Batalov zbornik

Share

. Batal je bio dvorski Tepčija ali titula tepčije na bosanskom dvoru, nije do kraja razjašnjena. Odnosno, bar ja ne znam koje je dužnosti imao i volio bih doznati. Inače, mislim da je rodom iz travničkog kraja a njegova lista velikih djedova CB je s kraja 14. vijeka. On ovom listom, samo potvrđuje uvriježeno mišljenje da je sva bosanska vlastela postavljala CB ispred katoličke crkve. Tui je i bio problem Kotromanića. Ali da ne skrećem sa teme. Ima tu dosta nejasnoća i lično mislim da bi velike djedove sa prve liste trebalo preispitati.

Evo tog spiska

Jeremija (1010-1024)
Azarija (1024-1038)
Kukleč (1038-1052)
Ivan (1052-1066)
Godin (1066-1080)
Tišemir (1080-1094)
Didodrag (1094-1108)
Bučina (1108-1122)
Krač (1122-1136)
Bratič (1136-1150)
Budislav (1150-1164)
Dragoš (1164-1181)
Dragič (1182-1205)
Ljubin (1205-1215)
Dražeta (1215-1220)
Tomiša (1220-1223)

Ovo je druga lista koju predvodi nekidan pominjani Rastudije

Rastudije (1228-1230)
Radoje (1230-1244)
Radovan I (1244-1258)
Radovan II (1258-1272)
Hlapoje (1272-1286)
Dragost (1286-1300)
Povržen (1300-1314)
Radoslav I (1314-1328)
Radoslav II (1328-1342)
Miroslav (1342-1356)
Boleslav (1356-1370)
Ratko I (1370-1393)

I treća lista nakon Batala

Radomir (1400-1414)
Mirohna (1414-1430)
Miloje (1430-1450)
Ratko II (1450-1465)
Nepoznati djed (1465-1480)

Čitaj više

Možda vas zanima...