Post INICIJATIVA MJEŠTANA GRABA I KIČAVE

Share

Dan u Bijelom Polju
INICIJATIVA MJEŠTANA GRABA I KIČAVE
Da zadrže omladinu hoće Mjesnu zajednicu
~ Ubijeđeni smo doći do vraćanja stanovništva na seosko područje, a stvranjem uslova za normalan život mladi će ostajati na selu, ženiti se i udavati i stvarati porodice
Na zboru mještana naselja Grab i Kičava , smještenih u Vraneškoj dolini, donijeta je odluka o izdvajanju iz postojeće mjesne zajednice Pavino Polje i o osnivanju nove koja će nositi naziv MZ Grab – Kičava. Prema riječima Krsta Lakićevića, jednog od učesnika zbora, sjedište nove mjesne zajednice biće u mjesnom centru Grab.
– Zboru je za naše prilike priustvovao imponzantan broj mještana koji su na taj način željeli da odlučuju o svojoj i sudbini svojih porodica. Na zboru u Kičavi prisutno je bilo 58 odsto građana sa pravom glasa , dok ih je u Grabu bilo deset odsto više. Zato su obje odluke pravno validne sobzirom na restriktivne kriterijume koje je SO Bijelo Polje utvrdila Odlukom o izmjenama i dopunama odluka o mjesnim zajednicama – naglasio je Lakićević.
Na zboru u Grabu prisustvovalo je 207 mještana. Razmatrana je inicijativa o izdvajanju naselja Kičava i Grab.
– Područje mjesne zajednice obuhvata sela Biokovac, Daute, Mramor, Maren, Kršnice, Šabovinu, Parazlame, mjesni centar Pavino Polje, kao i Draškovinu, Medovo brdo, Gornju Kičavu, Bjelosave, Meki do, Brez, Selišta i Potprlje. Formiran je Inicijativni jedanaestočlani odbor na čijem je čelu Dušan Bošković – kaže Lakićević.
Nakon što je donijeta odluka o izdvajanju iz mjesne zajednice Pavino Polje, sa kompletnom pratećom dokumentacijom, formirana komisija je sve predala Skupštini opštine na saglanost.
-Očekujemo da sve vrlo brzo sve bude završeno i da dobijemo saglasnost. Očekujemo da sve brzo uđe u proceduru usvajanja od strane odbornika lokalnog parlamenta na prvoj narednoj redovnoj sjednici. Još više smo ubijeđeni da će svi jednoglasno biti za ovu našu odluku. Tako ćemo mi konačno nakon godinu i po dana trnovitog i teškog puta ostvariti svoje demokratsko pravo i dobiti Mjesnu zajednicu – ocjenjuje Lakićević, dodajući da selo Grab broji 154 domaćinstva, sa 310 punoljetnih mještana sa pravom glasa a da na drugoj strani Kičava ima 33 domaćinstva i 64 mještanina koji imaju pravo glasa.
Kako je na održanim zborovima okupljenim mještanima saopštio Lakićević izdvajanje iz Mjesne zajednice Pavino Polje je urađeno “kako bi ova naselja preko svojih demokratski izabranih predstavnika odlučivali o svim bitnim pitanjima svog razvoja”.

– Na taj način ćemo najbrže i najefikasnije raditi na unapređenju načina života i rada u svim ovim selima. Ubijeđeni smo doći će do vraćanja stanovništva na seosko područje, a stvranjem uslova za normalan život mladi će ostajati na selu, ženiti se i udavati i stvarati porodice. Formiranjem mjesne zajednice biće i mnogo lakše i efiskanije traženje od lokalne uprave da nam pomogne – saopštio je Lakićević okupljenim komšijama.
Prema riječima Tomislava Ćinćura, jednog od učesnika zbora, mještani su postavljali niz pitanja koja su se odnosila na probleme koji pritiskaju ovaj kraj.
-Učesnici zbora su pitali zašto nema nikoga od predstavnika lokalne uprave iako su blagovremeno o terminu održavanja zbora bili obaviješteni. Pitali su i šta je sa neodržavanjem puta za Kičavu od mjesnog centra i zašto se ne poprave konačno mostovi na Kičavskoj rijeci. Jedno od pitanja se ticalo zaštite šuma, tj. zašto je u rasadniku smrčeve šume dozvoljena sječa za ogrijev, usljed čega je rasad oštećen a mlada smrčeva stabla posječena ili polomljena – prenosi Ćinćur javnosti neka od pitanja stanovnika Graba i Kičave.
Aktivisti buduće mjesne zajednice Grab – Kičava saopštavaju da će odmah nakon što budu upisani u registar, i stavljanja na snagu njihove odluke u skupštinskim klupama krenuti u izbor rukovodećih organa. A onda u rad na ostvarivanju boljeg života mještana ovog živopisnog kraja.

Sporno svojatanje Pavinog Polja

Prema riječima predsjednika Skupštine opštine Bijelo Polje Refika Bojadžića, mještani Graba i Kičave pravno imaju sve uslove da dobiju mjesnu zajednicu.
– Mislim da neće biti nijedan problem da to svoje demokartsko pravo ostvare i tako počne relalizacija njihovih planova preko lokalne uprave na bolji i efikasniji način. Jedino u svemu je sporno što i jedna i druga strana svojataju po dio Pavinog Polja. Taj problem, nadam se, u normalnim granicama sa punim razumijevanjen svih zainteresovanih će biti riješen Odlukom o naseljima koja uskoro mora biti donijeta – pojašnjava Bojadžić.

Čitaj više

Možda vas zanima...