Dr Avdo Hasanbegovic

Share

Avdo Hasanbegovic je rodjen 1888 godine u Avtovcu od oca Sacira, koji je porijeklom iz Gacka u Hercegovini.Studirao je pravo na Beckom i Zagrebackom univerzitetu gdje je i doktorirao.U prvom svjetskom ratu Avdo je sa 26 godina mobilisan u Austrougarsku vojsku i poslan na Galicijski front.Tamo je sa nekoliko Bosanskih mladica, presao na Rusku stranu.Ubrzo su vrbovani i mobilisani 1916 godine u Srpsku dobrovoljacku jedinicu u dalekoj Odesi.Avdo je sa jos osmoricom Bosnjackih mladica brzo istekao pa su se njih devetorica unaprijedili u Srpske oficire.Oni su sa sobom povukli jos Bosnjaka, pa je obrazovana posebna Muslimanska ceta s preko 200 Bosnjaka

Poslije rata, zajedno s Serifom Arnautovicem, radi kao glavni urednik Muslimanskog casopisa Domovina, radikalski nastrojen.Ove novine izlazile su u Sarajevu od 1920-1922 godine.Avdo brzo napreduje u karijeri pa vec 1922 stupa u drzavnu sluzbu kao pravni referent, zatim kao nacelnik odjeljenja socijalne politike.On je pocetkom 1924 radio na formiranju nove Muslimanske politicke stranke koja bi bila konkurent Spahinoj JMO

 

Poslije formiranja banovina oktobar 1929 godine dr Hasanbegovic je bio postavljen za podbana Drinske banovine u Sarajevu, a u septembru 1931 godine imenovan je za ministra bez portfelja u Zivkovicevoj vladi

 

Nakon sto je Zivkoviceva vlada sprovela izbore 6 Novembra 1931 godine.Avdo Hasanbegovic je izabran za narodnog poslanika Jugoslavenske nacionalne stranke (JNS) za Tuzlanski srez a zauzimao je i mjesto potpredsjednika narodne skupstine.Funkciju poslanika ove stranke je vrsio od 1931 do 1935 godine kada pada Zivkoviceva vlada, nakon cega Hasanbegovic odlazi u Beograd gdje ostaje sve do svoje smrti 1945 godine

 

Interesantno je napomenuti da je Hasanbegovic bio jedan od potpisnika Sarajevske rezolucije o autonomiji Bih iz 1939 godine, u vrijeme kada su Hrvat Vlatko Macek i Srbin Dragisa Cvjetkovic vec odlucili da podjele Bih.Bio je predsjednik Gajreta od 1923 godine do 1941.Dr Avdo je za svog zivota ucinio veoma mnogo na drustvenom i kulturnom prosvjetnom radu Muslimana, a posebna mu je zasluga skolovanja preko 1500 djaka i studenata koji su presli kroz sedam Gajretovih internata.Zapravo Gajret je bio taj koji je skolovao gradsku i seosku Muslimansku sirotinju

 

Preseneno iz knjige

Dr Mehmed Spaho, drzavnik i borac za Bih

 

Autora Razima Crnovrsanina i Nure Sadikovica

 

 

Čitaj više

Možda vas zanima...