Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu

Share

Pristup naslovima koji se nalaze na spisku dobićete besplatnom registracijom na Forumu.

Glasnik Zemaljskog muzeja

 1. Bibliografija Glasnika Zemaljskog muzeja u Sarajevu
 2. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH 1
 3. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH 5
 4. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH 6
 5. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH 7
 6. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH 18
 7. Glasnik Zemaljskog muzeja u BiH 20
 8. GZM I, knjiga 1 (1889): Uredništvo “Glasnika” – Čitaocima „Glasnika.”
 9. GZM I, knjiga 1 (1889): dr Ljudevit Taloci – O značenju imena „Bosna.“
 10. GZM I, knjiga 1 (1889): Rikert – Slana vrela u Bosni i Hercegovini.
 11. GZM I, knjiga 1 (1889): Petar Mrković – Manastir Panagjur.
 12. GZM I, knjiga 1 (1889): Hristifor Mihajlović – Popovo u Hercegovini.
 13. GZM I, knjiga 1 (1889): Hilmi Mustafa – Prilog istoriji Saraj'va.
 14. GZM I, knjiga 1 (1889): Kosta Kovačević – Selo Praščijak i njegova pećina.
 15. GZM I, knjiga 1 (1889): dr Ćiro Truhelka – Gromile na Glasincu.
 16. GZM I, knjiga 1 (1889): Otmar Rajzer – Letipas (leteći miš) u Hercegovini.
 17. GZM I, knjiga 1 (1889): Kosta Hoermann – Kumstvo u Muhamedovaca.
 18. GZM I, knjiga 1 (1889): dr Ćiro Truhelka – Afrikanski novci od tuča (mjedi), nađeni na Vrankamenu kod Krupe.
 19. GZM I, knjiga 1 (1889): Alojz Adamović – Naknadno k “flori južne Bosne i Hercegovine od dr. viteza G. Becka.”
 20. GZM I, knjiga 1 (1889): Otmar Rajzer – Prebivanja četiriju vrsta evropskih lešinara u Bosni i Hercegovini.
 21. GZM I, knjiga 1 (1889): dr Ćiro Truhelka – Zanimljiv turski novac, kovan u Sarajevu.
 22. GZM I, knjiga 1 (1889): Vaclav Radimski – O materijalu bogumilskih stećaka.
 23. GZM I, knjiga 1 (1889): Viktor Apfelbeck – Nove bube (zareznici, koleopteri) u pećinama južne Bosne.
 24. GZM I, knjiga 1 (1889): dr Ćiro Truhelka – Epigrafske crtice iz Bosne i Hercegovine.
 25. GZM I, knjiga 1 (1889): Otmar Reiser – Phileremus (Otocorys) penicillata Gould (kaukasta planinska ševa u Bosni)
 26. GZM I, knjiga 1 (1889): Kosta Hoermann – Ćuprija u Višegradu.
 27. GZM I, knjiga 1 (1889): Franjo Fiala – Studije o nekojim biljevnim odnošajima u posjednutim zemljama.
 28. GZM I, knjiga 1 (1889): Vaclav Radimski – Serpentini Bosne i njihovi utvori (uklopci), osobito istiva (stiva).
 29. GZM I, knjiga 1 (1889): Ivan Šešelj – Hercegovo vrelo.
 30. GZM I, knjiga 1 (1889): Iskapanje predhistorijskih grobova u Bosni i Hercegovini u god. 1888.
 31. GZM I, knjiga 1 (1889): Ravne gromile (Flachgraber) kod Sreteša u Bosni.
 32. GZM I, knjiga 1 (1889): Kraljev grob.
 33. GZM I, knjiga 1 (1889): Darovi zemaljskom muzeju; najnovija književna djela.

Čitaj više

Možda vas zanima...