Ugljevik zivorodjeni po naciji (2003-2008)

Share

Ugljevik

S=Srbi

Bos=Bosnjaci

 

2003: S: 105/152             Bos: 0/2

2004: S: 96/135               Bos: 3/1

2005: S: 96/104               Bos: 4/0

2006: S: 118/92               Bos: 5/2

2007: S: 118/141             Bos: 5/3

2008: S: 97/139               Bos: 7/3

Čitaj više

Možda vas zanima...