Srijeda, 6 Decembra, 2023

Ali-beg Firdus (1862-1910)

Share

Ali-beg Firdus (1862-1910) bio je bosanskohercegovački političar iz kasnog 19. i ranog 20. vijeka. Rođen je u Livnu. Potiče iz muslimanske i kapetanske porodice koja je upravljala Livnom od 1750. do 1835. godine. U Livnu je završio osnovnu školu (ruždiju), a ostalo obrazovanje sticao je sam. Čvrsta narav, politička nadarenost, patriotizam i široka popularnost doveli su ga na čelo bošnjačkog političkog pokreta. Prije toga se istakao u pokretu Bošnjaka za vakufsko-mearifsku autonomiju, gdje je, uz Džabića, izrastao u istinskog predvodnika Bošnjaka. Zajedno sa Srbima protestovao je protiv akta aneksije Bosne. Bio je narodni poslanik Bosanskog sabora i njegov prvi predsjednik.

 

 

Čitaj više

Možda vas zanima...