Kaba Kulak Ibrahim Pasa 21/6-19/7/1716

Share

Redžeb 1128 godine.

Spomenuti je bio ćehaja Mehmed Numan Paše Ćuprilica. Ibrahim Paša je bio kratko vrijeme bosanski valija, pa je smijenjen. Samo u jednoj bosanskoj medžmui vidi se da je namjesto njega postao Bosanski valija Žepcak Ahmed Paša, ali to se ne može pouzdano dokazati. Spomenuti Ibrajim -pasa je kasnije u Beogradu pogubljen.

Autor: Salih Sidki Hadzihuseinovic Muvekkit
Knjiga: Povijest Bosne
Priredio: Jack/Anes

Čitaj više

Možda vas zanima...