Statistički pokazatelji župe Nova Bila u 2007. godini

Share

Statistički pokazatelji župe Nova Bila u 2007. godini

Tijekom protekle 2007. godine, u župi Duha Svetog u Novoj Biloj, zabilježen je mali pad krštenih i vjenčanih, dok se broj umrlih povećao za razliku od prošle 2006. godine!

U 2006. godini u našoj župi kršteno je ukupno 54 osoba, 27 muških i 27 ženskih. U odnosu na 2006. godinu, u protekloj 2007. godini imamo pad broja krštenih za jednu osobu, ukupno krštenih u 2007. godini iznosi 53 osoba, 22 muških, 31 ženskih.

K tome, u 2007. godini 21 par crkveno se vjenčao, što je 2 para manje nego u odnosu na 2006. godinu.

Istovremeno u 2006. godini u našoj župi sahranjeno je ukupno 34 osoba, 23 muških i 11 ženskih. U protekloj 2007. godini sahranjeno je 40 osoba, 20 muških, 20 ženskih.

Čitaj više

Možda vas zanima...