MOSTAR Osnovne škole, Bosanski plan ŠK 2023/2024

Share

MOSTAR

OSNOVNE SKOLE/BOSANSKI PLAN SK 2023/2024

Osnovna skola Blagaj 270 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Podvelez 29 Osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Gnojnice 504 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Zalik 602 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Mujaga Komadina 306 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Dreznica 136 osnovaca sk 2023/2024
4 Osnovna skola Mostar 565 osnovaca sk 2023/2024
6 osnovna skola Mostar 306 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Mustafa Ejubovic 576 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Bijelo Polje 412 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Vrapcici 268 osnovaca sk 2023/2024
Osnovna skola Los Rosales 41 osnovaca sk 2023/2024

= 3974 osnovaca bez Osnovne skole Los Rosales

=4015 Osnovaca s osnovnom skolom Los Rosales

U Mostaru je upisano 8759 osnovaca sk 2023/2024

i ovo uglavnom ide sto je ostalo na Hrvatski plan sk 2023/2024

Sem internacionalne skole u Mostaru Zalik

Čitaj više

Možda vas zanima...