Popis Opcine Tuzla 1600 do 1991

Share

popis opcine tuzla 1600 do 1991  * 1600. godine 506 kućanstava
o Muslimanskih 73,7%
o Kršćanskih 26,3%

* 1879. godine 5119
o Muslimani 3918 (76,54)
o Pravoslavci 947 (18,50)
o Katolici 237 (4,63)
o Židovi 17 (0,33%)

* 1885. godine 7189 stanovnika
o Muslimani
o Pravoslavci 1072 (14,91%)
o Katolici 795 (11,06%)
o Židovi 134 (1,86%)
o Ostali 17 (0,24%)
o Kućanstava 1577
o Odraslih muških stanovnika koji su zaposleni 2094 (29,13%)

* 1895. godine 10 227 stanovnika
o Muslimani 5984 (58,51%)
o Pravoslavci 1447 (14,15%)
o Katolici 2358 (23,06%)
o Židovi 360 (3,52%)
o Ostali 78 (0,76%)
o Stranci 2425 (23,7%)
o Strani jezici koji su se mogli čuti u gradu: njemački, češki, mađarski, poljski, slovenski, talijanski, španjolski, slovački, ruski.

* 1910. godine 12 065 stanovnika
o Muslimani 5859 (48,57%)
o Pravoslavci 1976 (16,38%)
o Katolici 3839 (31,82%)
o Židovi 349 (2,89%)
o Ostali 42 (0,34%)
o Stranci 3049 (35,6%)
o Broj građana koji su govorili stranim jezicima: 1234 njemačkim, 415 češkim, 280 mađarskim, 212 poljskim, 180 slovenskim, 180 talijanskim, 44 slovačkim, 27 ruskim, 80 španjolskim

* 1921. godine 14 036 stanovnika
o Muslimani 6566
o Pravoslavci 2800
o Katolici 3954
o Grkokatolici 39
o Evangelisti 202
o Židovi 470
o Ostali 5
o Slavenskog porijekla 12 159 (86,62%)
o Manjine 1877 (13,38%)
o Čeha i Slovaka 355, Poljaka 106, Rusa 107, Mađara 96, Nijemaca 675, Rumunja 84, Talijana 116, ostalih 248.

* 1931. godine 16 708
o Domaćinstava 3401

* 1953. godine 60 081 stanovnika

* 1961. godine 82 439 stanovnika
o Domaćinstava 20 989
o Naseljenost 268,5 po km2
o Zaposlenih 25 955

* 1971. godine 107 293 stanovnika
o Muškaraca 52 874
o Domaćinstava 27 295
o Naseljenost 349,5 po km2
o Zaposlenih 32 163

* 1981. godine 121 717 stanovnika
o Muškaraca 60 075
o Bošnjaci 53 271
o Srbi 21 089
o Hrvati 27 735
o Makedonci 131
o Ukrajinci 13
o Slovenci 247
o Albanci 138
o Domaćinstava 34 852
o Naseljenost 396,5 po km2

* 1991. godine 131 618 stanovnika
o Bošnjaci 62 669 (47,62%)
o Hrvati 20 398 (15,49%)
o Srbi 20 271 (15,40%)
o Ostali 28 280 (21,49%)
o Muslimani 57 878
o Katolici 21 609
o Pravoslavci 17 541
o Ostali 225
o Ateisti 22 688
o Neizjašnjeni 11 677
o Žena 66 804
o Muškaraca 64 814
o Domaćinstava 41 092
o Naseljenost 434 po km2

Čitaj više

Možda vas zanima...