IX razred

KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski termini:

Proširivanje znanja o lirskom, epskom i dramskom djelu

Karakterizacija likova

Izbor tekstova:

Preporuka za lektiru:

Ivo Andrić, pripovijetke (izbor)

Mak Dizdar, Kameni spavač

Slavko Kolar, Breza

JEZIK

Slovnica (Gramatika):

Naglasak (akcent)

Glasovne promjene

Jezik kao sredstvo komunikacije

Tvorba riječi

Pravogovor (Ortoepija):

Vježbanje izgovora s naglaskom na akcentne osobine

Pravopis (Ortografija):

Rečenični i pravopisni znakovi (proširivanje i vježbanje)

Sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi (proširivanje i vježbanje)

KULTURA IZRAŽAVANJA

Interpretativno čitanje različitih vrsta tekstova i raspravljanje

Kritički prikaz filma, radijske, televizijske emisije, pozorišne

predstave

MEDIJSKA KULTURA

Film


     

Najnovije

Pretraga

Bošnjački kalendar

29. august 1189. - Izdanje povelje Kulina bana, najstariji državni dokument na bosanskom jeziku i također najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih zemalja.

26. oktobar 1377. - Tvrtko Kotromanić postaje prvi bosanski kralj. Krunisan je u Milama kod Visokog kao i svi ostali naši vladari.

25. novembar 1943. - Zasjedanje ZAVNOBiH i vraćanje državnosti Bosne. (Dan državnosti BiH)

09. januar 1992. - Dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake.

01. mart 1992. - Proglašenje nezavisnosti Bosne od nametnute Jugoslavije. (Dan nezavisnosti BiH)

11. juli 1995. - Genocid u Srebrenici. Masovna, planski provedena ubistva zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Izvršile su ga „Vojska Republike Srpske“ pod komandom generala Ratka Mladića, kao i paravojna formacija „Škorpioni“, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.