Demografska analiza opstine Plav

Share

Opstine Plav i Gusinje (2011 i 2003) prema etnickoj pripadnost;

Opstina Gusinje (2011 i 2003);

1. Gusinje (grad)

(2011); 1673 stanovnika
Bosnjaka; 1402 (83.80%)
Albanaca; 182 (10.87%)
Srbi; 28 (1.67%)
Ostali; 61 (3.64%)

(2003); 1704 stanovnika
Bosnjaka; 1437 (84.33%)
Albanaca; 173 (10.15%)
Srbi; 37 (2.17%)
Ostali; 57 (3.34%)

Razlika (2003-2011); -31 (-1.81%)
Bosnjaka; -35 (-2.43%)
Albanaca; +9 (+5.20%)
Srbi; -9 (-24.32%)
Ostali; +4 (+7.01%)

2. Grncar

(2011); 180 stanovnika
Bosnjaka; 98 (54.44%)
Albanaca; 18 (10.00%)
Srbi; 63 (35.00%)
Ostali; 1 (0.55%)

(2003); 191 stanovnika
Bosnjaka; 111 (58.11%)
Albanaca; 11 (5.75%)
Srbi; 60 (31.41%)
Ostali; 9 (4.71%)

Razlika (2003-2011); -11 (-5.75%)
Bosnjaka; -13 (-11.71%)
Albanaca; +7 (+63.63%)
Srbi; +3 (+5.00%)
Ostali; -8 (-88.88%)

3. Dolja

(2011); 128 stanovnika
Bosnjaka; 51 (39.84%)
Albanaca; 53 (41.40%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 24 (18.75%)

(2003); 126 stanovnika
Bosnjaka; 83 (65.87%)
Albanaca; 40 (31.74%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 3 (2.38%)

Razlika (2003-2011); +2 (+1.58%)
Bosnjaka; -32 (-38.55%)
Albanaca; +13 (+32.50%)
Srbi; +/-0 (+/-0%)
Ostali; +21 (+700.00%)

4. Dosude

(2011); 306 stanovnika
Bosnjaka; 189 (61.76%)
Albanaca; 62 (20.26%)
Srbi; 35 (11.43%)
Ostali; 20 (6.53%)

(2003); 265 stanovnika
Bosnjaka; 156 (58.86%)
Albanaca; 46 (17.35%)
Srbi; 43 (16.22%)
Ostali; 20 (7.54%)

Razlika (2003-2011); +41 (+15.47%)
Bosnjaka; +33 (+21.15%)
Albanaca; +16 (+34.78%)
Srbi; -8 (-18.60%)
Ostali; +/-0 (+/-0%)

5. Kolenovici

(2011); 165 stanovnika
Bosnjaka; 139 (84.24%)
Albanaca; 7 (4.24%)
Srbi; 11 (6.66%)
Ostali; 8 (4.84%)

(2003); 157 stanovnika
Bosnjaka; 139 (88.53%)
Albanaca; 3 (1.91%)
Srbi; 13 (8.28%)
Ostali; 2 (1.27%)

Razlika (2003-2011); +8 (+5.09%)
Bosnjaka; +/-0 (+/-0%)
Albanaca; +4 (+133.33%)
Srbi; -2 (-15.38%)
Ostali; +6 (+300.00%)

6. Krusevo

(2011); 335 stanovnika
Bosnjaka; 191 (57.01%)
Albanaca; 144 (42.98%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 0 (0%)

(2003); 340 stanovnika
Bosnjaka; 202 (59.41%)
Albanaca; 138 (40.58%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 0 (0%)

Razlika (2003-2011); -5 (-1.47%)
Bosnjaka; -11 (-5.44%)
Albanaca; +6 (+4.34%)
Srbi; +/-0 (+/-0%)
Ostali; +/-0 (+/-0%)

7. Martinovici

(2011); 532 stanovnika
Bosnjaka; 7 (1.13%)
Albanaca; 501 (94.17%)
Srbi; 10 (%)
Ostali; 14 (2.63%)

(2003); 689 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 650 (94.33%)
Srbi; 25 (3.62%)
Ostali; 14 (2.03%)

Razlika (2003-2011); -157 (-22.78%)
Bosnjaka; +7
Albanaca; -149 (-22.92%)
Srbi; -15 (-60.00%)
Ostali; +/-0 (+/-0%)

8. Vusanje

(2011); 648 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 644 (99.38%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 4 (0.61%)

(2003); 866 stanovnika
Bosnjaka; 1 (0.11%)
Albanaca; 864 (99.76%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 1 (0.11%)

Razlika (2003-2011); -218 (-25.17%)
Bosnjaka; -1 (-100.00%)
Albanaca; -220 (-25.46%)
Srbi; +/-0 (+/-0%)
Ostali; +3 (+300.00%)

9. Visnjevo

(2011); 60 stanovnika
Bosnjaka; 29 (48.33%)
Albanaca; 31 (51.66%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 0 (0%)

(2003); 86 stanovnika
Bosnjaka; 28 (32.55%)
Albanaca; 51 (59.30%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 7 (8.13%)

Razlika (2003-2011); -26 (-30.23%)
Bosnjaka; +1 (+3.57%)
Albanaca; -20 (-39.21%)
Srbi; +/-0 (+/-0%)
Ostali; -7 (-100.00%)

Ukupno za Gusinje

(2011); 4027 stanovnika
Bosnjaka; 2106 (52.29%)
Albanaca; 1642 (40.77%)
Srbi; 147 (3.65%)
Ostali; 132 (3.27%)

(2003); 4424 stanovnika
Bosnjaka; 2157 (48.75%)
Albanaca; 1976 (44.66%)
Srbi; 178 (4.02%)
Ostali; 113 (2.55%)

Ukupna Razlika (2003-2011); -397 (-8.97%)
Bosnjaka; -51 (-2.36%)
Albanaca; -334 (-16.90%)
Srbi; -31 (-17.41%)
Ostali; +19 (+16.81%)

Opstina Plav (2011 i 2003);

1. Plav (grad)

(2011); 3717 stanovnika
Bosnjaka; 2981 (80.19%)
Albanaca; 341 (9.17%)
Srbi; 165 (4.43%)
Ostali; 230 (6.18%)

(2003); 3615 stanovnika
Bosnjaka; 2851 (78.86%)
Albanaca; 327 (9.04%)
Srbi; 258 (7.13%)
Ostali; 179 (4.95%)

Razlika (2003-2011); +102 (+2.82%)
Bosnjaka; +130 (+4.55%)
Albanaca; +14 (+4.28%)
Srbi; -93 (-36.04%)
Ostali; +51 (+28.48%)

2. Bogajici

(2011); 441 stanovnika
Bosnjaka; 424 (96.14%)
Albanaca; 13 (2.94%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 4 (0.90%)

(2003); 427 stanovnika
Bosnjaka; 410 (96.01%)
Albanaca; 17 (3.98%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 0 (0%)

Razlika (2003-2011); +14 (+3.27%)
Bosnjaka; +14 (+3.27%)
Albanaca; -4 (-23.52%)
Srbi; +/-0 (+/-0%)
Ostali; +4

3. Brezojevica

(2011); 929 stanovnika
Bosnjaka; 132 (14.20%)
Albanaca; 1 min/5 max (0.10-0.53%)
Srbi; 595 (64.04%)
Ostali; 197 min/201 max (21.20-21.63%)

(2003); 947 stanovnika
Bosnjaka; 122 (12.88%)
Albanaca; 1 (0.10%)
Srbi; 679 (71.70%)
Ostali; 145 (15.31%)

Razlika (2003-2011); -18 (-1.90%)
Bosnjaka; +10 (+8.19%)
Albanaca; +/-0 (+/-0%) min/ +4 (+400.00%) max
Srbi; -84 (-12.37%)
Ostali; +52 (+35.86%) min/ +56 (+38.62%) max

4. Ðuricka Rijeka

(2011); 254 stanovnika
Bosnjaka; 110 (43.3%)
Albanaca; 100 (39.37%)
Srbi; 43 (16.92%)
Ostali; 1 (0.39%)

(2003); 274 stanovnika
Bosnjaka; 134 (48.90%)
Albanaca; 81 (29.56%)
Srbi; 58 (21.16%)
Ostali; 1 (0.36%)

Razlika (2003-2011); -20 (-7.29%)
Bosnjaka; -24 (-17.91%)
Albanaca; +19 (+23.45%)
Srbi; -15 (-25.86%)
Ostali; +/-0 (+/-0%)

5. Gornja Rženica

(2011); 248 stanovnika
Bosnjaka; 1 min/2 max (0.40-0.80%)
Albanaca; 18 (7.25%)
Srbi; 203 (81.85%)
Ostali; 25 min/26 max (10.80-10.48%)

(2003); 269 stanovnika
Bosnjaka; 1 (0.37%)
Albanaca; 10 (3.71%)
Srbi; 243 (9.33%)
Ostali; 15 (5.57%)

Razlika (2003-2011); -21 (-7.80%)
Bosnjaka; +/-0 (+/-0%) min/ +1 (+100.00%) max
Albanaca; +8 (+80.00%)
Srbi; -40 (-16.46%)
Ostali; -14 (-93.33%) min/ -13 (-86.66%) max

6. Hoti

(2011); 205 stanovnika
Bosnjaka; 20 (9.75%)
Albanaca; 185 (90.24%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 0 (0%)

(2003); 169 stanovnika
Bosnjaka; 27 (15.97%)
Albanaca; 141 (83.43%)
Srbi; 0 (0%)
Ostali; 1 (0.59%)

Razlika (2003-2011); +36 (+21.30%)
Bosnjaka; -7 (-25.92%)
Albanaca; +44 (+31.20%)
Srbi; +/-0 (+/-0%)
Ostali; -1 (-100.00%)

7. Mašnica

(2011); 262 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 0 (0%)
Srbi; 200 (76.33%)
Ostali; 62 (23.66%)

(2003); 299 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 0 (0%)
Srbi; 212 (70.90%)
Ostali; 87 (29.09%)

Razlika (2003-2011); -37 (-12.37%)
Bosnjaka; +/-0 (+/-0%)
Albanaca; +/-0 (+/-0%)
Srbi; -12 (-5.66%)
Ostali; -25 (-28.73%)

8. Meteh

(2011); 312 stanovnika
Bosnjaka; 288 (92.30%)
Albanaca; 1 min/4 max (0.32-1.28%)
Srbi; 9 (2.88%)
Ostali; 11 min/14 max (3.52-4.48%)

(2003); 452 stanovnika
Bosnjaka; 417 (92.25%)
Albanaca; 6 (1.32%)
Srbi; 20 (4.42%)
Ostali; 9 (1.99%)

Razlika (2003-2011); -140 (-30.97%)
Bosnjaka; -129 (-30.93%)
Albanaca; -5 (-83.33%) min/ -2 (-33.33%) max
Srbi; -11 (-55.00%)
Ostali; +2 (+22.22%) min/ +5 (+55.55%) max

9. Murino

(2011); 462 stanovnika
Bosnjaka; 2 min/9 max (0.43-1.94%)
Albanaca; 12 (2.59%)
Srbi; 293 (63.41%)
Ostali; 148 min/155 max (32.03-33.54%)

(2003); 545 stanovnika
Bosnjaka; 9 (1.65%)
Albanaca; 11 (2.01%)
Srbi; 386 (70.82%)
Ostali; 139 (25.50%)

Razlika (2003-2011); -83 (-15.22%)
Bosnjaka; -7 (-77.77%) min/ +/-0 (+/-0%) max
Albanaca; +1 (+9.09%)
Srbi; -93 (-24.09%)
Ostali; +9 (+6.47%) min/ +16 (+11.51%) max

10. Novšici

(2011); 54 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 2 (3.70%)
Srbi; 36 (66.66%)
Ostali; 18 (33.33%)

(2003); 82 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 0 (0%)
Srbi; 75 (91.46%)
Ostali; 7 (8.53%)

Razlika (2003-2011); -28 (-34.14%)
Bosnjaka; +/-0 (+/-0%)
Albanaca; +2
Srbi; -39 (-52.00%)
Ostali; +11 (+157.14%)

11. Skic

(2011); 286 stanovnika
Bosnjaka; 243 (84.96%)
Albanaca; 0 (0%)
Srbi; 33 (11.53%)
Ostali; 10 (3.49%)

(2003); 302 stanovnika
Bosnjaka; 262 (86.75%)
Albanaca; 0 (0%)
Srbi; 40 (13.24%)
Ostali; 0 (0%)

Razlika (2003-2011); -16 (-5.29%)
Bosnjaka; -19 (-7.25%)
Albanaca; +/-0 (+/-0%)
Srbi; -7 (-17.50%)
Ostali; +10

12. Prnjavor

(2011); 961 stanovnika
Bosnjaka; 925 (96.25%)
Albanaca; 3 (0.31%)
Srbi; 9 (0.93%)
Ostali; 24 (2.49%)

(2003); 944 stanovnika
Bosnjaka; 924 (97.88%)
Albanaca; 1 (0.10%)
Srbi; 5 (0.52%)
Ostali; 14 (1.48%)

Razlika (2003-2011); +17 (+1.80%)
Bosnjaka; +1 (+0.10%)
Albanaca; +2 (+200.00%)
Srbi; +4 (+80.00%)
Ostali; +10 (+71.42%)

13. Velika

(2011); 308 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 0 (0%)
Srbi; 228 (74.02%)
Ostali; 80 (25.97%)

(2003); 417 stanovnika
Bosnjaka; 0 (0%)
Albanaca; 0 (0%)
Srbi; 312 (74.82%)
Ostali; 105 (25.17%)

Razlika (2003-2011); -109 (-26.13%)
Bosnjaka; +/-0 (+/-0%)
Albanaca; +/-0 (+/-0%)
Srbi; -84 (-26.92%)
Ostali; -25 (-23.80%)

14. Vojno Selo

(2011); 642 stanovnika
Bosnjaka; 306 (47.66%)
Albanaca; 152 (23.67%)
Srbi; 137 (21.33%)
Ostali; 47 (7.32%)

(2003); 639 stanovnika
Bosnjaka; 283 (44.28%)
Albanaca; 148 (23.16%)
Srbi; 147 (23.00%)
Ostali; 61 (9.54%)

Razlika (2003-2011); +3 (+0.46%)
Bosnjaka; +23 (+8.12%)
Albanaca; +4 (+2.70%)
Srbi; -10 (-6.80%)
Ostali; -14 (-22.95%)

Ukupno za Plav

(2011); 9081 stanovnika
Bosnjaka; 5432 min/5440 max (59.81-59.90%)
Albanaca; 828 min/835 max (9.11-9.19%)
Srbi; 1951 (21.48%)
Ostali; 857 min/872 max (9.43-9.60%)

(2003); 9381 stanovnika
Bosnjaka; 5440 (57.98%)
Albanaca; 743 (7.92%)
Srbi; 2435 (25.95%)
Ostali; 763 (8.13%)

Ukupna Razlika (2003-2011); -300 (-3.19%)
Bosnjaka; -8 (-0.14%) min/ +/-0 (+/-0%) max
Albanaca; +85 (+11.44%) min/ +92 (+12.38%) max
Srbi; -484 (-19.87%)
Ostali; +94 (+12.31%) min/ +109 (+14.28%) max

Opstine Plav i Gusinje (2011 i 2003) zajedno;

(2011); 13108 stanovnika
Bosnjaka; 7538 min/7546 max (57.50-57.56%)
Albanaca; 2470 min/2477 max (18.84-18.89%)
Srbi; 2098 (16.00%)
Ostali; 989 min/1004 max (7.54-7.65%)

(2003); 13805 stanovnika
Bosnjaka; 7597 (55.03%)
Albanaca; 2719 (20.77%)
Srbi; 2613 (18.92%)
Ostali; 876 (6.34%)

Ukupna Razlika (2003-2011); -697 (-5.04%)
Bosnjaka; -59 (-0.77%) min/ -51 (-0.67%) max
Albanaca; -249 (-9.15%) min/ -242 (-8.90%) max
Srbi; -515 (-19.70%)
Ostali; +113 (+12.89%) min/ +128 (+14.61%) max

Analiza;

A. Plav i Gusinje;

Za Plav i Gusinje zajedno, vidi se da ima veliki pad stanovnistva. Za taj pad uglavnom su odgovorni Srbi. U osam godina izmedju dva popisa njihov broj je pao za vise od 500 ljudi i skoro su izgubili 20% njihovog stanovnistva u ovoj opstini. Nakon njih, Albanci biljeze najveci pad. Bosnjaci isto biljeze pad stanovnistva, ali mnogo manji nego kod Srba i Albanaca. Ostali su jedina zajednica koja ima rast izmedju dva popisa. Mali dio Ostali su Muslimani i to moze znaciti da su Bosnjaci na +/-0 (+/-0%) izmedju dva popisa. Najveci dio Ostali su pravoslavci.

Plav i Gusinje prema vjeri (20011 i 2003);

(2011); 13108 stanovnika
Muslimani; 10046 (76.64%)
Pravoslavci; 2815 (21.47%)
Katolici; 124 (0.94%)
Ostali; 123 (0.93%)

(2003); 13805 stanovnika
Muslimani; 10246 (74.21%)
Pravoslavci; 3348 (24.25%)
Katolici; 98 (0.70%)
Ostali; 113 (0.81%)

Razlika (2011 i 2003); -697 (-5.04%)
Muslimani; -200 (-1.95%)
Pravoslavci; -533 (-15.91%)
Katolici; +26 (+26.53%)
Ostali; +10 (+8.84%)

Broj Pravoslavaca za 2011 se poklapa sa brojem Srba i Ostali (medju kojima najveci dio su Crnogorci) za 2011.

B. Gusinje;

Za opstinu Gusinje, najveci pad po broju imaju Albanci, a Srbi biljeze najveci pad po postotku iako ih ima oko 150 tu. Bosnjaci biljeze najmanji pad a Ostali imaju rast stanovnistva. Skoro sav pad Bosnjackog stanovnistva u opstinama Plav i Gusinje otpada na Gusinje.

Od 9 Gusinjskih naselja, njih 5 ima Bosnjacku vecinu (Gusinje, Grncar, Dosude, Kolenovici, i Krusevo). 3 od 9 imaju Albansku vecinu (Martinovici, Vusanje, Visnjevo). U Dolji Albanci su relativna vecina, mi smo to naselje izgubili izmedju dva popisa zbog naseg pada i zbog pogresnog izjasnjavanja. Nakon Gusinje, najveca sela ovdje su Martinovici i Vusanje, ali oba biljeze velike padove stanovnistva.

Samo 3 od 9 naselje imaju rast stanovnistva (Dolja, Dosude, Kolenovici). Bosnjaci imaju rast u samo 3 od 9 naselja (Dosude, Martinovici, i Visnjevo). Bosnjaci u Kolenovicima su bez pada ili rasta. Albanci imaju rast u 6 od 9 naselja (Gusinje, Grncar, Dolja, Dosude, Kolenovici, i Krusevo). Izgleda da su velika Albanska sela pukla i da su se Albanci rasprskali po ostalim Gusinjskim naseljima i to objasnjava njihov rast u nekim naseljima. Srbi imaju rast u 1 od 9 naselja (Grncar).

Po broju stanovnika, opstina izgleda ovako;
1 sa +1000 stanovnika; Gusinje
2 sa +500 stanovnika; Martinovici i Vusanje
2 sa +250 stanovnika; Dosude i Krusevo
3 sa +100 stanovnika; Grncar, Dolja, i Kolenovici
1 sa manje od 100 stanovnika; Visnjevo

B. 1. Gusinje (grad);

Grad Gusinje se nalazi u zapadnom dijelu danasnje Plavske opstine (u samostalnoj Gusinjsko opstini biti ce u sjevero-istoku). Nalazi se u dolini. Grad ima Bosnjacku vecinu i Albansku manjinu koja raste zbog doseljavanja iz obliznjih Albanskih naselja. Grad gubi stanovnike i Bosnjaci su odgovorni za pad.

Starosna struktura; 1673 stanovnika
0-19; 467 (27.91%)
19-65; 964 (57.62%)
65+; 242 (14.46%)

Ima dosta mladih ovdje, ali problem iseljavanja (posebno Bosnjaka) je ocigledan.

B. 2. Grncar;

Grncar se nalazi sjevero-zapadno od Gusinje uz samu granicu sa Albanijom u dolini. Bosnjaci su ovdje vecina stanovnistva ali imas Srpsku i Albansku manjinu ovdje. Naselje gubi stanovnistva i Bosnjaci su odgovorni za to. Srbi i Albanci biljeze rast. Ovo je jedino naselje gdje Srbi biljeze rast u Gusinjskoj opstini.

Starosna struktura; 180 stanovnika
0-19; 54 (30.00%)
19-65; 100 (55.55%)
65+; 26 (14.44%)

Jedan dio ovog naselja se zove Radoncici i vjerovatno je mjesto porijekla Fahrudina Radoncica.

B. 3. Dolja;

Dolja sa nalazi jugo-zapadno od Gusinja prema granici sa Albanijom u brdima. Naselje biljezi rast stanovnistva zahvaljujuci rastu Albanaca i Ostali. Bosnjaci biljeze veliki pad. Na popisu 2003-e imas 43 Bosnjaka vise od Albanaca a na zadnjem imas 2 Albanaca vise od Bosnjaka. Albanci su preuzeli ovo naselje od nas. Medju Albancima vecina su Katolici, ali Ostali su vecinom Muslimani, sto znaci da su se Bosnjaci pogresno izjasnili ovdje.

Starosna struktura; 128 stanovnika
0-19; 23 (17.96%)
19-65; 82 (64.06%)
65+; 23 (17.96%)

Isti broj starih i mladih, los pokazatelj.

B. 4. Dosude;

Dosude se nalazi sjevero-istocno od Gusinja u dolini. Ima najveci rast stanovnistva u Gusinjskoj opstini. Bosnjaci i Albanci su odgovorni za to.

Starosna struktura; 306 stanovnika
0-19; 68 (22.22%)
19-65; 184 (60.13%)
65+; 54 (17.64%)

B. 5. Kolenovici;

Kolenovici se nalazi jugo-istocno od Gusinju u dolini. Veoma blizu je Gusinju i mozda u buduce bude dio grada. Bosnjaci su vecina ovdje. Naselje ima rast, uglavnom Albanskog i medju Ostalim ali Bosnjaci nisu imali pada ovdje.

Starosna struktura; 165 stanovnika
0-19; 52 (31.51%)
19-65; 92 (55.75%)
65+; 21 (12.72%)

B. 6. Krusevo;

Krusevo se nalazi istocno od Gusinja u dolini. Bosnjaci su vecina i odgovorni su za pad stanovnistva. Albanci su velika manjina i biljeze sav rast ovdje.

Starosna struktura; 335 stanovnika
0-19; 104 (31.04%)
19-65; 186 (55.52%)
65+; 45 (13.43%)

B. 7. Martinovici;

Nalazi se sjevero-istocno od Gusinja prema Plavu. Albanci su vecina ovdje i odgovorni su za veliki pad stanovnistva. Bosnjaci biljeze rast.

Starosna struktura; 532 stanovnika
0-19; 172 (32.33%)
19-65; 288 (54.13%)
65+; 72 (13.53%)

Veliki broj mladih ovdje, ali iseljavanjem oni ih vjerovatno gube.

B. 8. Vusanje;

Nalazi se juzno od Gusinja u brdima. Skoro monoetnicko Albansko muslimansko naselje. Biljezi najveci pad stanovnistva medju Gusinjskim naseljima i Albanci su odgovorni za taj pad. Ovo naselje je odgovorno za vise od pola (54.91%) pada opstine Gusinje.

Starosna struktura; 648 stanovnika
0-19; 215 (33.17%)
19-65; 366 (56.48%)
65+; 67 (10.33%)

B. 9. Visnjevo;

Nalazi se istocno od Gusinja na pola puta izmedju Gusinja i Plava. Ovo je najmanje naselje u Gusinjskoj opstini. Albanci su vecina ovdje i biljeze veliki pad. Bosnjaci imaju mali rast ovdje i mogu preuzeti naselje.

Starosna struktura; 60 stanovnika
0-19; 21 (35.00%)
19-65; 29 (48.33%)
65+; 10 (16.66%)

Naselje ima fantastican broj mladih za svoju velicinu.

C. Plav;

Plav ima pad stanovnistva od 300 ljudi izmedju dva popisa. Najveci pad po broju i postotku imaju Srbi. Bosnjaci ovdje nemaju ni rasta ali ni pada; broj Bosnjaka u 2011 je skoro isti kao onaj iz 2003. Albanci i Ostali imaju blagi rast stanovnistva. Albanci zbog doseljavanja iz Gusinja a Ostali zbog drugacijeg izjasnjavanja medju Srbima i nekim Bosnjacima.

Od 14 Plavskih naselja, njih 5 ima Bosnjacku vecinu (Plav, Bogajici, Meteh, Skic, Prnjavor). 6 od 14 imaju Srpsku vecinu (Brezojevica, Gornja Rženica, Mašnica, Murino, Novšici, Velika). 1 od 14 ima Albansku vecinu (Hoti). Ðuricka Rijeka ima Bosnjacku relativnu vecinu, ali mi mozemo to naselje izgubiti zbog naseg pada i Albanskog rasta ovdje. Vojno Selo isto ima Bosnjacku relativnu vecinu i mi bi mogli postati vecina ovdje do iduceg popisa. Nakon Plava, najveca sela ovdje su Brezojevica i Prnjavor.

5 od 14 naselje imaju rast stanovnistva (Plav, Bogajici, Hoti, Prnjavor, Vojno Selo). Bosnjaci imaju rast u 5 od 14 naselja (Plav, Bogajici, Brezojevica, Prnjavor, Vojno Selo). Albanci imaju rast u 8 od 14 naselja (Plav, Ðuricka Rijeka, Gornja Rženica, Hoti, Murino, Novšici, Prnjavor, Vojno Selo). Srbi imaju rast u 1 od 14 naselja (Prnjavor).

Po broju stanovnika, opstina izgleda ovako;
1 sa +1000 stanovnika; Plav
3 sa +500 stanovnika; Brezojevica, Prnjavor, Vojno Selo
7 sa +250 stanovnika; Bogajici, Ðuricka Rijeka, Mašnica, Meteh, Murino, Skic, Velika
2 sa +100 stanovnika; Gornja Rženica, Hoti
1 sa manje od 100 stanovnika; Novšici

C. 1. Plav (grad);

Plav se nalazi u sredini danasnje Plavske opstine pored Plavskog jezera. Ovo je najvece naselje u Plavskoj opstini i naselje sa najvecim brojem Bosnjaka. Bosnjaci imaju veoma dobar rast ovdje dok Srbi imaju veliki pad stanovnistva. Naselje isto ima znacajnu Albansku manjinu koja isto raste.

Starosna struktura; 3717 stanovnika
0-19; 1178 (31.69%)
19-65; 2124 (57.14%)
65+; 415 (11.16%)

Starosna struktura nam pokazuje da ce ovo naselje jos imati rast ako nedodje do iseljavanja.

C. 2. Bogajici;

Ovo naselje se nalazi juzno od Plava i veoma blizu je gradu. Bosnjaci su ovdje vecina i biljeze dobar rast. Osim malog broja Albanaca, naselje je skoro monoetnicko.

Starosna struktura; 441 stanovnika
0-19; 172 (39.00%)
19-65; 232 (52.60%)
65+; 37 (8.39%)

C. 3. Brezojevica;

Naselje se nalazi sjeverno-zapadno od Plava odmah iznad Plavskog jezera. Brezojevica je najvece Srpsko naselje i naselje sa najvecim brojem Srba u Plavu i Gusinju. Ipak, selo ima znacajnu Bosnjacku manjinu koja biljezi rast. Srpsko stanovnistvo, kao i samo naselje, biljezi pad. Medju Ostalim, oko 20 su muslimani a ostali su pravoslavci.

Starosna struktura; 929 stanovnika
0-19; 277 (29.81%)
19-65; 497 (53.49%)
65+; 155 (16.68%)

Naselje ima dosta mladih, ali pitanje je kakav je raspored po etnickoj pripadnost medju mladim.

C. 4. Ðuricka Rijeka;

Ðuricka Rijeka se nalazi juzno od Plava. Naselje je mjesovitog etnickog karaktera, ali su Bosnjaci relativna vecina. Naselje, kao i sve etnicke grupe osim Albanaca biljeze pad ovdje.

Starosna struktura; 254 stanovnika
0-19; 98 (38.58%)
19-65; 128 (50.39%)
65+; 28 (11.02%)

C. 5. Gornja Rženica;

Naselje se nalazi sjeverno od Plava uz magistralni put izmedju Andrijevice i Pec. Naselje ima Srpsku vecinu i biljezi pad kao i sami narod. Albanci ipak rastu ovdje.

Starosna struktura; 248 stanovnika
0-19; 65 (26.20%)
19-65; 142 (57.25%)
65+; 41 (16.53%)

C. 6. Hoti;

Hoti se nalaze jugo-istocno od Plava u brdima. Naselje ima Albansku vecinu i Bosnjacku manjinu. Dok Bosnjaci padaju, Albanci ovdje rastu. Ovo naselje biljezi najveci rast stanovnistva po postotku u Plavskoj opstini.

Starosna struktura; 205 stanovnika
0-19; 87 (42.43%)
19-65; 111 (54.14%)
65+; 7 (3.41%)

Ovo naselje ima najveci postotak mladih u Plavskoj opstini.

C. 7. Mašnica;

Neznam tacno gdje se Mašnica nalazi. Stanovnistvo je monoetnicko Srpsko. Naselje kao i Srbi biljeze padove stanovnistva.

Starosna struktura; 262 stanovnika
0-19; 57 (21.75%)
19-65; 138 (52.67%)
65+; 67 (25.57%)

Broj starih je veci od broja mladih, los pokazatelj.

C. 8. Meteh;

Naselje se nalazi sjevero-istocno od Plava. Naselje je skoro monoetnicki Bosnjacko. Naselje biljezi veliki pad stanovnistva i Bosnjaci su odgovorni za to. Oko 30% Bosnjaka u ovom naselju je nestalo izmedju dva popisa.

Starosna struktura; 312 stanovnika
0-19; 106 (33.97%)
19-65; 152 (48.71%)
65+; 54 (17.30%)

Starosna struktura naselje je dobra, sto znaci da glavna krivica za pad ovdje je iseljavanje.

C. 9. Murino;

Murino se nalazi sjevero-zapadno od Plava uz granicu sa Andrijevicom uz magistralni put. Naselje je skoro monoetnicko Srpsko. Naselje biljezi veliki pad kao i Srbi u njemu.

Starosna struktura; 462 stanovnika
0-19; 135 (29.22%)
19-65; 266 (57.57%)
65+; 61 (13.20%)

Starosna struktura izgleda dobra i iseljavanje vjerovatno im nosi stanovnistvo.

C. 10. Novšici;

Naselje se nalazi sjeverno od Plava. Naselje je monoetnicko Srpsko i biljezi najveci postotni pad u Plavskoj opstini. Ovo naselje ima najmanji broj stanovnika u Plavskoj opstini i polahko nestaje.

Starosna struktura; 54 stanovnika
0-19; 4 (7.40%)
19-65; 35 (64.81%)
65+; 15 (27.77%)

Starosna struktura je veoma losa.

C. 11. Skic;

Nalazi se odma sjeverno od Plava i zapravo je dio sireg dijela grada. Naselje ima Bosnjacku vecinu i Srpsku manjinu. Oboje biljeze pad ovdje.

Starosna struktura; 286 stanovnika
0-19; 85 (29.72%)
19-65; 169 (59.09%)
65+; 32 (11.18%)

Starosna struktura ovdje je dobra, sto znaci da je iseljavanje odgovorno za pad.

C. 12. Prnjavor;

Nalazi se odma istocno od Plava i zapravo je dio sireg dijela grada. Naselje je monoetnicko Bosnjacko i biljezi mali rast. Bosnjaci jedva imaju rast ovdje ali dobar dio Ostali ovdje su muslimani i oni cine znacajan dio rasta. Ovo naselje moze dostici broj od +1000 stanovnika do iduceg popisa.

Starosna struktura; 961 stanovnika
0-19; 315 (32.77%)
19-65; 545 (56.71%)
65+; 101 (10.50%)

Starosna struktura je veoma dobra ovdje.

C. 13. Velika;

Nalazi se sjevero-istocno od Plava u brdima pored magistralnog puta. Naselje je monoetnicko Srpsko i biljezi velika padove. Svaki cetvrti stanovnik je nestao izmedju dva popisa.

Starosna struktura; 308 stanovnika
0-19; 77 (25.00%)
19-65; 160 (51.94%)
65+; 71 (23.05%)

Skoro isti broj mladih kao i starih.

C. 14. Vojno Selo;

Naselje se nalazi jugo-zapadno od Plav na putu prema Gusinju. Naselje je mjesovito ali Bosnjaci su relativna vecina. Naselje biljezi mali rast. Osim Bosnjaka, Albanci isto biljeze rast, ali manje nego Bosnjaci. Srbi i Ostali imaju padove stanovnistva.

Starosna struktura; 642 stanovnika
0-19; 194 (30.21%)
19-65; 353 (54.98%)
65+; 95 (14.79%)

Bosnjaci su ovdje vjerovatno veci dio mladih a manji dio starih.

Čitaj više

Možda vas zanima...