickog Sandzaka izmedju 1480-1830-1878 godine.Objasnjenje za nahije oduzete Bosni cu oznaciti s PS(Predano Srbiji izmedju 1830-1867

1)Nahija Srebrenica spominje se tek 1533 godine,ali je morala nastati odmah poslije osnivanja ovog kadiluka..Srebrenica je imala i svoj grad Srebrenik u koju su Turci stavili odmah svoju posadu i nazvali ga Srebrenica..Ova nahija je obuhvatala varos, grad i blizu okolinu Srebrenice

2) Nahija Subin nazvana je po srednjovjekovnoj zupi Subin ali se ne spominje prije popisa iz 1476/1478 godine kada se javlja ne samo nahija nego i napusteni grad Subin, koje ni Turci nisu koristili?

3)Nahija Kuslat nosi ime starog srednjevjekovnog grada na uscu Jadra u Drinjacu.Poznat je od 1345 godine.Trg pod njim spominje se od 1369 godine kao Podkuslat a od 1476/1478 kao Podgradje.I ova se nahija prvi put spominje 1476/1478 u Srebrenickom kadiluku u cijem je sastavu trajlno ostala.Turci su u Kuslatu drzali posadu

4)Nahija Zvornik spominje se prvi put 1476/1478 a nazvana je po istoimenom gradu koji se prvi put spominje 1412 godine.Zvornik je definitivno dosao pod Tursku vlast najkasnije 1462 godine.On je uvijek predstavljao vrlo znacajnu tvrdjavu pa je s tog ne samo nazvana ova nahija nego i sam Zvornicki sandzak

5) Nahija Soko nazvana je po Soko-gradu na desnoj strani Drine, jugoistocno od Krupnja u klisuri odvojeno od Razanj planine gdje mu se i danas vise rusevine.Godine 1476/1478 spominje se kao tvrdjava i srediste ove nahije koje je to ime sacuvala sve do 19 stoljeca. PS

6)Nahija Jadar:Nosi ime predjela u podrucju istoimene rijeke,desne pritoke Drine.Taj se predio i danas zove Jadar.Ova nahija se spominje 1523 i 1549,ali je svakako nastala znatno ranije PS

7)Nahija Pticar:Javlja se prvi put 1533 godine,a prostirala se u predjelu u kome lezi Loznica, koja se spominje 1548 godine kao selo.Tamo je spadalo i selo Bijela Rijeka, koje se spominje te iste godine PS

8)Nahija Krupanj:Prostirala se juzno od nahije Radjevine i planine Jagodnje.Sjediste joj je bila danasnja varosica Krupanj,koji je poznat od 1415 godine.Ta se nahija prvi put spominje 1533 godine PS

9)Nahija Radjevina:Dobila je ime po srednjovjekovnom imenu istoimenog predjela sto se prostire izmedju Sokolackih planina,Bornje i rijeke Jadra.Ova se nahija prvi put tek spominje 1533 godine.Danasnji pojam Radjevina siri je od ove nahije.Tom predjelu sada pripada i varosica Krupanj,koja je u Tursko doba bila zasebna nahija a spominje se uporedo s nahijom Radjevina PS

10)Nahija Bohorina,Buhorina ili Bihorina nalazila se tamo gdje je danas selo Borina, na rjecici istoimenog imena,desnoj pritoci rijeke Drine.Bohorina je poznata jos od 1415 godine.Poznat je po obliznjem selo Radalja gdje je despor Djurad Brankovic pregovarao s Bosanskim kraljem Stjepanom Tomasom.Na teritoriji te nahije spominju se sela Kobiljaca ili Koviljaca,Bastovac,Gornja Bohorina,Lepoglav i Zajaca,opet staro rudarsko mjesto.Tako znamo ne samo gdje je lezala nahija Bohorina nego donekle i njen teritorijalni opseg PS

11)Nahija Perin ime po istoimenom gradu na Drinjaci u nekadasnjoj oblasti Bosanske vlastelinske porodice Stanicica.Gospodar tog kraja bio je Tvrtko Stanjicic,vojvoda Usore.Preko Perina vodio je jedan od puteva za Zvornik.Perin je 1515 imao svoju varos.Turci su u gradu drzali posadu koja se spominje od 1515-1550

12)Nahija Ludmer javlja se u izvorima 1533 i 1548 godine zapisana oba puta kao Budmir i Budimir ocito pogresno.Pisuci o porijeklu stanovnistva Tuzlanske oblasti R.Jeremic kaze da narod te oblasti ima svoju podjelu sa narocitim nazivima predjela i da se jedan dio predjela zove Ludmir u koji se broji sjeverni predio Srebrenickog sreza izmedju potoka Krizevca,,Drine, Drinjace i Jadra

13)Nahija Gostilj.Spomen Gostilja nalazi se u jednom starom grobnom natpisu na grobu nekog plemica Gostiljanina u selu Puskovci,opcina Koraj, srez Bijeljina.Kao nahija Gostilj se prvi put spominje 1533 godine pa dalje sve do kraja 18 stoljeca a prostirala se u podrucju, istoimene rijeke,lijeve pritoke Sprece.To je svakako bila srednjovjekovna zupa

14) Nahija Dramesin spominje se prvi put 1533 godine i svakako je identicna s onim Dramesinom sto se spominje u srednjovjekovnom natpisu na grobnom mramoru Bozicka Banovica u selu Banovici, srez Tuzla koji lezi na svojoj zemlji plemenitoj u Dramesinu.Ova se nahija spominje sve do 18 stoljeca.U 17 stoljecu bila je u sastavu Gracanickog kadiluka

15)Nahija Spreca.Prvi se put spominje 1533 godine pa sve do kraja 18 stoljeca kraj Sprece zove taj regij istim imenom i dijeli ga na Zvornicku,Tuzlansku i Gracanicku Sprecu

16) Nahija Paske se spominje samo 1711 godine a nalazila se sjeverno od nahija Gostilja

17) Nahija Memleha i Bala(Gornja Tuzla) javlja se prvi put 1515 godine zatim 1533 u sastavu Srebrenickog kadiluka u kojem je ostala sve do sredine 16 stoljeca kada je prikljucena Zvornickom Sandzaku u kome se spominje 1572 godine

18) Nahija Sapna prozvana je po istoimenoj rijeci, lijevoj pritoci Drine,na cijem prostoru se prostirala.Prvi put se spominje 1533,zatim 1548,1630 i 1711 godine

19)Nahija Zavrs u Turskom Zavsa bila je dosta malena i prostirala se izmedju nahije Teocaka,Koraja,Srebrenika.Jasenice, Smoluce i Paske.Spominje se od 1533-1711 godine.U juznom dijelu te nahije nalazilo se istoimeno selo koje se spominje 1548 godine

20)Nahija Teocak ili Telcak dobila je svoje ime po istoimenom srednjovjekovnom gradu koji se prvi put spominje 1432 godine.Pod Tursku vlast dospio je izmedju 1512-1515 godine a kao nahija spominje se od 1533 do 1711 godine.Njemu su gravitirale nahija Sapna i Zavrs.Teocak je od 1533 imao posadu

21)Nahija Smoluca prostirala se na desnoj strani srednjeg toka Sprece, vaznija naselja ove nahije u srednjem vijeku bila su Smoluc.Gornja i Donja Lukavica,Mrcine, Srednja i Donja Smoluca,Krusevica i Divljak i sva se spominju 1533 godine

22) Nahija Jasenica prostirala se ispod Srebrenika u gornjem toku rijeke Tinje desne pritoke Save.Spominje se 1533 godine sa selima Gornja, Srednja i Donja Jasenica,Obornica,Dragolja,Podrec i Moraca

23) Nahija Srebrenik dobila je svoje ime po istoimenom gradu koji se prvi put spominje 1333 godine.To je bio glavni grad Srebrenicke ili Usorske banovine.Kad je pao pod Tursku vlast 1512 godine pretvoren je u sjediste Srebrenicke nahije koja se prvi put spominje 1533 godine

24)Nahija Sokol nazvana je po istoimenom gradu kod Gracanice.Prvi put se spominje 1429 godine, a mozda i jos 1426 godine.Vjerovatno je i Sokol i u predtursko doba bio srediste zupe kad je 1533 godine bio srediste istoimene nahije koja se tad prvi put spominje.U istom izvoru spominju se u toj nahiji sela:Gracanica,Drenovac,Luko Polje ..itd

25) Nahija Koraj.V.Skaric je nasao prvi spomen Koraja 1711 godine pa je mislio da nije bio poznat u ranije vrijeme premda su stariji stanovnici Koraja jos prije pola stoljeca pricali da je nekad bio jedno od najvaznijih mjesta Posavine.Kako se vec 1533 spominje nahija Koraj koja je svakako nazvana po istoimenom mjestu ta narodna sjecanja na znacaj Koraja imaju podlogu u izvorima

26) Nahija Bijeljina,Belina ili Bilina.U Stanojevicevoj enciklopediji stoji da se Bijeljina prvi put spominje tek 1658 godine kao selo s jednim hanom a u enciklopediji Jugoslavije tek 1654 godine.Medjutim Bijeljinu spominje jedan Dubrovacki izvor 1446 godine pa Nesri oko 1463 godine.Slijedeci spomen imamo 1533 godine kada je selo Bijeljina bila srediste istoimene nahije.Na teritoriji ove nahije spominju se 1533 godine sela Tvrtkovac,Ponikve,Crkviste itd

27) Nahija Gracac ili Nenaviste.Na mjestu danasnjeg Gradacca postojao je u srednjem vijeku grad-tvrdjava koji se zvao Gracac.Ne spominje se prije 1533 godine kada je vec bio napusten.Zupa Nenaviste se u srednjovjekovnoj Bosni spominje 1323 godine i u njoj sela Jakes i Modrica.Pod imenom Nenaviste ova se nahija spominje i kasnije sve do 19 stoljeca.Najvaznije naselje te nahije bilo je Modrica u kome se 1548 godine odrzavao sajam ili pazar.U njoj se istovremeno spominju i :Tolisa,Domanovac,Krizanac,Slatina.Orahovina,Milutin Seliste,Koprivna,Polje Nenaviste i Brestovo Polje

28)Nahija Visori spominje se prvi put 1533 godine i u njoj selo Piperi koje postoji i danas u Brcanskom srezu

29) Nahija Kobas dobila je ime po istoimenom malom kastelu na desnoj obali Save pod planinom Motajicom.Bio je u vlasti Berislavica od kojeg ga je uzeo Husrefbeg 1530 godine ali je on definitivno pod Turskom vlascu tek od 1535 godine.Spomije se 1536 i 1554 godine.U 17 stoljecu Kobas je bio samo palanka u Banjaluckom kadiluku

30) Nahija Levac dobila je svoje ime po poznatom Livac polju sto lezi u kutu izmedju Save i Vrbasa gdje je nekad lezao i grad Livac po cijem imenu se polje i naziva.Ova se nahija prvi put spominje 1540 godine na teritoriji kobaskog kadiluka kome je pripadala i 1560 godine.Na teritoriji ove nahije nalazio se 1540 godine varos i grad Gradiska na desnoj obali Save koja je pala pod Tursku vlast 1535 godine a ne 1537 godine kako neki tvrde i postala srediste istoimene nahije i Savske kapetanije sa sjedistem u Gradisci

31) Nahija Dubica nosi ime stare zupe ali je potrebno ispitati da li se protezala na cijeloj teritorijoj srednjovjekovne zupe.Ova je nahija osnovana odmah poslije 1538 godine kada su Turci zauzeli Dubicu,glavni grad Dubicke zupanije.Do 1562 godine pripadala je Kobaskom,a kasnije i novoselskom kadiluku.Varos Dubica nalazila se 1562 godine na onoj dakle na Hrvatskoj strani rijeke Une

32)Nahija Zmijanje ide u red onih oblasti koje su od vremena imale filurindzijski status i unutrasnju samoupravu.

Filurija je vlaski namet za one koji ne znaju ;)

33) Nahija Vincac.Grad Vincac na desnoj obali Vrbasa,oko 13 km juzno od Jajca poznat je od 1453 godine.Turci su ga zauzeli jos 1489 godine.ali se u Turskim popisima spominje tek 1562 godine kao utvrdjen grad i srediste istoimene nahije

34) Nahija Jajce.Premda se Jajce nalazilo u turskoj vlasti od decembra 1527 godine ova se nahija spominje tek 1562 godine.Tada se na podrucju jajacke nahije nalazilo i varos grada Grebena koji se drugacije zvao i Vrhkrupa.Ime stare zupe Luka sacuvalo se u imenu sela Dnoluka.Ovoj je nahiji pripadao i grad Bocac na lijevoj strani Vrbasa

35) Nahija Trebovo spominje se prvi put 1516,zatim 1528 godine pa 1540 i 1562 godine.Negdje krajem 1562 godine izvjestio je kobaski kadija Portu da je potrebno cuvati predio Trebovo,sto lezi izmedju Jajca i Banja Luke.Tad je dosao ferman a drugom dekadom dzumada 970 ili 1562 godine kojim je dat muafijet tamosnjem stanovnistvu da cuva prolaze.Kako se na tom prostoru i danas nalazi selo Trebovo to je polozaj ove nahije sasvim utvrdjen.Na teritoriji ove nahije osnovan je 1591 godine Varcar Vakuf, danasnji Mrkonjic Grad.Godine 1562 spominju se u ovoj nahiji sela Ponor,Papratnica,Gornje i Donje Trebovo

36) Nahija Banjaluka.Premda je Banjaluka poslije Jajca,najznacajniji grad jajacke banovine,pala u turske ruke jos krajem 1527 godine ova se nahija spominje tek 1540 godine.Grad Banjaluku spominju izvori tek 1494 godine.Pod gradom je bila varos s katolickim samostanom.Stari Banjalucki grad lezao je u danasnjem Gornjem Seheru na brezuljku iznad ljeve obale Vrbasa i nema nikakve veze s Vrbaskim gradom.To su bila dva sasvim razlicita grada

37)Nahija Vrbaski.Srednjovjekovna zupa Vrbas poznata je od 1244 godine a njen Castro Urbaz spominje se vec 1293 pa 1321 i dalje cesto sve do 1527 godine

38)Nahija Vrhovine.Planinska oblast izmedju Jajca i Banjaluke s obje strane Vrbasa nazvana je jos u srednjem vijeku Vrhovine.U Turskim izvorima Vrhovine se prvi put spominju 1528 godine kao oznaka cijele oblasti kojem je pripadala i nahija Vrbanja, odnosno Kotor,za koju se tada kaze da pripada Vrhovinama.Poslije se nahija Vrhovina dijeli na nahije Vrbanja,Zmijanje, Trebovo i Vrhovine negdje oko 1540 godine.Istocni dio Vrhovine je nazvan Ravna Vrhovina.Srediste te nahije postao je svakako kasnije Skender Vakuf.Nahija Vrhovine se ponovo spominje 1562 godine

39) Nahija Vrbanja ili Kotor odgovara staroj zupi Vrbanja u porjecju istoimene rijeke,desne pritoke Vrbasa.Srediste srednjovjekovne zupe bio je grad Kotor na istoj rijeci.I grad i zupa se prvi put spominju u prvoj polovini 14 stoljeca.Nahija Vrbanja spominje se 1516 godine kao nahija koja pripada gradu Kotoru i kadiluku Brodu.Od 1540-1711 godine nahija se obicno naziva Kotor.Iz te nahije je nastao grad Kotor Varos

40)Nahija Budimlja spominje se prvi put 1477 godine u sastavu Hercegovackog sandzaka.Kasnije je ukljucena u Prizrenski Sandzak.Danasnja Budimlja kod Berana, za one koji ne znaju

41) Nahija Ljubovic je stara zupa Ljubovidja oko danasnjih Sehovica gdje joj je bio centar.Prvi put se spominje 1477 godine.Pripadala je oblasti Polimlja i predstavljala vlasku nahiju u kojoj je bilo vise dzemata vlaha

42) Nahija Mataruge spominje se 1477 kao vlaska nahija u sastavu Prijepoljskog Sandzaka

43) Nahija Poblace spominje se 1469 godine kao vlaska nahija.Isto tako i 1477 i 1519 kao Turska nahija

44) Nahija Kricka spominje se prvi put 1477 godine kao vlaska nahij.Ona je nazvana po Kricku izmedju Pljevlja i planine Sinjajevine.Spominje se i u popisu vlaha s kraja 15 stoljeca i u njoj sela Bobovac,Borak..itd.Njeni vlasi bili su podijeljeni u vise dzemata.Na celu jednog dzemata nalazio se i Alija Kricko umjesto tada Branislava Kricke

45) Nahija Kukanj pripadala je drinskom kadiluku sve do osnivanja Milesevskog odnosno Prijepoljskog kadiluka..Kukanj pripada Polimlju i bio je i sjediste te regije do 1532 godine kada Pljevlja postaju glavni centar tog kraja

46) Nahija Gorska Zupa kaze svojim imenom da je identicna s istoimenom srednjovjekovnom zupom kojoj je bilo srediste u gradu Vrgorcu.Vrgorac se spominje medju turskim utvrdjenim gradovima tek 1503 godine.Tursku posadu imao je i 1519 godine kada je gradom zaposjedao dizdar Sulejman

47) Nahija Luka identicna je s starom zupom koja se prostirala u donjem toku Neretv ispod Pocitelja odnosno Opuzena.Prvi put se spominje 1477 godine.Glavno mjesto nahije Luka bila je Gabela stara Drijeva koju su Turci zvali Neretva.Tu je bio i grad Novi kod Gorice poznat od 1452 godine ali se pod Turcima ne spominje

48) Nahija Busko Blato prostirala se juzno od Roske nahije.Spominje se tek pocetkom 16 stoljeca.Pripadala je prvo Focanskom a od 1519 godine Mostarskom kadiluku.Tada je u njoj bilo 6 dzemata vlaha

49) Nahija Posusje.Mjesto Posusje spominje se prvi put 1403 godine a 1408 i istoimena zupa po kojoj se prozvala i ova nahija.Prvi put se spominje 1502 godine ali je svakako osnovana nesto ranije.Godine 1516 predstavljala je brojne mezre koje su drzali Muslimani.Mnoge je drzao Kasim beg Kopcic(Gradac,Borovac..itd)

50) Nahija Imota odgovara staroj istoimenoj zupi koju spominje Porfirogenit.Srediste zupe bilo je u gradu Imotskom koji su Turci zauzeli najkasnije 1493 godine kada su zaposjeli sav zapadni Hum i Makarsko primorje.Drugi put se spominje u turskoj vlasti 1503 godine.Tada je Imotski imao posadu.Prvo je pripadao Focanskom, a zatim Mostarskom kadiluku u cijem se sastavu izricito spominje 1519 godine.Tih vremena imao je 4 dzemata vlaha.Najveci je bio dzemat Tomasa, sina Ivaniseva.Dzemat Martina, sina Radova,pripadao je tvrdjavi Proloscu.Dzemat Luke sina Stjepanova nalazio se u blizini grada Roga

51) Nahija Bobovac se spominje prvi put u sastavu Brodskog kadiluka 1485 godine . Kraljeva Sutjeska,majdani Vares i Borovica koji su ranije pripadali ovoj nahiji su oko 1470 godine prikljuceni Dubrovackoj nahiji.Zove se po srednjovjekovnom gradu Bobovcu.Spominje se 1503 godine kao i u raznim izvorima do kraja 18 stoljeca.Poznato je srediste srednjekovne Bosanske drzave

52) Nahija Lasva se prvi put spominje 1470 godine sve do 19 stoljeca.Srediste nahije postao je Travnik koji je od 1463-1475 godine bio nenastanjen pa je tada dat kao knezina nekom Stjepanu Brankovicu sa zadatkom da ga cuva i naseli,naravno vlasima.Da bi to ubrzali Turci su svo stanovnistvo Travnika oslobodili vanrednih poreza i nameta ali se on pored svega tog veoma sporo razvijao jer je bio izlozen uznemiravanju i napadima iz Jajca.Godine 1485 godine imao je samo 11 Muslimanskih i 36 krscanskih porodica.Prva Travnicka dzamija nosila je ime sultana Mehmeda II pa je prema tome podignuta prije 1480 godine.1485 je Travnik bio pazar(trg) negdje krajem 16 stoljeca postao je kasaba i srediste Brodskog kadiluka

53) Nahija Vranduk.Kao Turska tvrdjava spominje se Vranduk 1469 godine.Dalje mu nema spomena sve do 1516 godine kada se prvi put javlja i kao nahija.Tada je grad Vranduk imao posadu kojem je zapovjedao dizdar Ali-aga.Ova se nahija spominje u sastavu brodskog kadiluka sve do kraja 16 stoljeca.Kasnije se spominje kao tvrdjava u Zenickoj nahiji

54) Nahija Maglaj dobila je svoje ime po istoimenom gradu koji je poznat jos od 1408 godie.I grad i nahija se spominju u turskoj vlasti prvi put 1485 godine.Tada je selo imalo 32 porodice.Maglaj su tad naseljavali vlasi koji su dosli izvana i tu se nastanili.Tada ih je bilo popisano 90 porodica.Srediste nahije bilo je u Maglaju

55) Nahija Ozren.Planina Ozren s naseljima na njoj i njenim padinama predstavljala je u pocetku turske vlasti posebnu vlasku nahiju koja se spominje od 1516-1574 godine.U toj nahiji spominju se 1562 godine sela Bresnica,Pridol.Ostruznica.Pripadala je Brodskom kadiluku sve do druge polovine 16 stoljeca.Kasnije se ne spominje pa je vjerovatno ukljucena u Maglajsku nahiju

56)Nahija Usora ili Tesanj javlja se 1516 godine a zapremala je porjecje istoimene rijeke i nije odgovarala srednjovjekovnoj zupi Usora.U njoj su 1562 godine bila sela Gracanica,Gomionica..itd.Srediste nahije kao i srednjovjekovne zupe bio je grad Tesanj koji su Turci zauzeli prije 1489 godine a ne 1520 godine kako se dosad mislilo.Tad je bio u Turskoj vlasti zajedno s Maglajem i Zepcem.Drzali su ih vlasi koje su pripadali carskom hasu.Ova se nahija do 1535 godine protezala lijevom stranom Bosne sve do Dobora tako da se u njoj nalazio i grad Doboj.Pripadala je Brodskom kadiluku do 1566 godine kada je osnovan Tesanjski kadiluk

57) Nahija Trebetin bila je vrlo malena.Spominje se 1516 i 1528 godine a nalazila se negdje u Usori.Na podrucju te nahije spominju se 1562 godine sela Musici,Domoselice i Ormanica

58)Nahija Belgrad ili Dlamoc odgovara staroj zupi Dlamoc(Glamoc).Prvi put se spominje 1516 godine kao vlaska nahija u kadiluku Neretva.Tada je u ovoj nahiji bilo 9 dzemata vlaha s svega 32 porodice i 8 samaca u 5 sela a placali su 1760 akci.Poslije tog pripojena je skradinskom kadiluku u kome se spominje 1550 i 1574 godine.Kasnije je pripadalo Novoselskom kadiluku

59) Nahija Saramise zapisana je sasvim jasno u prvom obliku mnogo puta u raznim Turskim izvorima.Spominje se od 1516 do 1711 godine.Spominje se u predjelima kraj grada Livna a mnogi to vezuju za Grahovo.Spominju se lokaliteti 1528 godine imena Sajkovici,Crna Suma.U njoj se 1528 godine nalazila i crkva svetog Ivana

60) Nahija Grahovo prostirala se preko istoimenog polja sjeverozapadno od Livanjskog polja.Srediste nahije bilo je u istoimenom mjestu na Dalmatinskoj granici koje i danas glavno mjesto Grahova polja.Ova nahija se spominje prvi put 1528 godine kao vlaska nahija u Skradinskom kadiluku ali je osnovana svakako ranije i pripadala prvo kadiluku Neretva

61) Nahija Kupres spominje se prvi put tek 1516 godine u sastavu kadiluka Neretva,kao i 1528 godine.U toj se nahiji nalazilo 12 dzemata vlaha u isto toliko sela u kojim je bilo 79 porodica i 17 neozenjenih vlaha.Starjesina jednog sela je bio Musliman, sin Muslimana.Kupreska nahija ostala je u sastavu ovog kadiluka do kraja 16 stoljeca a onda je prikljucena akhisarskom sandzaku

62) Nahija Skoplje ili Uskopje s gradom Susidom poznata je od 1469 godine ali se ne zna sta je bilo s njom sve do 1501 godine kada je definitivno potpalo pod Tursku vlast.Drugi put se spominje 1516 godine i tad je imala 24 sela naseljena iskljucivo vlasima koji su bili rasporedjeni u 24 dzemata.Na celu prvog dzemata nalazio se vojvoda Vojin, a na celu drugog knez Nikola, sin Vladislavov.Placali su 8920 akci

63) Nahija Prusac.Srednjovjekovna zupa Skoplje bila je pod turskom vlascu podijeljena u 2 nahije Skoplje s Susidom i Prusac koje je obuhvatao Donje Skoplje.Danasnji Prusac se je u srednjem vijeku zvao Biograd pa su ga Turci nazvali Akhisar.Ova nahija se prvi put spominje tek 1540 godine.Tada je pripadao kadiluku Neretvi

64) Nahija Janj prozvala se po istoimenom predjelu rijeke, desne pritoke Plive.Prvi put se spominje 1540 godine a nastala je svakako znatno ranije.Srediste nahije je bilo u mjestu Janju.Pripadalo je prvo kadiluku Neretvi a zatim Akhisaru

65) Nahija Soko.Zupa u kojoj je lezao grad Soko zvala se je Pliva.Spominje se od Porfirogenita do 1434 godine.Nahija se zvala Soko po glavnom gradu te zupe..Lezao je na lijevoj obali Plive a poznat je od 1363 godine.Turci su ga prvi put zauzeli 1463 godine,drugi put 1496 godine a definitivno 1518 godine.Spominje se prvi put kao nahija 1528 godine prostirala se od Plive prema sjeveru desnom stranom rijeke Sane.Drugi put se spominje 1540 godine.Pripadala je kadiluku Neretvi a poslije 1580 godine Akhisarskom kadiluku

66)Nahija Golhisar ili Jezero.Premda je grad Jezero na Plivi poznat od 1477 godine pod tursku vlast je dosao definitivno 1518 godine.Prvi se put spominje kao nahija 1528 godine.Pripadala je kadiluku Neretvi a poslije 1580 godine Akhisarskom kadiluku,dok kasnije nije postalo sjediste posebnog kadiluka

67) Nahija Sana ili Kljuc.U porjecju rijeke Sane bilo je u srednjem vijeku nekoliko zupa koje su tokom 16 stoljeca pretvorene u odgovarajuce nahije.Prva se javlja nahija Sana,koja odgovara istoimenoj zupi a spominje se 1528 godine pod imenom Sana i u njoj varos Kljuc pod istoimenim srednjovjekovnim gradom poznatim od 1322 godine kada je bio srediste srednjovjekovne zupe Banica.U tursko doba Kljuc je bio srediste Sanske nahije koja se stoga ponekad zove i kljuckom nahijom.Banica se u Tursko doba vise ne spominje.Iako se spominje 1528 godine ona je sigurno nastala nesto prije

68) Nahija Sanica odgovara staroj istoimenoj zupi koja se prostirala u porjecju rjecice Sanice,lijeve pritoke Sane.Zupa je poznata od 1305 godine a nahija se prvi put spominje tek 1574 godine i to na teritoriji kamengradskog kadiluka ali je osnovana svakako ranije i bila u sastavu kadiluka Neretva

69) Nahija Blagaj.Stari grad Blagaj na Sani cije ime nosi ova nahija bio je u turskoj vlasti od 1512 godine pa je ova nahija nastala negdje sredinom 16 stoljeca kada se prvi put i spominje u izvorima

70) Nahija Bilaj dobila je ime od Bilaja/Bjelaja glavnog mjestau Bilajskom Polju u sjeverozapadnoj Bosni izmedju ogranaka Osjecnice i Gonac planine.Ova nahija spominje se prvi put 1540 godine pod imenom Bilaj zatim 1559 godine zajedno s Blagajem kao nahija Bilaj-Blagaj.Isto tako i kasnije sve do 18 stoljeca

71) Nahija Vodenica,danas Vodjenica prostirala se u okolini Bosanskog Petrovca a spominje se tek 1574 godine.Kako je taj kraj dosao pod tursku vlast znatno ranije ova je nahija i znatno starija.U ataru te nahije spominje se 1574 godine i selo Varosiste

72) Nahija Unac odgovara staroj istoimenoj zupi u porjecu Unca, desne pritoke Une.Prvi put se spominje 1528 godine a zatim 1540 godine u sastavu kadiluka Neretva.Tada je gravitirala Bilaju.Poslije 1562 godine pripadala je kadiluku Novoselu

73)Nahija Srb prostirala se u izvoristu rijeke Une a nazvana je po svom sredistu Srbu.glavnom mjestu stare Unske zupe i srbske nahije.To mjesto poznato je jos od 1245 godine.Drugi put se spominje 1322 godine.Nahija Srb se prvi put spominje 1540 godine a zatim 1550 godine

74)Nahija Zupci.Predjeli ispod juznog dijela Konavala svao se prvo Vrsinje a od 1305 godine spominje se i pod imenom Zupci svakako po istoimenom stocarskom bratstvu.U turskim izvorima 1466 godine to znaci da je tad postojala i istoimena nahija.Zupci su s Lugom i Popovom bili 1482 pogranicni predjeli Hercegovackog sandzaka prema Vlatkovoj Hercegovini

75) Nahija Vrm ili Klobuk upisana je 1477 godine kada se prvi put spominje kao nahija Klobuk koji pripada Vrmu.Vrm je stara zupa poznata od 10 stoljeca a Klobuk je bio njen grad.On je 1477 godine imao posadu pa je prema tome definitivno tad i dosao pod vlast turaka.Jos u 14 stoljecu postali su Korjenici gospodari te zupe pa se je ona nazivala ponekad po toj porodici Korjenici.Tako se ponekad zove ova nahija.U toj nahiji se je 1472 godine nalazio jedan dzemat vlaha,sigurno Korjenica

76) Nahija Ljubomir odgovara istoimenoj zupi koja se prostirala sjeverno od Trebinjskog kraja.Tu zupu spominje vec Dukljanin.Turci su je posjeli u jesen 1465 godine a kao nahija spominje se 1477 godine

77) Nahija Rudine je identicna s istoimenom Dukljaninovom zupom u Travuniji istocno od Bilece.Spominje se prvi put 1477 godine kada je u njoj jedan dzemat vlaha bez vojvode i kneza.Srediste nahije bilo je u Bilecoj.Sastavni je dio Novskog kadiluka izmedju 1557-1589 godine.Kasnije je pripojena Cernickom kadiluku u kome se spominje 1646 godine

78) Nahija Ridjani nazvala se po istoimenom stocarskom bratstvu poznatom od 1430 godine.Spominje se prvi put 1477 godine ali kako su Ridjani imali subasu Sirmerda jos 1466 godine te je sasvim jasno da je nahija tad i formirana.Ona je 1477 predstavljala vlasku nahiju u kojoj su vlasi bili organizovani u tri dzemata.Srediste nahije bilo je u Grahovu pa se stoga i nahija nazivala Grahovo

79)Nahija Gracanica ili Niksic upisana je 1477 godine prvi put medju vlaske nahije kao nahija Gracanica koja se drugacije zove Niksic.Prvo ime dobila je po rijeci Gracanici u Niksickom Polju.Godine 1477 bilo je u toj nahiji dva dzemata vlaha.Na celu jednog dzemata stojao je vojvoda.Ovu nahiju treba razlikovati od nahije Onogosta koje se spominje 1469 i 1477 godine kao i od nahije Niksic u Bosanskom sandzaku i Novopazarskom vilajetu

80) Nahija Rojci spominje se prvi put 1477 godine.Tad je bila naseljena vlasima koji su bili organizovani u jednom dzematu s 51 porodicom ili kucom

81) Nahija Komarnica zvala se 1477 godine jos i Drobnjaci pa je vec po tom jasno da prvo ime dolazi od istoimene rijeke i predjela a drugo od imena starog i velikog stocarskog bratstva poznatog od 1285 godine koje je 1477 godine bilo rasporedjeno u 17 dzemata ili katuna.Na celu jednog dzemata nalazio se knez

82)Nahija Donji Vlasi spominje se prvi put 1473 godine.Tad je bila naseljena vlasima na cijem celu je bio jedan vojvoda i knez.Ova nahija prostirala se izmedju Trebinjske i Popovske nahije s druge strane te rijeke Trebisnjice i dubrovacke teritorije.Glavno mjesto Donjih Vlaha bila je Svitava poznato od ranije a spominje se i 1477 godine

83) Nahija Piva.Dukljaninova zupa Piva spominje se 1477 godine kao vlaska nahija pod dva imena Piva i Banja.Tad je imala 19 dzemata vlaha i jednog kneza

84) Nahija Banjani nazvana je tako po istoimenom predjelu na hercegovacko-crnogorskoj granici a ovaj opet po starom istoimenom stocarskom bratstvu koje se tu sigurno spustilo iz Banje.Banjani se spominju vec 1319 godine.Turci su zauzeli Banjane i Korita 1466 godine i povjerili ih jednom subasi.Tad je vjerovatno i nastala ova nahija ali se ona u Turskim izvorima spominje tek 1477 godine

85) Nahija Gornja Moraca.Medju zupama Podgorja, Dukljanin spominje i Moracu u podrucju istoimene rijeke koja se 1477 godine djelila na dvije vlaske nahije Gornju i Donju Moracu.Prva se prostirala u gornjem toku rijeke Morace.Ona je 1477 godine imala jedan dzemat vlaha s vojvodom na celu

86) Nahija Donja Moraca sastojala se u donjem toku rijeke Morace.Imala je dva dzemata vlaha.Ovom su dzematu pripadala i 4 dzemata vlaha nahije Bjelopavlovici a spominje se prvi put 1477 godine kao vlaska nahija.Na celu prvog dzemata nalazio se vojvoda

87)Nahija Dubrave upisana je 1469 godine kao pusti predio.Pocitelj glavno stratesko uporiste u toj zupi podignut je u prvoj polovini 15 stoljeca i drzala ga je Ugarska posada sve do 1471 godine kada ga je zauzeo hercegovacki sandzakbeg Hamza-beg.Turska vlast je tad brzo pokorila sve do usca Neretve,Dubrave se prvi put upisuju kao naseljena nahija 1477 godine kad je tamo bilo 19 dzemata vlaha.Tu se nalazio dzemat vojvode Radivoja i njegovih drugova.Pretpostavlja se da je to bio Radivoj Vlatkovic najbolji muz u Dubravama kako pise to na njegovom stecku u selu Oplicici.On je 1477 godine drzao nekoliko mezri u podrucju Popova,Luke,Pocitelja,,Vidoske,Blagaja i drugih nahija

88) Nahija Ljubinje spominje se u turskim izvorima prvi put 1469 godine kao pusta, zatim 1477 s selom Prakosa.A treci put 1519 godine i u njoj selo Osoje

89) Nahija Burnaz/Burmaz spominje se krajem 15 stoljeca kao vlaska nahija s 11 dzemata vlaha.Na celu prvog nalazio se Obrad,sin Tvrtkov.Glavna sela njegova dzemata bila su sela Ubosko i Hrasno.Na celu jednog dzemata nalazio se vojvoda.Naziva se po vlasima Burmazima poznati od 1305 godine.Gdje im je bilo sjediste, jos se ne zna

90) Nahija Ljubuski.Ne zna se kad su Turci tacno zauzeli grad Ljubuski ali je sigurno da je to bilo poslije 1468 a prije 1477 godine kada je imao tursku tvrdjavu s jakom posadom.Medju tom nahijom javlja se i selo Ljubuski ispod grada sto upucuje da je on dosao pod tursku vlast i nesto ranije

91) Nahija Duvno ili Rog.Odgovara staroj Duvanjskoj zupi.Glavni grad te zupe bio je Rog koji je lezao na granici Roskog polja prema jugu sto se prostire jugozapadno od Duvanjskog polja.Prvi put se spominje 1477 godine pod imenom Rog a kasnije i pod imenom Duvno.Rog se prvi put javlja 1444 godine u posjedu hercega Stjepana.U tursko doba se javlja 1477 godine, zatim 1503 godine oba put kao utvrdjen grad.Posadu je imao i 1519 godine

92)Nahija Osanica lezala je u porjecju istoimene rijeke izmedju nahije Bistrica i Gorazde.Poznata je od 1469 godine.Ranije je svakako predstavljala istoimenu zupu.Gdje je bilo srediste ove nahije se ne zna

93) Nahija Bistrica odgovara istoimenoj zupi u porjecju Bistrice lijeve pritoke Drine.U nju su spadali gradov Prilep,Ostrovica a mozda i grad Bistrica ali se u popisima 1469 i 1477 godine spominje samo nahija Bistrica i u njoj stari trg Ustikolina koja je 1469 godine imala 60 porodica i 21 neozenjenog a 1477 82 porodice i 11 neozenjenih krscana

94) Nahija Gorazde.Gorazde je poznato jos od 1383 godine a zupa od 1444 godine.Nahija se prvi put spominje 1469 godine i u njoj trg Gorazde poznat od 1415 godine sa 144 porodice i 115 neozenjenih kao srediste nahije.Grad Novi se ne spominje

95) Nahija Zagorje dobila je svoje ime po predjelu izmedju gornje Neretve i Drine koje je predstavljao staru istoimenu zupu.Nahija se spominje prvi put 1469 godine.Stari gradovi Veletin i Obalj se poslije 1469 godine ne spominju

96)Nahija Todjevac nazvana je po gradu sto je lezao ljevo od Sutjeske bilizu Tjentista gdje se danas nalazi planina i selo istoimenog imena.Grad je poznat od 1398 godine.Srednjovjekovna zupa u kojoj je bio Todjevac zvala se Drinavljevo poznata od 1405 godine.Spominje se prvi put 1469 godine

97) Nahija Viseva odgovara istoimenoj srednjovjekovnoj zupi koja se prostirala u izvorisnom dijelu rijeke Neretve.Spominje se prvi put 1469 godine.Glavno mjesto zupe bilo je Ulog.u toj nahiji se 1469 i 1477 godine spominju sela Borac,Trnovi i Strane koja postoje i danas

98)Nahija Kom se podudara s Dukljaninovim tekstom o podgorskoj zupi Com.Lezala je odmah iza Viseve na zapad kako to upucuju brojni toponimi koje se spominju 1469 i 1477 godine poput Ribara,Dobretica,Racice,Janjine..itd

99) Nahija Neretva u zemlji Hercegovoj predstavljala je stari dio zupe Neretva na lijevoj gornjoj strani Neretve oko danasnjeg Konjica.Srediste te nahije bio je trg Biograd koji je 1469 godine imao 13 porodica i 4 neozenjena stanovnika

100)Nahija Nevesinje odgovara staroj zupi.Spominje se prvi put 1469 godine s vojvodom Huseinom.Nevesinje spominje i pop Dukljanin kao jednu od zupa Podgorja.Glavni grad te zupe u srednjem vijeku bio je Vinacac poznat od 1435 godine.Najznacanije naselje Nevesinjske nahije u 15 i 16 stoljecu bio je Biograd koji postoji i danas a poznat je od 1436 godine.U njemu se 1454 godine spominje Kastel.Prvi put se u turskim izvorima javlja 1469 godine kao selo sa 132 porodice i 24 neozenjena.Godine 1477 trg Biograd je imao samo 13 kuca.U ovoj nahiji se spominje i selo Zobdol 1469 godine koje se je kasnije razvilo u kasabu

 

101)Nahija Blagaj obuhvatala je grad i podrucje oko starog grada Blagaja.Prvi put se spominje 1469 godine sa nekoliko naselja.Cudno je da popisi iz 1469 i 1477 godine ne spominju broj kuca u Blagaju koji je bio srediste nahije i citavog kadiluka,dok je njegovu podgradju selu Blagaju upisano samo nekoliko kuca

102)Nahija Trebinje odgovara istoimenoj srednjovjekovnoj zupi a ne citavoj staroj oblasti Trebinjskoj.Spominje se prvi put 1469 godine ali je svakako starija kad je vec 9/4/1467 spominje subasa u Trebinju.Subasa Trebinja pominje se sve do kraja 1470 godine.U toj nahiji spominje se selo Micevo a nema grada Miceva.U medjuvremenu od 2-11/2/1471 i sve do 25/9/1473 ova nahija je bila u vlasti hercega Vlatka zajedno s nahijama Popovo.Kasnije je oko 1482 godine granicila s ostatcima teritorija hercega Vlatka

103)Nahija Popovo upisana je u turski defter 1469 godine pod imenom Popovska.Odgovara staroj istoimenoj zupi koja je dosla pod tursku vlast prije 12 Novembra,1467 .16/7/1468 slao je herceg Vlatko svoje ljude da pljackaju Popovo.Dalje je dijelila sudbinu Trebinjske nahije

104)Nahija Vidovska ili Vidoska odgovara srednjovjekovnoj zupi Vidovu Polju koja se prostirala u porjecju rijeke Bregave koja se nekad zvala Vidostica ili Vidova rijeka dok je nahija nazvana po srednjovjekovnom gradu Vidoskom ili Vidovskom kako se nekad zvao Stolacki grad pa su ga Turci stoga zvali grad Vidoski.Kasnije se je i Stolacka kapetanija zvala Vidoskom kapetanijom.Srediste nahije bilo je u Stocu koji je poznat iz srednjeg vijeka

105)Nahija Dabri je istovjetna s starom zupom koju spominje Dukljanin.Spominje se prvi put 1469 godine a drugi put 1477 godine.U toj nahiji se 1469 godine spominje i selo Predol koje je do sredista 17 stoljeca razvilo u malu kasabu koju spominje Evlija Celebija

106) Nahija Konac polje odgovara istoimenoj maloj zupi poznatoj 1406 godine na kraju Nevesinjskog polja.Prvi put se spominje 1469 godine.Kao srednjovjekovna zupa smatrana je dijelom Nevesinja pa je vjerovatno tako bilo i u tursko doba jer se rijetko spominje samostalno iako se odrzalo do kraja 18 stoljeca.Glavno mjesto ove zupe u srednjem vijeku bilo je selo Zaborani koje se spominje i 1477 godine

107)Nahija Fatnica je identicna s starom istoimenom zupom izmedju Stoca i Bilece.Ona se u srednjem vijeku spominje cesto a u turskim izvorima tek od 1469 godine ali rijetko.Zanimljivo je da je u Turskim izvorima zapisana u obliku Vatnice 1469

108)Nahija Gacko odgovara staroj Gatackoj zupi u oblasti Podgorja.Zupa je poznata od 12 stoljeca a kao nahija spominje se prvi put u popisu iz 1469 godine i u njoj trg Cernica sa 81 porodicom i 18 neozenjenih.Tu nema grada Kljuca vise Cernice pod cijim je nadzorom stajao najvazniji trgovacki put Dubrovnik-Trebinje-Gacko-Cemerno-Foca.Pored Blagaja Kljuc je dao najjaci otpor Turcima i ne zna se kad je definitivno pao u njihove ruke.Cernica je 1469 godine bila Turska ali se ne zna ciji je tada bio Kljuc

109)Nahija Mostar spominje se u izvorima tek 1460 godine u obliku Mostar-Kopruhisar ili utvrda na mostu sa istoimenim trgom koji je tada imao 19 kuca.To je zasad najstariji spomen Mostara pod njegovim danasnjim nazivom.On se krajem 15 stoljeca zvao jos i Most i Mostici.Turski naziv se kasnije ne spominje.Nahija je dobila ime po gradu a prostirala se i na teritoriji srednjovjekovne zupe Blato jer se na teritoriji ove nahije spominju mnoga sela koja su nekad pripadala toj srednjovjekovnoj zupi.Interesantno je da trg(pazar) Mostar ni 1477 godine nije imao vise od 19 krscanskih kua i 1 neozenjenog krscanina.Prihodi Mostara spadali su u sandzakbegov has

110)Nahija Dreznica odgovara istoimenoj maloj srednjovjekovnoj zupi sto se prostirala u porjecju Drezanke desne pritoke Neretve.Kao zupa spominje se od 1408 godine a kao nahija od 1469 godine kada je predstavljala jedinu nahiju u Hercegovini na zapadnoj strani Neretve

111)Nahija Onogost zapisana je u obliku Onogoste a odgovara istoimenoj zupi Dukljaninova Podgorja.Prvi se put spominje 1469 godine pod gornjim imenom.Isto tako se 1477 godine javlja paralelno s Hercegovackom nahijom Niksic koja se drugacije zvala Gracanica pa se prema tome radi o dvije zasebne nahije

112)Nahija Dubrava odgovara istoimenoj staroj zupi.Premda su Madjari drzali Pocitelj ranije vjerovatno glavni grad stare zupe Dubrave sve do 1471 godine.Turci su ovu zupu upisali u svoj tefter jos 1469 godine kao nahiju sa 16 sela koja su tad bila pusta.

113) Nahija Visegrad dobila je ime po istoimenom gradu.Mjesto je poznato od 1449 godine a tvrdjava Visegrad spominje se tek pod Turcima prvi put 1469 godine kada je imala posadu ali je svakako postojala i ranije kad je vec pocetkom 1462 godine postojao i Visegradski kadiluk.Nahija je obuhvatala grad,obje varosi i blizu okolinu Visegradsku.U njoj je bilo i selo Sasi koje je spadalo u carski has sto znaci da je tad i ovaj rudnik bio eksploatisan.Visegrad je bio sjediste ne samo ove nahije nego starog vilajeta Pavli i kadiluka zemlje Pavlovica i Kovacevica

114) Nahija Dobrun.Od 1420 godine spominje se podgradje Dobrun ili Sotto Dobrun pa je tada svakako postojao i istoimeni grad.On je morao imati i svoju zupu kada se vec 1469 godine spominje nahija Dobrun.Turci su u grad postavili posadu prije 1469 godine.Ona je tu bila i 1516 godine.U ovoj nahiiji nalazila se i predturska varos Priboj koja je 1463 godine oslobodjena svih obaveza s tim da njihovi stanovnici cuvaju derbend.U toj nahiji nalazio se 1485 godine timar Gerz Eljasa koji je mislim historijska licnost Djerzelez Alija

115) Nahija Hrtar prostirala se u predjelu istoimenog grada na Drini kod danasnjeg sela Staribroda.Ni grad ni zupa ne spominju se nigdje.Tu su Turci zatekli trg Hrtar sa 81 porodicom i 20 neozenjenih.Grad je bio sjediste ove male nahije koja se spominje od 1469 godine do kraja 18 stoljeca

116)Nahija Brodar prostirala se u podrucju istoimenog srednjovjekovnog grada na lijevoj strani Drine iznad usca Lima,blizu Medjedje,zeljeznicke stanice na pruzi Sarajevo-Beograd via Visegrad.Ivanis Pavlovic je 1442 izdao jednu povelju za Brodar.Oko 1446 godine ovdje se je izvozila i olovna ruda.Stoga je i sultan imao svoje hasove.Nahija se javlja prvi put 1469 godine pa dalje sve do 18 stoljeca.U njoj je 1485 bio timar visegradskog kadije

117) Nahija Praca-Cataldza.U poznatoj povelji Bele IV iz 1244 godine u kojoj se navode posjedi katolicke biskupije u Bosni spominje se medju ostalim i Praca.Spominje se prvi put kao nahija 1469 godine.Vaznija naselja u nahiji Praca te 1469 godine pored Prace sa 74 porodice i 15 neozenjenih jos sela Vrhpraca.Grabovica i Kamenica

118) Nahija Borac u donjem toku rijeke Prace blizu zeljeznicke stanice Mesici vide se i danas prostrane rusevine Borca, glavnog grada zemlje Pavlovica.Poznat je od pocetka 15 stoljeca a od 1421 godine spominje se prvi put.Svakako je i stariji od tog.Nahija se odrzala do kraja 19 stoljeca.Glavna naselja u toj nahiji 1469 godine bile su varos sa 90 porodica i 26 neozenjenih. i trg Rogatica sa selom Ustipraca koje je imala 44 porodice i 8 neozenjenih

119) Nahija Mokro ili Glasinac.Vec 1402 godine javlja se prvi put ovo ime kao karavanska stanica u vlasti Kosace a 1426 godine to je ocito podrucje Pavlovica pa je stoga i nahija Mokro 1469 godine smatrana sustavnim dijelom zemlje Pavlovica.Ona se ponekad spominje i kao Glasinac po obliznjem planinskom masivu.Te 1469 godine kada se prvi put spominje nalaze se samo 4 sela u ovoj nahiji:Pridvorica,Mijosic,Kosutica i Strmac

120) Nahija Bogazi Yumru, prokleti klanac ili Pale.Spominje se 1469 godine kao mala nahija.Prije je bila u zemlji Pavlovica.Imala je samo 6 sela od kojih se jedno zove Podgradje

121) Nahija Olovci odgovara srednjovjekovnoj zupi Olovci u podrucju stare rudarske varosi Olova koje je 1469 godine imalo 126 porodica i 30 neozenjenih.Spominje se prvi put 1469 godine pa sve do kraja 19 stoljeca.S juzne strane je granicila s nahijama Borac i Studena pa su joj pripadala i sela po sjevernim obroncima Romanije koja se spominju 1471 godine.U toj nahiji postojao je 1469 godine pazar Zrnovnica sa 38 porodica i 3 neozenjena sada ne postoji i selo Knezina sa 13 porodica i 2 neozenjena i placalo 1623 akce koje se kasnije razvilo u kasabu i selo Tekmir danas Sahbegovici pod Romanijom.Srediste nahije bilo je u Olovu koje su Turci eksploatalisali jos od 1463 godine.Olovci su predstavljali najsjeverniju zupu u zemlji Pavlovica izmedju Kraljevih zemalja s jedne strane i oblasti Kovacevica s druge

122)Nahija Volujak spominje se 1469 godine medju nahijama zemlje Pavlovica.Na podrucju te nahije nekad je postojao i grad Volujak koji se spominje 1469 godine kao napusten

123) Nahija Vratar prostirala se na desnoj strani Drine graniceci s juga visegradskom a sa zapada borackom nahijom u porjecju Zepe, lijeve pritoke Drine.Oko 5 km sjeverno od usca Zepe postoji i danas selo Vratar koje je 1469 godine predstavljalo trg s 32 porodice i 4 neozenjena clana.Iznad tog sela na oko 400 metara visokom grebenu sto strsi iznad desne obale Zepe uzdigao se grad Vratar cije se rusevine vide i danas.Spominje se 1436 kao sastavnio dio srednjovjekovne Bosanske zupe a kao nahija prvi put 1469,1485 i 1489 godine kada su u toj nahiji bili timari Prijepoljskog kadije i Mumina seraskera vilajeta Pavli a 1528 godine zijamet Murat vojvode,cehaje Husref bega.Nahija se spominje sve do kraja 18 stoljeca

124)Nahija Trebotic odgovara srednjovjekovnoj zupi Bosne Treboticu koji se javlja negdje oko 1350 tih godina prvi put.U Turskim izvorima se spominje prvi put 1469 godine a u njoj utvrdjen grad Kljucevac i selu Sutiska ali se sad ni grad ni nahija ne mogu ublicirati.Njena teritorija je kasnije ukljucena u nahiju Osat.Grad Kljucevac imao je posadu i 1485 godine

125) Nahija Birce ili Birac javlja se tek 1485 godine ali je morala postojati ranije.Naziv Birac nosi danas sira okolina Vlasenice i dijeli se na Donji i Gornji Birac.Gornji Birac je predio oko Zelenog Jadra,od Bukovice do Zaklopace.Donji Birac je zapadno od Vlasenice oko Drinjace i njene pritoke Tisce do Perinja.Nahija Birac nalazila se je u predjelu srednjeg i donjeg toka Jadra sve do Drinjace.Srediste te nahije bila su sela Gojkovic,bastina kneza Gojaka i Kovacici u kojem je oko 1463 godine podignuta Nova Kasaba pa prema tome ova je nahija odgovarala predjelu koje narod danas zove Gornji Birac.U nahiji su 1485 godine vlasi bili organizovani u 16 dzemata

126) Nahija Osat.U srednjem vijeku se spominje Osat 1426 godine.Kao nahija Smederevskog sandzaka se spominje prvi put 1475 godine u turskim izvorima.Kasnije je pripala Srebrenickom kadiluku

127)Nahija Kresevo nosi ime srednjovjekovnog grada koji je 1434 godine imao svoje podgradje a mozda i svoju zupu iako se ona ne spominje.Kao nahija se prvi put javlja 1469 godine.U Nahiji Kresevo bio je utvrdjeni grad Kresevo i srebreni rudnik.Pomocni rudnici srebra su mu bili tada Dusina i Dezevice.U stari kraljevski grad su Turci odmah postavili posadu koja je tu bila i 1469 godine.Grad se spominje i 1503 godine ali je napusten izgleda oko 1489 godine kada je utvrdjen Dubrovnik

128)Nahija Hvojnica danas Fojnica javlja se pocetkom 1400 godine i do 1500 godine je postao najznacajnije trgovacko mjesto u Bosni ali se ne spominje kao zupa.1469 godine se spominje prvi put kao nahija i njoj trg Fojnica sa gvozdenim majdanom i samostanom.Tada je bila najvece naselje u Bosni 329 porodica i 20 neozenjenih stanovnika.Toj nahiji je pripadalo i staro rudarsko selo Ostruznica

129) Nahija Brod nosi ime srednjovjekovne zupe koja se prvi i jedini put spominje 1244 godine.Glavna sredista nahije Brod te 1469 godine kada se prvi put javlja su bili trgovi Kakanj i Bzenica koji je ranije pripadao zupi Trstionica.Jedini utvrdjeni grad u ovoj nahiji bio je Vranduk na lijevoj obali Bosne poznat od 1410 godine

130) Nahija Pribic ili Kamenica javlja se prvi put 1469 godine.Poznato je rudarsko podrucje.Te godine se javljaju u toj nahiji i sela Magulica,Radicevic i Blaska.Pripadala je Kraljevoj zemlji 1489 godine

131) Nahija Jelaska.Zupa je potpuno sacuvala ime stare zupe koja se nalazila na lijevoj strani Krivaje suprotno od nahije Kamenice.Spominje se prvi put 1469 godine i u njoj sela Krusevo i Dolnje Podgorje gdje se vadilo olovo

132) Nahija Kladanj ili Klanac seslo prvi put se spominje 1469 godine a u njoj trg Cetvrtkoviste.37 godina kasnije spominje se brdo Kladanj na putu za Usoru pa je mozda vec tad i postojalo naselje Kladanj

133) Nahija Rzane spominje se od 1455 do 1489 godine.Predstavljao je posebnu nahiju Novopazarskog kadiluka i u njoj trg Rzane naseljen s 47 porodica,3 neozenjena i 4 udovice u carskom hasu.Ovoj nahiji pripadala su tada sela:Goranci,Morgoli.Crnica,Podstina,Krpci,Zajce,Donja Trepca,Dobrojevici,Prosinje,Doljani itd

134)Nahija Novi Pazar.Podignuta je u istoj nahiji Rasu.Varos Novi Pazar je za dvije decenije izrasla u vece naselje i postala srediste istoimene nahije koja se prvi put spominje 1485 godine ali je osnovana vjerovatno nesto ranije kada je Novi Pazar postao sudsko-administrativno srediste citave oblasti.Novi Pazar je 1485 godine imao 5 Muslimanskih mahala(Pasajigitova,Murata subase,Kadina Mahala,Mentesalijeva i Dragomanova mahala u kojoj je bilo 167 porodica zatim 4 krscanske mahale sa 71 porodicom,3 neozenjena stanovnika,3 udovice koloniju dubrovackih trgovaca sa 2 porodice

135) Stara nahija Sjenica spominje se izricito u sastavu Novopazarskog kadiluka izmedju 1516 do 1572 godine.Postojala je srednjovjekovna zupa Senicah koja je bila pogranicno podrucje Bosne i Srbije.V Senicah je bila neka vrsta moderne ”carine” izmedju te dvije drzave.Naseljena je vlasima

136) Zupa Moravica spominje se od 1485 godine kao vlaska nahija u sastavu novopazarskog kadiluka.16 vlaskih sela je prije pripadalo te 1516 godine hasu Bosanskog sandzakbega.Isto je pripadalo i 1530 godine

 

Ovaj spisak nije konacan.Postojalo je jos oko 20 tak nahija koje nisam prepisao medju njima je Rama..itd

 

No, ovo je kolektivni i najdetaljniji spisak svih nahija

 

Preneseno iz knjige Bosanski Pasaluk:Hazim Sabanovica

Čitaj više

Možda vas zanima...