Begovske porodice Begovici i Curcici

Share

Begovici

Begovici su begovska porodica iz Dervente koja je od 1773 obavljala duznost kapetana u Derventi.Prvi Begovic kapetan Dervente bio je Salih-beg (Kapetan od 1773-1790) koji je poginuo od rana zadobijenih u Dubickom ratu, a naslijedio ga je Mustafa Beg (1790-1806, koji je poginuo u boju na Misaru, a zatim Mahmud-beg (1822-1864) za vrijeme cijeg su maloljetstva kapetanijom upravljali njegovi rodjaci Osman-beg, zvani Derventa, a zatin Osman-beg, zvani veliki.

Sestra Mahmud-bega, Hanifa-hanuma, bila je udata za Husein bega Gradascevica.Mahmud begovi potomci su Derventski Kapetanovici, ali je i dalje u Derventi postojala porodica Begovic.

Godine 1857 Hasan-beg Begovic iz Dervente, firmi Jaric-Vranicani, prodao je svoju sumu na Vucjaku za idrazu duzica.

 

Curcici

Porodica Curcic u Sarajevo je doselila iz Budima kraj 17 stoljevca, a starinom su iz Livna.

Kada su se doselili u Sarajevo,nosili su titulu aga, tj vojnih komandanata, a nakon toga Curcici su bili vojni komandanti, kadije, muselimi i Gradonacelnici.

Ragib Curcic je bio zadnji Sarajevski gradonacelnik za vrijeme Otomana, a njegov sin Fehim-efendija Curcic je bio Sarajevski gradonacelnik 1910-1914.

Čitaj više

Možda vas zanima...