Kanton Goražde broj prvačića šk. 2023/2024

Share

Danas je prvi dan nove školske godine 2023-2024. Na području Bosansko podrinjskog kantona Goražde ukupno u 6 osnovnih škola je upisano 239 učenika u prvi razred, od toga u Osnovnu školu ” Fahrudin Fahro Baščelija” je upisano 108 prvačića, Osnovna škola ” Husein ef. Đozo” 80 učenika, Osnovna škola ” Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići nešto manji broj učenika tek 28, Osnovna škola ” Hasan Turčalo Brzi” Ilovača 4. učenika, Osnovna škola ” Ustikolina” 16. učenika, dok u općini Pale u Federaciji, u Osnovnoj školi “Prača ” biljažimo upis od samo 3 učenika. Svim prvačićima kao i njihovim roditeljima želimo puno uspjeha u životu i budućem školovanju.

 

 

Čitaj više

Možda vas zanima...