Gradovi i naselja koja su promjenila ime

Share

Vincac.Vinac
Krstjan.Donji Vakuf
Cista.Gornji Vakuf
Mren.Sanski Most
Novosel.Bosanski Petrovac
Kozara.Kozarac
Pridor-Prijedor
Hocevija-Ocevija Nekad bogumilski centar tog dijela
Visoki.Visoko
Vrhbosna,Brodac,Hodidid.Danas dijelovi grada Sarajeva
Bilino Polje.Dio Zenice
Bilaj-Bjelaj
Dlamoc-Glamoc
Hlivno-Livno
Vranograc-Vrnograc

Čitaj više

Možda vas zanima...