56% Osnovaca,58% Prvacica i 60% zivorodjenih

Share

 Takav procent nema ni Crna Gora a ni Makedonija.

 

Dominacija se nastavlja u Osnovnim skolama

 

 Od 301 000 osnovaca

 

 Bosnjaka je 168 900=Ili preko 56%

 

Dominaciji nema kraja.Nema kraja

 

 Manji entitet:96 489 Osnovaca

 

88 360 Srba
7155 Bosnjaka
417 Hrvata
426 Roma
131 Ostali

 

 Brcko distrikt:

 

Brcko distrikt 6361 ucenik:

Bosnjaka 3111
Srba 2526
Hrvata 645
Roma 94
Ostali 22

 

 Federacija Bih 197 882:

 Bosna 168 766 Bosnjaka=56,1%

 

Federacija  158 500

Brcko 3111

Manji entitet 7155

 

 

 

Čitaj više

Možda vas zanima...