Subota, 2 Decembra, 2023

Spisak naselja prema birackim mjestima 2008 opcina Jajce

Share

065A001JAJCEJAJCE
065A002JAJCEJAJCE
065A003JAJCELUČINA
065A003JAJCEJAJCE
065A004JAJCEJAJCE
065A004JAJCEPRUDI
065A005JAJCEJAJCE
065A006JAJCEJAJCE
065A007JAJCEJAJCE
065A007JAJCECAREVO POLJE
065A008JAJCEJAJCE
065A009JAJCEJAJCE
065A010JAJCEBAREVO
065A011JAJCEJAJCE
065A012AJAJCEKASUMI
065A012AJAJCEIPOTA
065A012AJAJCEVINAC
065A012BJAJCEKASUMI
065A012BJAJCEIPOTA
065A012BJAJCEVINAC
065A013JAJCEBARE
065A013JAJCEPODLIPCI
065A013JAJCEDIVIČANI
065A014JAJCELUPNICA
065A015JAJCEBUČIĆI
065A015JAJCEKRUŠČICA
065A016JAJCESEOCI
065A016JAJCEGORNJI BEŠPELJ
065A016JAJCEDONJI BEŠPELJ
065A017JAJCEJAJCE
065A017JAJCEVRBICA
065A018JAJCEPERATOVCI
065A018JAJCEKLIMENTA
065A018JAJCEPŠENIK
065A019JAJCEZDALJEVAC
065A019JAJCECVITOVIĆ
065A019JAJCEPODMILAČJE
065A020JAJCEDOGANI
065A020JAJCEKOKIĆI
065A020JAJCEŠERIĆI
065A020JAJCEJAJCE
065A020JAJCERIKA
065A021JAJCEVLASINJE
065A022JAJCESMIONICA
065A022JAJCEKUPREŠANI
065A023JAJCEŠIBENICA
065A024JAJCEPRISOJE
065A024JAJCEĆUSINE
065A024JAJCEMILE
065A025JAJCEBULIĆI
065A026JAJCEVUKIČEVCI
065A026JAJCEBISTRICA
065A027JAJCELENDIĆI
065A028JAJCEJAJCE
065A029JAJCEKAMENICE
065A029JAJCEBRAVNICE
065A030JAJCEBIOKOVINA
065A031JAJCEMAGAROVCI
065A031JAJCEKARIĆI
065A031JAJCEDORIBABA

Čitaj više

Možda vas zanima...