Velika, Murina i Brezojevica u zaostatku

Share

Velika, Murina i Brezojevica u zaostatku ~ Sjeverni dio opštine Plav predstavlja tzv. zonu demografskog pražnjenja, gdje je narazvijenost znatno izraženija nego u južnom dijelu opštine PLAV – U stručnom izlaganju na okruglom stolu održanom u Murini o demografskim kretanjima na području opštine Plav, odnosno njenom sjevernom dijelu, prof. dr Marko Knežević naveo je da su ona vezana sa promjenama opštih političkih sistema i odnosa vlasti prema tom pitanju.

Što se tiče geografskih uslova, Knežević je naveo da su oni takoreći Bogom dani za razvoj turizma, šumarstva i poljoprivrede, ali su slabo ekonomski valorizovani. On je naveo primjer jednog funkcionera koji je trebalo da odobri neku investiciju u Plavu i koji je sa čuđenjem konstatovao: “Zaista je vještina biti siromašan u ovako prirodno bogatom kraju”.

– Još u doba karavanskog i kirajdžijskog saobraćaja ovaj kraj nije bio tako siromašan. I pored naturalnog karaktera proizvodnje davao je značajne viškove poljoprivrednih, naročito stočarskih proizvoda (mliječnih, mesa, stoke, kože). Danas, upravo u tim proizvodima čitavo ovo područje je deficitarno, pa se snabdijeva uvozom sa drugih tržišta – naveo je Knežević.

On je naglasio da je poslije Drugog svjetskog rata kretanje stanovnika u opštini Plav bilo uslovljeno ekonomskim razvojem, kao i razvojem društvenih djelatnosti, posebno razvojem obrazovanja, zdravstva i kulture.

– Kako je taj razvoj tekao usporeno i neravnomjerno dolazi do stagnacije i opadanja privrednog razvoja. U periodu od 1948. do 1971. godine broj stanovnika pokazivao je tendenciju blagog porasta, a od tada dolazi do postepenog opadanja. Opšte karakteristike biološke dinamike i demografskih kretanja u vezi su sa slabim ulaganjima u razvoj privrede što je uslovilo opadanje stope nataliteta i porast stope mortaliteta, a time i smanjenje prirodnog priraštaja i ukupnog broja stanovnika, što sve ima za posljedicu izražene depopulacione procese i demografsko pražnjenje tog prostora – naglašava Knežević.

On zaključuje da, gledano po svemu, sjeverni dio opštine Plav predstavlja tzv. zonu demografskog pražnjenja, gdje je i nerazvijenost znatno izraženija nego u južnom dijelu opštine.

Da bi se bar donekle ublažila neravnomjernost Knežević predlaže da je potrebno podsticajnim mjerama, posebno na planu izgradnje seoske infrastrukture i revitalizacije sela, omogućiti ubrzaniji razvoj mjesnih zajednica i sela Velike, Murine, Brezojevica.

Čitaj više

Možda vas zanima...