Safvet-beg Bašagić (1870-1934)

Share

BasagicSafvet-beg Bašagić je rođen je 1870. godine i jedna je od najmarkantnijih ličnosti moderne bosanske i bošnjačke književnosti i začetnik bošnjačkog nacionalnog preporoda početkom 20. vijeka. Osnivač je mnogih listova, časopisa, i nacionalnih društava. Poznat je kao istaknuti pjesnik, prevoditelj, historičar, političar, i začetnik Bio je predsjednik Bosanskog sabora, utemeljitelj savremene bošnjačke politike, i moderne bošnjačke nacionalne svijesti. Safvet-beg Bašagić je 1900. publicirao Kratku Uputu u Prošlost Bosne od 1463. do 1850., koja je sve do pojave knjige Geneza Nacionalnog Pitanja Bosanskih Muslimana (Muhamed Hadžijahić) bila standard proučavanja Historije Bošnjaka. 1894. godine odaziva se pozivu da sudjeluje polaganju kamena temeljca Starčevićevom Domu, zbog čega biva prisiljen da položi maturu na Bečkom sveučilistu, gdje sluša orijentalne jezike i historiju. Predavao je arapski jezik na Sarajevskoj Velikoj Gimnaziji i osnovao bošnjačka društva Gajret, El-Kamer i Muslimanski Klub. U Beču dobiva doktorat iz orijentalnih jezika i historije Islama. Nakon toga, postaje profesor orijentalnih jezika na Zagrebačkom Sveučilištu, a u međuvremenu biva izabran za zastupnika i podpredsjednika Bosanskog sabora. Nakon Prvog Svjetskog Rata, Bašagić radi u Zemaljskom Muzeju do umirovljenja. Pisao je liriku (Trofanda, Izabrane pjesme), epske i dramske spjevove (Abdullah-paša, Boj pod Ozijom), historijske i književno-historijske studije (Gazi Husref-beg, Bošnjaci i Hercegovci u Islamskoj Književnosti, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj Carevini).

Biografija

Safvet-beg Bašagić rođen je 6. maja 1870. godine u Nevesinju. 1882. godine porodica mu se preselila u Sarajevo, gdje je završio ruždiju, a od 1885. do 1895. pohađao je sarajevsku gimnaziju. Od 1895. do 1899. slušao je orijentalne jezike i historiju na Bečkom univerzitetu.

Poeziju je počeo pisati još kao učenik sarajevske gimnazije, a na studiju u Beču priredio je za štampu prvu zbirku pjesama (Trofanda iz hercegovačke dubrave), a tada piše i prve znanstvene radove i prikuplja građu za historiju Bosne. 1. maja 1900. godine pokreće zajedno sa Edhemom Mulabdićem i Osmanom Nuri Hadžićem list Behar. Od 1900. do 1906. radi kao profesor arapskog jezika na sarajevskoj Velikoj gimnaziji. 1903. osniva društvo Gajret, a potom i društva El-Kamer i Muslimanski klub . 1907. pokreće list Ogledalo, a godinu dana kasnije odlazi u Beč i pristupa izradi disertacije “Die Bosniaken und Hercegovcen auf dem Gebiete der islamischen Literatur” koju je odbranio 1910. godine. Iste godine izabran je za zastupnika u Bosanskom saboru i odmah potom, poslije smrti Ali-bega Firdusa, imenovan je za predsjednika Sabora. Na tom položaju ga je zatekao i slom Monarhije. Nakon rata, od 1919. godine radi kao kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu sve do 1927. godine kada je umirovljen.

Umro je 9. aprila 1934. u Sarajevu i sahranjen u haremu Begove džamije.

 

 


Bibliografija

a – Izvorna

 • Trofanda iz hercegovačke dubrave (1890-1894). Vlastita naklada. Zagreb, 1896; – 2. izdanje. Vlastita naklada. Sarajevo, 1928.
 • Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (1463-1850). Vlastita naklada. Sarajevo, 1900; – Reprint izdanje. Zagreb, 1989.
 • Abdullah-paša. Dramski spjev u 4 čina iz XVIII vijeka. Vlastita naklada. Sarajevo, 1900.
 • Pod ozijom ili krvava nagrada. Dramski spjev iz XVIII vijeka u 3 čina (5 slika). Vlastita naklada. Sarajevo, 1905.
 • Misli i čuvstva. (Nove pjesme). Vlastita naklada. Sarajevo, 1905.
 • Gazi Husrevbeg. (U spomen četiristogodišnjice dolaska u Bosnu). Braća Bašagić. Sarajevo, 1907.
 • Uzgredne bilješke I. Pričice i dosjetke za mladež pribrao -. Braća Bašagić. Sarajevo, 1907.
 • Najstariji ferman begova Čengića. Vlastita naklada. Sarajevo, 1907.
 • Bošnjaci i Hercegovci u Islamskoj književnosti I. Vlastita naklada. Sarajevo, 1912.
 • Izabrane pjesme. Vlastita naklada. Sarajevo, 1913.
 • Opis orijentalnih rukopisa moje biblioteke. Vlastita naklada. Sarajevo, 1917.
 • Najstarija Turska vijest o Kosovskom boju. Vlastita naklada. Sarajevo, 1924.
 • Mevlud. Po muteber ćitabima spjevao -. Vlastita naklada. Sarajevo, 1924; – 2. dop. izdanje. Sarajevo, 1924; – 3. dop. izdanje. Sarajevo, 1931; – 4. dop. izdanje. Sarajevo, 1941; – 5. dop. izdanje. Sarajevo, 1942; – Al-Mawlid ‘An-Nabawiaš-Šarif. Bayrut, 1962. s. 21.
 • Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Matica Hrvatska. Zagreb, 1931.
 • Odabrane pjesme. Matica Hrvatska. Sarajevo, 1944.
 • Izabrana djela – priredio Muhsin Rizvić. I knjiga: Muhsin Rizvić: Pjesničko djelo Mirze Safveta; Lirika: II Prepjevi; O kniževnosti, Bibliografija i literatura. Svjetlost. Sarajevo, 1971, str. 266/302.
 • Bošnjaci i Hercegovci u Islamskoj književnosti. Prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine (i) Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. Prvi dio priredio I predgovor napisao Džemal Čehajić. Drugi dio priredio i napomene Amir Ljubović. Svjetlost. Sarajevo, 1986, str. 452.
 • Nizamul-Alem. Prijevod Safvet-bega Bašagića, a napisao Hasan Ćafi Pruščak. Sarajevo, 1919.
 • Omer Chayyam: Rubaije. Prijevod. Knjiga I. Vlastita naklada. Sarajevo, 1928; – 2. izd. Vlastita naklada. Sarajevo, 1928; – 3. izd. Priredio i predgovor napisao Alija Bejtić. Mladost. Zagreb, 1954.

 

Čitaj više

Možda vas zanima...