VIII razred

KNJIŽEVNOST

Književnoteorijski termini:

Lirika:

Proširivanje znanja o lirici (vrste: sonet, ode, balade, romanse; ljubavna, socijalna, idilična...)

Stilska sredstva (metafora, alegorija, asonanca, aliteracija; humor: ironija, satira...)

Epika:

Poetski motivi i njihova funkcija

Fabula i kompozicija

Drama:

Tragično, komično

Izbor tekstova:

Preporuka za lektiru:

Svetozar Ćorović, Stojan Mutikaša

Alija Hasagić Dubočanin, Lađarski put

Dobriša Cesarić, Pjesme (izbor)

JEZIK

Slovnica (Gramatika):

Složena rečenica

Nezavisnosložena rečenica

Zavisnosložena rečenica

Pravogovor (Ortoepija)

Pravilno izgovaranje složenih rečenica

Pravopis (Ortografija):

Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici

Veliko slovo ponavljanje

Upotreba pravopisa i riječnika stranih riječi

KULTURA IZRAŽAVANJA

Pričanje o stvarnom ili izmišljenom događaju s opisom i dijalogom

Rasprave o aktualnim problemima

MEDIJSKA KULTURA

Internet


     

Najnovije

Pretraga

Bošnjački kalendar

29. august 1189. - Izdanje povelje Kulina bana, najstariji državni dokument na bosanskom jeziku i također najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih zemalja.

26. oktobar 1377. - Tvrtko Kotromanić postaje prvi bosanski kralj. Krunisan je u Milama kod Visokog kao i svi ostali naši vladari.

25. novembar 1943. - Zasjedanje ZAVNOBiH i vraćanje državnosti Bosne. (Dan državnosti BiH)

09. januar 1992. - Dan kada je velikosrpska hunta ozvaničila početak genocidne agresije na Bosnu i Bošnjake.

01. mart 1992. - Proglašenje nezavisnosti Bosne od nametnute Jugoslavije. (Dan nezavisnosti BiH)

11. juli 1995. - Genocid u Srebrenici. Masovna, planski provedena ubistva zarobljenih bošnjačkih muškaraca i dječaka između 12 i 77 godina. Izvršile su ga „Vojska Republike Srpske“ pod komandom generala Ratka Mladića, kao i paravojna formacija „Škorpioni“, pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.