Subota, 9 Decembra, 2023

Jajce i Mostar školska 2016/2017 godina:Prvačići

Share

Sve je jasno.Ko je statisticki majstor

 

Mostar:Bosanski nastavni plan i program.Skolska 2015/2016 godina prvacici

Blagaj – 30
Mahala (OŠ Mujaga Komadina) – 28
Brankovac (IV OŠ) – 70
Šehovina (OŠ Mustafa Ejubović) – 102
Gnojnice – 39
Drežnica – 21
Bijelo Polje (sa nekoliko PO) – 53
Zalik (sa PO Gubavica) – 50
Šantićeva (VI OŠ) – 27
Podvelež 5 i Vrapčići  31

 

Bosanskii 456 prvacica

Hrvatski 550 prvacica

 

 Jajce 234 prvačića. Njih 78 nastavu pohađa u OŠ „13. rujan”, 18 ih prva znanja stiče u OŠ „Braća Jezerčić”, 83 prvačića nastavu pohađa u OŠ „Berta Kučera”, a 55 u OŠ „Jajce“.

OŠ „13. rujan” 78 ima 2 Bošnjaka
OŠ „Braća Jezerčić” 18 sve H
OŠ „Berta Kučera” 83 sve B
OŠ „Jajce“ ( nova škola nastala odvajanje od Berte) 55 sve Bošnjaci , prvačića ukupno 234 tj 140 B ili 59,8%

Čitaj više

Možda vas zanima...